Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Har du rest i tjänsten? Här finns information om vad du ska tänka på när du ska göra din reseräkning.

Reseräkning för både inrikes och utrikes tjänsteresor, med tillhörande utlägg, ska alltid göras snarast efter avslutad resa, dock senast inom ett år. Det går inte att registrera resor/kvitton i Primula som är daterade äldre än ett år tillbaka i tiden. Det gäller även privata utlägg som inte är kopplade till någon resa.

Du gör din reseräkning i Primula, under länken Resor/utlägg som finns under Min sida.

Logga in i Primula med ditt Lucat-id. Vidare instruktioner om hur du gör din reseräkning finns i Primula.

Redovisa moms i din reseräkning

Endast svensk moms får och ska redovisas. Momsen anger du när du registrerar ditt utlägg i din reseräkning i Primula.

Utlägg i annan valuta

Har du haft utlägg i en annan valuta? Ange rätt kurs med tanke på datum för utlägget: Ta uppgifter från ditt kontoutdrag, växlingskvitto eller beräkna det på:

Valutaväxlare på Oandas webbplats

Använder du dig av kontoutdrag eller växlingskvitto ska underlaget bifogas i systemet.

Reseförskott

Har du fått beviljat ett reseförskott av din chef och fått det utbetalat ska det registreras och redovisas i din reseräkning.

Reseförskott utbetalas i undantagsfall, istället rekommenderas ett betalkort med privat betalningsansvar.

Läs mer om betalkort

Kontakta din närmaste personalfunktion för mer information om utbetalning av reseförskott.

Bifoga till din reseräkning

Till reseräkningen som du gör i Primula ska du bifoga:

Konferensprogram/deltagarlista eller annat dokument som styrker att resan är en tjänsteresa.
Kvitton för dina utlägg. Bifoga kvitton i original för de utlägg som du begär ersättning för. Tänk på att kontokortsslipar inte gäller som kvitto.

  • Kvitto på logikostnad behöver inte lämnas om nattraktamente begärs.
  • Färdbiljetter för resor i lokaltrafik behöver inte lämnas.
  • Parkeringsavgifter som erlagts i myntautomat utan kvitto godtas.

När du är klar med din reseräkning

När reseräkningen är gjord i Primula skickar du den digitalt till din resegranskare.

  • Finns det kvitto som ska redovisas, skriv ut och lämna utläggsbilagan tillsammans med originalkvitton och program/inbjudan vid representation eller resa till resegranskaren. Efter granskning lämnar resegranskaren utläggsbilagan tillsammans med originalkvitton till attestanten för attest. Reseräkningen tas därefter om hand enligt dokumenthanteringsplanen.
  • Utläggsbilagan behöver ej skrivas under utom i de fall det finns andra rutiner vid din institution/motsvarande.
  • Finns det inga kvitton så behövs ingen utskrift.

Traktamente

Vid inrikes och utrikes tjänsteresa och förrättning har du rätt till resekostnadsersättning och traktamente.
Ersättningen får du via den reseräkning som du gör efter avslutad tjänsteresa.

Läs mer Traktamente, kostförmån, resekostnadsersättning och måltidsavdrag

Primula

Kontakta Statens servicecenter (SSC) vid frågor om Primula (vid löneärenden, ledighetsansökan, sjukanmälan, ansökan om friskvårdsersättning etc). 

SSC Portalen – logga in dygnet runt

Telefon: + 46 46 222 90 00, knappval 3

Logga in i Primula


Vill du lära dig mer om Primula?

Statens servicecenter (SSC) arrangerar webbinarier för medarbetare, chefer och källrapportörer.

Läs mer i kalendariet på SSC webbplats