Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inköp och upphandling

Inköp av de varor och tjänster som behövs för att bedriva Lunds universitets verksamhet ska ske på ett lagenligt, affärsmässigt och effektivt sätt. Universitetets samtliga behov och mål ska beaktas i inköpsprocessen och inköpen ska ske till rätt kvalitet, totalkostnad och övriga villkor som långsiktigt är de mest fördelaktiga.

Avdelningen Inköp och upphandling

Avdelningen Inköp och upphandling stödjer universitetets verksamheter i hela inköpsprocessen från behov till betalning. Det innebär:

  • rådgivning
  • upphandling
  • förnyad konkurrensutsättning
  • avtalshantering
  • e-handel
  • rättsliga prövningar av upphandlingar och avtal
  • inköpsanalys

Avdelningen Inköp och upphandling ansvarar för upphandling och förnyad konkurrensutsättning som överstiger tröskelvärdet på 1 546 202 kronor. 

Institutioner och sektioner ansvarar för upphandling och förnyad konkurrensutsättning under tröskelvärdet. Dessa ansvarar även för alla avrop från universitetets ramavtal oavsett belopp. 

Avdelningen utför upphandling och förnyad konkurrensutsättning i intervallet 700 000 kronor till 1 546 202 kronor åt MAX IV. Övriga verksamheter kan köpa uppdraget som en betaltjänst från avdelningen.

Använd befintligt avtal

Det första du ska göra inför ett inköp är att kontrollera om det redan finns ett befintligt avtal. Om det finns ett befintligt avtal ska du göra inköpet genom att avropa eller beställa från det befintliga avtalet. Du använder inköpsverktyget Lupin för att se om det finns ett befintligt avtal.

Gå direkt till Lupin för att se om befintligt avtal finns

Det är viktigt att du tänker på att det finns olika typer av avtal och att dessa används på olika sätt.

Läs mer om hur du gör inköp

Om det finns ett befintligt ramavtal och du behöver göra en förnyad konkurrensutsättning vars värde understiger tröskelvärdet bör du använda modulen ”FKU” i Lupin. Du beställer åtkomst till modulen genom att i kontaktformuläret i högerspalten skicka en sådan begäran, under ”Kontakta oss via vårt Supportformulär”.

Om det finns ett befintligt ramavtal och du behöver göra en förnyad konkurrensutsättning vars värde överstiger tröskelvärdet ska du skicka in en beställning av upphandling till Inköp och upphandling. En upphandlare kommer då att hjälpa dig att genomföra avropet.

På den här sidan finns blankett för beställning av förnyad konkurrensutsättning över tröskelvärdet

Beräkna kontraktsvärde

Om det inte finns avtal om det som du behöver ska du istället göra en upphandling. Det är den totala kostnaden för ditt inköp som avgör hur du ska gå tillväga. Det finns en del att tänka på när du ska beräkna kontraktsvärdet. Det är till exempel den totala kostnaden som avgör och du ska räkna med hela avtalets löptid.

Läs mer om hur man beräknar kontraktsvärdet

Översikt för beloppsgränser vid upphandling.

Direktupphandling

När du ska köpa in varor eller tjänster vars kontraktsvärde är under 700 000 kronor och inget avtal finns ska du göra en direktupphandling.

Läs mer om direktupphandling

Annonspliktig upphandling under tröskelvärdet

När du ska köpa in varor eller tjänster till ett värde av mellan 700 000 kronor och 1 546 202 kronor och om inget avtal finns ska du göra en annonspliktig upphandling under tröskelvärdet.

Läs mer om annonspliktig upphandling under tröskelvärdet

Kontakta avdelningen Inköp och upphandling

När du ska köpa in varor eller tjänster till ett värde över tröskelvärdet 1 546 202 kronor och inget befintligt avtal finns ska du skicka in en beställning av upphandling till avdelningen Inköp och upphandling. En upphandlare kommer då att hjälpa dig att genomföra upphandlingen. Motsvarande gäller också om det finns ett befintligt ramavtal och du behöver göra en förnyad konkurrensutsättning vars värde överstiger tröskelvärdet.

Läs mer om annonspliktig upphandling över tröskelvärdet och hur du beställer en upphandling