Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inventera ditt webbinnehåll

Genom att göra en inventering kan du skapa en överblick över webbinnehållet på varje webbplats. Nedan kan du läsa om vanliga innehållstyper, ladda ner en excel-fil som hjälper dig att kartlägga innehållet på din webbplats samt läsa om vad du behöver tänka på när det gäller gallring.

Olika typer av webbinnehåll

En webbplats innehåller ofta flera olika innehållstyper, till exempel:

 • Webbsidor (till exempel landingpage eller page)
 • Webbformulär
 • Bilder och illustrationer
 • Dokument
 • Video
 • Infobox, Imagebox eller textbox
 • Nyheter
 • Kalendariehändelser
 • Ljudspår

Genom att kartlägga webbinnehållet kan du skapa en överblick över webbplatsen och en grund för att arbeta systematiskt med att tillgängliggöra innehållet.

Ladda ner en excel-fil för inventering

Nedan kan du ladda ner en excel-fil som bland annat hjälper dig att:

 • Kartlägga innehållet på din webbplats (se de olika flikarna i excel-filen)
 • Samla uppgifter om vem som är ansvarig för respektive innehåll
 • Markera vilket innehåll som ska behållas och vilket innehåll som kan gallras

Filen kan även användas som stöd i arbetet med att åtgärda tillgänglighetsproblem på webbplatsen.

Ladda ner excel-filen för inventering (Excel, 40,6 kB)

Om gallring

Webbplatser ska användas som en kommunikationskanal och inte som en lagringsplats. I samband med att du inventerar innehållet på din webbplats kan det därför vara en god idé att se om det finns något som kan gallras.

Innehåll som kan gallras direkt

Innehåll som är av tillfällig eller ringa betydelse för webbplatsen kan normalt sett gallras direkt när informationen har blivit inaktuell. Ett exempel på innehåll som kan gallras direkt är en kalendariehändelse för ett evenemang som redan har ägt rum.

Innehåll som har ett bevarandevärde och bör sparas

En del webbinnehåll kan vara värt att bevara för framtiden, till exempel för framtida forskning. För att säkerställa bevarandet kan en webbcrawler användas för att regelbundet samla in och spara ner en statisk bild av webbplatsen. För dig som använder den universitetsgemensamma webblösningen i Drupal sker detta automatiskt två gånger per år (sedan april 2020). Använder du ett annat webbpubliceringsverktyg finns det flera gratis webbcrawlers att välja mellan, till exempel:

Om du planerar att göra stora förändringar

Planerar du att göra stora förändringar på en webbsida som kan ha ett bevarandevärde, är det bra om du laddar ner en HTML-version av sidan innan du genomför ändringarna. HTML-versionerna kan du spara i exempelvis LU Box.

Om du hittar en inaktuell webbsida

Upptäcker du en inaktuell webbsida kan du antingen bara avpublicera webbsidan eller spara ner den som en HTML-sida och därefter radera den. HTML-versionerna kan du spara i exempelvis LU Box.

Kontakt

Vid Lunds universitet finns en tillgänglighetsexpert och ett team som du kan kontakta genom vårt kontaktformulär.

Du kan också gå med i Teams-nätverket för webbpublicister vid Lunds universitet. I nätverket finns en kanal för webbtillgänglighet.

Gå direkt till kanalen för webbtillgänglighet