Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lubas

Lunds universitets utbildningsdatabas

Lubas är Lunds universitets utbildningsdatabas. Systemet består av tre olika moduler: för utbud, kursplaner och utbildningsplaner.

Ny version av Lubas utbud

Under 2020 startade bygget av en ny version av Lubas utbud. Den första delen, som handlade om att skapa tillfällen som endast skulle hanteras i Ladok från och med VT2020, togs i drift den 17 mars 2020.

21 april 2021 öppnade vi nästa del i nya Lubas. Samtliga kurs- och programtillfällen skapas nu i samma system från och med VT2022. 

För att kunna arbeta i den nya versionen behöver du ansöka om ny behörighet i Lucat.

När det är dags att börja lägga in utbudet för VT22 i nya Lubas kommer det att finnas manualer och annan information på plats. Skulle det finnas behov, när ni börjat jobba praktiskt i systemet under maj, kan vi ordna möten på Teams och gå igenom sådant som eventuellt är oklart och svara på frågor.
 
I nya Lubas krävs det en fastställd kurs- respektive utbildningsplan för att ett utbildningstillfälle ska skickas över till Ladok. Detta gäller både för kurstillfällen som endast ska hanteras i Ladok och kurs- och programtillfällen med antagning via NyA. De senare kommer inte att visas på antagning.se/universityadmissions.se eller på LU webben om en fastställd plan saknas. 
Att införa detta är en av åtgärdspunkterna i slutrapporten från projektet Förbättrad regeltillämpning inom Lunds universitet (STYR 2019/719).
Skillnaden handlar alltså om vad som krävs för att ett utbildningstillfälle ska publiceras vidare till andra system. Precis som tidigare kan man, så snart uppgifter från kurs- eller utbildningsplan skickats in till Ladok, börja jobba med utbildningsinfo och skapa utbildningstillfällen i Lubas.
Tumregeln blir alltså att man bör fastställa kurs-/utbildningsplan till den deadline för inmatning som gäller för första kurs-/programtillfälle.

Utbudsdelen i Lubas 

I utbudsdelen samlas information om samtliga kurser och program som ges vid Lunds universitet. Informationen används i utbildningspresentationerna på lu.se. Uppgifterna skickas också vidare till bland annat Antagning.se, Studera.nu, antagningssystemet NyA och studiedokumentationssystemet Ladok.

Administratörer på varje institution lägger själva in uppgifter i databasen om institutionens kurser och program (till exempel tillträdesregler, kurstakt, undervisningsform, undervisningsspråk).

Logga in i Lubas

Utbildningar som ska presenteras på webben ska läggas in i Lubas enligt särskild tidsplan.

VT22 är uppdelat i olika omgångar i nya Lubas, men det ser lite annorlunda ut än tidigare. Vi publicerar utbildningarna så fort en omgång är färdig (deadline för inmatning har passerat). Utbud som kommer in efter deadline samlas ihop och publiceras senare.
Kurser- och programtillfällen som ska marknadsföras på webben ska läggas in enligt nedanstående tidplan. 

Internationell marknadsföring

Utbildning som ges på engelska och utlyses på den engelska webben (universityadmissions.se och även antagning.se) ska ha anmälningsperioden 1 juni – 16 augusti. Detta gäller både nybörjarprogram, magister- och masterprogram samt fristående kurser.
Inläggning i Lubas för dessa utbildningar öppnar den 3 maj och ska vara inmatade i utbudsomgången samt ha en fastställd kurs-eller utbildningsplan senast den 28 maj.

Följande utbudsomgångar finns i Lubas:
MASTERVT22
IKVT22

Nationell marknadsföring

Utbildning som ges på svenska eller engelska och utlyses på den svenska webben (antagning.se) ska ha anmälningsperioden 15 september – 15 oktober. Detta gäller alla kurser och program med nationell marknadsföring.
Inläggning i Lubas för dessa utbildningar öppnar den 3 maj och ska vara inmatade i utbudsomgången samt ha en fastställd kurs-eller utbildningsplan senast den 15 juni.

Följande omgångar finns i Lubas:
VT2022 Antagning via NyA 
(Tidigare var denna omgång uppdelad på: HT/VT, PROG och NYPROG, men de är nu sammanslagna till en.)

Publicering av utbudsomgångar sker efter sista datum passerat. Sent utbud som eventuellt tillkommer måste meddelas till lubas [at] stu [dot] lu [dot] se för att bli publicerat i efterhand.

HT21 är uppdelad i flera omgångar i Lubas. Detta för att vi ska kunna publicera utbildningarna så fort en omgång är helt färdig.

Kurser och program som ska marknadsföras på webben ska läggas in i Lubas enligt nedanstående tidplan.

Internationell marknadsföring

Utbildning som ges på engelska och utlyses på den engelska webben (universityadmissions.se och även antagning.se) ska ha anmälningsperioden 16 oktober - 15 januari. Detta gäller både nybörjarprogram, magister-/masterprogram och fristående kurser.

Inläggning i Lubas för dessa utbildningar öppnar den 30 augusti och ska vara inrapporterade senast den 18 september.

Följande omgångar finns i Lubass och inläggning sker i äldre Lubas:

  • MASTERHT21
  • IKHT21

OBS! De som vill ha dubbla utlysningar av mastersprogram ska anhålla om det senast den 15 september. Anhållan skickas till Joakim Hall för vidare prövning i Utbildningsnämnden.

Nationell marknadsföring

Utbildning som ges på svenska eller engelska och utlyses på den svenska webben (antagning.se) ska ha anmälningsperioden 16 mars – 15 april. Detta gäller alla kurser och program med nationell marknadsföring.

Inläggning i Lubas för dessa utbildningar öppnar den 13 november och ska vara klar senast 15 december.

Följande omgångar finns i Lubas och inläggning sker i äldre Lubas:

  • NYPROGHT21
  • PROGHT21
  • KURSHT21

Dessutom finns sommarkurser med anmälningsperiod 22 februari - 15 mars

  • SOM21

Publicering på webben sker när allt är färdigt efter ovan nämnda datum för inlagt manus i Lubas.

Att skriva för Lubas

Inför varje ansökningsperiod får utbildningspresentationerna på lu.se hundratusentals besök av presumtiva studenter. Utbildningsbeskrivningen i Lubas är därför en av de enskilt viktigaste texterna för att rekrytera nya studenter.

För dig som jobbar med dessa texter har vi här samlat råd och tips på hur du skriver målgruppsanpassat och enligt riktlinjerna för redaktionellt innehåll på lu.se:

Redaktionella riktlinjer

Kurs- och utbildningsplaner i Lubas

I Lubas finns två olika moduler för att inrätta och revidera kurs- och utbildningsplaner.

Kursplaner

Lubas ska användas för inrättande och revidering av kursplaner. Integrerat i systemet finns ett översättningsverktyg för översättning av kursplaner till engelska.

I kursplanemodulen finns kursplaner från 2010 och framåt. 

Ta del av kursplaner

Utbildningsplaner

I utbildningsplansmodulen i Lubas finns utbildningsplaner från 2017 och framåt.

Ta del av utbildningsplaner

Programplanering i Lubas

Lubas PP är ett programplaneringsverktyg som för närvarande endast används av LTH.

Mer information finns på LTH:s webbsida

Behörighet

För att kunna göra redigeringar i Lubas måste du först tilldelas roll som Lubas-användare. Detta sker i Lucat: logga in och välj Mina sidor/Min behörighet, klicka på Ansök om behörighet. Tillvägagångssättet är detsamma för roller i Ubas (granskare, godkännare och fastställare).

Tänk på att välja den verksamhetsorganisation (v1000xxx) som utbildningen tillhör.

Utbildningar

Kursen ”Hantera utbildningsutbud i Lubas” ges en gång per läsår. Mer information och anmälan hittar du i Kompetensportalen.

Besök Kompetensportalen

Manualer

Manualer hittar du som är inloggad i databasen under menyn ”Hjälp” på respektive sida.

Hitta våra samlade manualer och annat informationsmaterial om Lubas i LU box

Studieåret – terminstider

Terminstiderna för studieåret på lu.se

Support

Du når oss på lubas [at] stu [dot] lu [dot] se

Vi som arbetar i Lubasgruppen är

Anders Arnebert
Cecilia Peltola
Malin Kurtz

Kontaktinformation

Studieadministrativa system

Avdelningen för studieadministrativa system har det operativa ansvaret för Ladok, Live@lund och Lubas.

Frågor om Lubas och support
lubas [at] stu [dot] lu [dot] se

Besöksadress:
Sölvegatan 18 B, Lund

Postadress:
Lunds universitet
Studieadministrativa system
Box 117
221 00 Lund

Internpost:
Hämtställe 61

Utbildning i att skriva för Lubas
Anna Sparrenblad
Webbredaktör
anna [dot] sparrenblad [at] er [dot] lu [dot] se