Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Latinamerika

Latinamerika är en dynamisk region med en stark utbildningstradition och anrika lärosäten. Lunds universitet samverkar med flera lärosäten och organisationer i regionen inom ramen för såväl utbildning som forskning. Våra samarbeten är omfattande och genererar en betydande mobilitet till och från Latinamerika för studenter, forskare, lärare och personal.

Genom Globalt dynamiskt engagemang (GDE) vill Lunds universitet stärka och vidareut­veckla sina internationella samarbeten och sitt internationella genomslag avseende forskning, utbild­ning och innovation. Demokrati, akademisk frihet och ansvarstagande är grundpelare i detta arbete.

GDE för Latinamerika

I universitetets färdplan för Latinamerika 2024 presenteras prioriterade aktiviteter för det universitetsövergripande arbetet under året, men det utesluter inte att även andra frågor kan bli aktuella, allt i enlighet med det arbetssätt kring plattform för strategiarbete som Lunds universitet arbetar utifrån avseende 2023-2024.

 • Vidareutveckla forsknings- och utbildningssamarbeten med Chile inom ramen för de globala hållbarhetsmålen bland annat genom ACCESS (Academic Collaboration Chile Sweden). Utveckla samverkansarbetet med innovationsrelaterade aktörer samt bredda LU:s engagemang till fler ämnesområden inom LU
 • Vidareutveckla forskningssamarbetet med FAPESP (the São Paulo Research Foundation), CISB (the Swedish-Brazilian Research and Innovation Centre) och andra innovationsrelaterade nätverk och organisationer i Brasilien
 • Etablera ankaruniversitet i Chile
 • Etablera studentutbytesavtal med universitet i Costa Rica och Uruguay
 • Utveckla samarbeten med fler stipendieorganisationer
 • Undersöka möjligheten att utveckla en MOOC för en spansktalande målgrupp inom hållbarhetsfrågor

​​​​​Läs mer om stöd och verktyg för ansvarsfullt engagemang

Läs mer om stöd och verktyg för hållbart engagemang

ACCESS – Academic Collaboration Chile Sweden

Lunds universitet har tillsammans med Uppsala universitet, Pontificia Universidad Católica de Chile och Universidad de Chile skapat en plattform i syfte att öka samarbeten inom högre utbildning mellan Sverige och Chile. Genom plattformen ges möjlighet att identifiera och gemensamt diskutera lösningar på gemensamma utmaningar för bägge länderna.

Med jämna mellanrum hålls ett bilateralt forskningsforum (varannan gång i respektive land) där ett brett spektrum av ämnesområden och samhälleliga utmaningar, relevanta för bägge länderna, tas upp i workshops. Ambitionen är att skapa ett kreativt samtal och nya kontakter mellan svenska och chilenska forskare samt knyta an relevanta finansieringsmöjligheter.

Hittills har forskare från LU:s samtliga fakulteter varit delaktiga i ACCESS vilket genererat nya samarbeten, forskningsprojekt och utbyten. Målgrupp är både forskare som är nyfikna på att initiera nya samarbeten med Chile och forskare som redan har erfarenhet av tidigare eller pågående samarbeten med Chile. ACCESS består idag av 17 svenska och chilenska lärosäten.

Kommande ACCESS-forum

 • 2024: 10-14 juni i Stockholm, Sverige
 • 2025: december i Concepción, Chile

Läs mer om ACCESS på projektets webbplats

FAPESP – São Paulo Research Foundation 

Lunds universitet samarbetar sedan 2015 med FAPESP (São Paulo Research Foundation). Syftet är att stärka samarbeten inom forskning mellan LU och delstaten São Paulo, Brasilien. 

Läs mer om FAPESP på webbplatsen

Vid Lunds universitet finns en grupp vars uppgift är att främja och samordna LU:s samarbeten med organisationer och lärosäten i Latinamerika. Gruppen träffas 4 gånger per år och fungerar som ett stöd för universitetsgemensamma insatser där gruppen bland annat är rådgivande till universitetsledningen i frågor som rör strategiska satsningar i regionen.

Samordningsgruppens medlemmar:

 • Stacey Sörensen – ordförande
 • Martin Tunér – Lunds tekniska högskola (LTH)
 • Patrik Olsson – Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Henrik Rahm – Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Karin Broberg – Medicinska fakulteten
 • Lars Andersson – Konstnärliga fakulteten 
 • Andrés Palacio – Ekonomihögskolan 
 • Vakant – Naturvetenskapliga fakulteten
 • Vakant – Juridiska fakulteten
 • Miguel Cornejo Herrera – Externa relationer – sekreterare

Kontakt

Miguel Cornejo Herrera
Internationell koordinator
+46 46 222 93 83
miguel [dot] cornejo_herrera [at] er [dot] lu [dot] se (miguel[dot]cornejo_herrera[at]er[dot]lu[dot]se)

GDE Faktablad

Syftet, processen och färdplanen

PDF, 257 kB, ny flik