Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Annonspliktig upphandling över tröskelvärdet

På den här sidan finns information om hur du beställer en upphandling av avdelningen Inköp och upphandling.

Beställningsblankett

När du ska köpa in varor eller tjänster till ett värde över tröskelvärdet 1 546 202 kronor och inget befintligt avtal finns ska du skicka en beställning av upphandling till avdelningen Inköp och upphandling. En upphandlare kommer då att hjälpa dig att genomföra upphandlingen. Motsvarande gäller också om det finns ett befintligt ramavtal och du behöver göra en förnyad konkurrensutsättning vars värde överstiger tröskelvärdet, eller om du vill ha hjälp med en annonspliktig upphandling under tröskelvärdet som intern tjänst.

Beställningsblankett för utskrift (PDF, 228 kB, ny flik)

Var ute i god tid

Tänk på att en upphandling tar tid. Det tar till exempel cirka tre månader att skriva upphandlingsdokumentet. Det finns också ett lagstadgat krav om minst 30 dagars annonsering. Uppskattningsvis tar det mellan 6 och 8 månader från det att beställningen mottagits tills dess att upphandlingen är färdig.

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar i detalj hur myndigheter får agera när de köper varor och tjänster.