Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Latinamerika är en dynamisk region med en stark utbildningstradition och anrika lärosäten. Lunds universitet samverkar med flera lärosäten och organisationer i regionen inom ramen för såväl utbildning som forskning. Våra samarbeten är omfattande och genererar en betydande mobilitet till och från Latinamerika för studenter, forskare, lärare och personal.

Genom Globalt dynamiskt engagemang (GDE) vill Lunds universitet stärka och vidareut­veckla sina internationella samarbeten och sitt internationella genomslag avseende forskning, utbild­ning och innovation. Demokrati, akademisk frihet och ansvarstagande är grundpelare i detta arbete.

GDE för Latinamerika

I universitetets färdplan för Latinamerika 2023 presenteras prioriterade aktiviteter för det universitetsövergripande arbetet under året, men det utesluter inte att även andra frågor kan bli aktuella, allt i enlighet med det arbetssätt kring plattform för strategiarbete som Lunds universitet arbetar utifrån avseende 2023-2024.

 • Bredda LU:s engagemang i den svensk-chilenska samarbetsplattformen ACCESS genom att skapa större synlighet för de möjligheter som projektet erbjuder för fler områden inom LU
 • Undersöka möjligheter till fördjupat samarbete med Brasilien genom t ex São Paulos forskningsråd FAPESP, CISB och andra innovationsrelaterade nätverk och organisationer
 • Undersöka möjligheter till samarbeten och mobilitetsavtal med låginkomstland i området, t ex Kuba
 • Etablera samarbeten med fler stipendieorganisationer
 • Undersöka möjligheten att ge kortare kurser/moduler i spanska som förberedelse för utresande studenter

​​​​​Läs mer om stöd och verktyg för ansvarsfullt engagemang

Läs mer om stöd och verktyg för hållbart engagemang

ACCESS – Academic Collaboration Chile Sweden

Lunds universitet har tillsammans med Uppsala universitet, Pontificia Universidad Católica de Chile och Universidad de Chile skapat en plattform i syfte att öka samarbeten inom högre utbildning mellan Sverige och Chile. Genom plattformen ges möjlighet att identifiera och gemensamt diskutera lösningar på gemensamma utmaningar för bägge länderna.

Med jämna mellanrum hålls ett bilateralt forskningsforum (varannan gång i respektive land) där ett brett spektrum av ämnesområden och samhälleliga utmaningar, relevanta för bägge länderna, tas upp i workshops. Ambitionen är att skapa ett kreativt samtal och nya kontakter mellan svenska och chilenska forskare samt knyta an relevanta finansieringsmöjligheter.

Hittills har forskare från LU:s samtliga fakulteter varit delaktiga i ACCESS vilket genererat nya samarbeten, forskningsprojekt och utbyten. Målgrupp är både forskare som är nyfikna på att initiera nya samarbeten med Chile och forskare som redan har erfarenhet av tidigare eller pågående samarbeten med Chile. ACCESS består idag av 17 svenska och chilenska lärosäten.

Kommande ACCESS-forum

 • 2024: 10-14 juni i Stockholm, Sverige
 • 2025: december i Concepción, Chile

Läs mer om ACCESS på projektets webbplats

FAPESP – São Paulo Research Foundation 

Lunds universitet har sedan 2015 ett samarbete med FAPESP (São Paulo Research Foundation). Syftet är att stärka samarbeten inom forskning mellan LU och forskare i delstaten São Paulo, Brasilien. Stiftelsen FAPESP bildades 1962 och är en av Brasiliens viktigaste forskningsfinansiärer som till stor del finansieras av skatteintäkter från delstaten São Paulo. 

Samarbetet med FAPESP innebär att LU årligen lyser ut frömedel för samarbete. Ansökan måste göras gemensamt med en motpart i delstaten São Paulo. Ansökan skickas in till både FAPESP och LU varefter en gemensam granskning görs. Beviljade projekt tilldelas cirka 100 000 kr, hälften från LU och den andra hälften från FAPESP. Dessa medel är avsedda för resor och möten i syfte att förbereda vidare samarbeten som exempelvis sampublikationer och forskningsprojekt. Disputerade forskare vid Lunds universitet samt disputerade forskare som är affilierade till lärosäte eller forskningsinstitut i delstaten São Paulo, Brasilien, kan delta i projekten. Inga utlysningar är planerade för 2022. Vi inväntar besked från FAPESP om utlysningar för 2023.

Läs mer om FAPESP på webbplatsen

Vid Lunds universitet finns en grupp vars uppgift är att främja och samordna LU:s samarbeten med organisationer och lärosäten i Latinamerika. Gruppen träffas 4 gånger per år och fungerar som ett stöd för universitetsgemensamma insatser där gruppen bland annat är rådgivande till universitetsledningen i frågor som rör strategiska satsningar i regionen.

Samordningsgruppens medlemmar:

 • Stacey Sörensen – ordförande
 • Martin Tunér – Lunds tekniska högskola (LTH)
 • Patrik Olsson – Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Henrik Rahm – Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Karin Broberg – Medicinska fakulteten
 • Lars Andersson – Konstnärliga fakulteten 
 • Markus Lahtinen – Ekonomihögskolan 
 • Vakant – Naturvetenskapliga fakulteten
 • Vakant – Juridiska fakulteten
 • Miguel Cornejo Herrera – Externa relationer – sekreterare

Kontakt

Miguel Cornejo Herrera
Internationell koordinator
+46 46 222 93 83
miguel [dot] cornejo_herrera [at] er [dot] lu [dot] se (miguel[dot]cornejo_herrera[at]er[dot]lu[dot]se)