Lubas

Lunds universitets utbildningsdatabas

Lubas är Lunds universitets utbildningsdatabas. Systemet består av tre olika moduler: för utbud, kursplaner och utbildningsplaner.

Ny version av Lubas utbud

Under 2020 bygger vi en ny version av Lubas utbud. Den första delen, som handlar om att skapa tillfällen som endast ska hanteras i Ladok från och med VT2020, togs i drift den 17 mars.

För att kunna arbeta i den nya versionen behöver du ansöka om ny behörighet i Lucat.

Utbudsdelen i Lubas 

I utbudsdelen samlas information om samtliga kurser och program som ges vid Lunds universitet. Informationen används i utbildningspresentationerna på lu.se. Uppgifterna skickas också vidare till bland annat Antagning.se, Studera.nu, antagningssystemet NyA och studiedokumentationssystemet Ladok.

Administratörer på varje institution lägger själva in uppgifter i databasen om institutionens kurser och program (till exempel tillträdesregler, kurstakt, undervisningsform, undervisningsspråk).

Logga in i Lubas

Utbildningar som ska presenteras på webben ska läggas in i Lubas enligt särskild tidsplan.

VT21 är uppdelad i flera omgångar i äldre Lubas. Detta för att vi ska kunna publicera utbildningarna så fort en omgång är helt färdig.

Kurser och program som ska marknadsföras på webben ska läggas in i Lubas enligt nedanstående tidplan.

Internationell marknadsföring

Utbildning som ges på engelska och utlyses på den engelska webben (universityadmissions.se och även antagning.se) ska ha anmälningsperioden 2 juni - 17 augusti. Detta gäller både nybörjarprogram, magister-/masterprogram och fristående kurser.

Inläggning i Lubas för dessa utbildningar öppnar den 7 maj och ska vara inrapporterade senast den 28 maj.

Följande omgångar finns i Lubas:

 • MASTERVT21
 • IKVT21

Nationell marknadsföring

Utbildning som ges på svenska eller engelska och utlyses på den svenska webben (antagning.se) ska ha anmälningsperioden 16 september – 15 oktober. Detta gäller alla kurser och program med nationell marknadsföring.

Inläggning i Lubas för dessa utbildningar öppnar den 7 maj och ska vara klar senast 15 juni.

Följande omgångar finns i Lubas:

 • NYPROGVT21
 • PROGVT21
 • KURSVT21

Publicering på webben sker när allt är färdigt efter ovan nämnda datum för inlagt manus i Lubas.

HT21 är uppdelad i flera omgångar i Lubas. Detta för att vi ska kunna publicera utbildningarna så fort en omgång är helt färdig.

Kurser och program som ska marknadsföras på webben ska läggas in i Lubas enligt nedanstående tidplan.

Internationell marknadsföring

Utbildning som ges på engelska och utlyses på den engelska webben (universityadmissions.se och även antagning.se) ska ha anmälningsperioden 16 oktober - 15 januari. Detta gäller både nybörjarprogram, magister-/masterprogram och fristående kurser.

Inläggning i Lubas för dessa utbildningar öppnar den 30 augusti och ska vara inrapporterade senast den 18 september.

Följande omgångar finns i Lubass och inläggning sker i äldre Lubas:

 • MASTERHT21
 • IKHT21

OBS! De som vill ha dubbla utlysningar av mastersprogram ska anhålla om det senast den 15 september. Anhållan skickas till Joakim Hall för vidare prövning i Utbildningsnämnden.

Nationell marknadsföring

Utbildning som ges på svenska eller engelska och utlyses på den svenska webben (antagning.se) ska ha anmälningsperioden 16 mars – 15 april. Detta gäller alla kurser och program med nationell marknadsföring.

Inläggning i Lubas för dessa utbildningar öppnar den 13 november och ska vara klar senast 15 december.

Följande omgångar finns i Lubas och inläggning sker i äldre Lubas:

 • NYPROGHT21
 • PROGHT21
 • KURSHT21

Dessutom finns sommarkurser med anmälningsperiod 22 februari - 15 mars

 • SOM21

Publicering på webben sker när allt är färdigt efter ovan nämnda datum för inlagt manus i Lubas.

Att skriva för Lubas

Inför varje ansökningsperiod får utbildningspresentationerna på lu.se hundratusentals besök av presumtiva studenter. Utbildningsbeskrivningen i Lubas är därför en av de enskilt viktigaste texterna för att rekrytera nya studenter.

För dig som jobbar med dessa texter har vi här samlat råd och tips på hur du skriver målgruppsanpassat och enligt riktlinjerna för redaktionellt innehåll på lu.se:

Redaktionella riktlinjer för språk, text och struktur på lu.se

Lathund: skriva utbildningsbeskrivningar i Lubas (PDF, 613 kB, ny flik)

Se även instruktionsvideon om hur du skriver för Lubas

 

Kurs- och utbildningsplaner i Lubas

I Lubas finns två olika moduler för att inrätta och revidera kurs- och utbildningsplaner.

Kursplaner

Lubas ska användas för inrättande och revidering av kursplaner. Integrerat i systemet finns ett översättningsverktyg för översättning av kursplaner till engelska.

I kursplanemodulen finns kursplaner från 2010 och framåt. 

Ta del av kursplaner

Utbildningsplaner

I utbildningsplansmodulen i Lubas finns utbildningsplaner från 2017 och framåt.

Ta del av utbildningsplaner

Programplanering i Lubas

Lubas PP är ett programplaneringsverktyg som för närvarande endast används av LTH.

Mer information finns på LTH:s webbsida

Behörighet

För att kunna göra redigeringar i Lubas måste du först tilldelas roll som Lubas-användare. Detta sker i Lucat: logga in och välj Mina sidor/Min behörighet, klicka på Ansök om behörighet. Tillvägagångssättet är detsamma för roller i Ubas (granskare, godkännare och fastställare).

Tänk på att välja den verksamhetsorganisation (v1000xxx) som utbildningen tillhör.

Utbildningar och support

Kursen ”Hantera utbildningsutbud i Lubas” ges en gång per läsår. Mer information och anmälan hittar du i Kompetensportalen.

Besök Kompetensportalen

Manualer

Manualer hittar du som är inloggad i databasen under menyn ”Hjälp” på respektive sida.

Hitta våra samlade manualer och annat informationsmaterial om Lubas i LU box

Studieåret – terminstider

Terminstiderna för studieåret på lu.se

Kontaktinformation

Studieadministrativa system

Avdelningen för studieadministrativa system har det operativa ansvaret för Ladok, Live@lund och Lubas.

Frågor om Lubas och support
lubas [at] stu [dot] lu [dot] se

Besöksadress:
Sölvegatan 18 B, Lund

Postadress:
Lunds universitet
Studieadministrativa system
Box 117
221 00 Lund

Internpost:
Hämtställe 61

Utbildning i att skriva för Lubas
Anna Sparrenblad
Webbredaktör
anna [dot] sparrenblad [at] er [dot] lu [dot] se