Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lubas

Lunds universitets utbildningsdatabas

Lubas är Lunds universitets utbildningsdatabas. Systemet består av tre olika moduler: för utbud, kursplaner och utbildningsplaner.

Utbudsdelen i Lubas 

I utbudsdelen samlas information om samtliga kurser och program som ges vid Lunds universitet. Informationen används i utbildningspresentationerna på lu.se. Uppgifterna skickas också vidare till bland annat Antagning.se, Studera.nu, antagningssystemet NyA och studiedokumentationssystemet Ladok.

Administratörer på varje institution lägger själva in uppgifter i databasen om institutionens kurser och program. Till exempel tillträdesregler, kurstakt, undervisningsform, undervisningsspråk.

För att kunna arbeta i Lubas behöver du ansöka om behörighet i Lucat.

  • Vägledningar och mer information om Lubas utbud hittar du direkt inne i systemet när du loggat in.
  • Logga in i nya Lubas

I Lubas finns en blogg på startsidan med aktuell information samt en länk till manualer. Är du helt ny i systemet och behöver en introduktion för att komma i gång kontakta lubas [at] stu [dot] lu [dot] se
 
I Lubas krävs numera en fastställd kurs- respektive utbildningsplan för att ett utbildningstillfälle ska skickas över till Ladok. Detta gäller både för kurstillfällen som endast ska hanteras i Ladok och kurs- och programtillfällen med antagning via NyA. De senare kommer inte att visas på antagning.se/universityadmissions.se eller på LU webben om en fastställd plan saknas. 

Att införa detta är en av åtgärdspunkterna i slutrapporten från projektet Förbättrad regeltillämpning inom Lunds universitet (STYR 2019/719).

Skillnaden handlar alltså om vad som krävs för att ett utbildningstillfälle ska publiceras vidare till andra system. Precis som tidigare kan man, så snart uppgifter från kurs- eller utbildningsplan skickats in till Ladok, börja jobba med utbildningsinfo och skapa utbildningstillfällen i Lubas.

Tumregeln blir alltså att man bör fastställa kurs-/utbildningsplan till den deadline för inmatning som gäller för första kurs-/programtillfälle.

Utbildningar som ska presenteras på webben ska läggas in i Lubas enligt särskild tidsplan.

VT24 är uppdelat i olika omgångar i nya Lubas. Publicering av utbildningarna sker så fort en omgång är färdig (deadline för inmatning har passerat och samtliga kontroller gjorda av Lubas och Antagningsavdelningen är klara).

Utbud som kommer in efter deadline samlas ihop och publiceras senare. Kurser- och programtillfällen som ska marknadsföras på webben ska läggas in enligt nedanstående tidplan. 

Internationell marknadsföring

Utbildning som ges på engelska och utlyses på den engelska webben (universityadmissions.se och även antagning.se) ska ha anmälningsperioden 1 juni – 15 augusti. Detta gäller både nybörjarprogram, magister- och masterprogram samt fristående kurser.

Inläggning i Lubas för dessa utbildningar öppnar den 2 maj. De ska vara inmatade i utbudsomgången samt ha en fastställd kurs-eller utbildningsplan senast den 26 maj.

Utbudsomgångar i Lubas:
MASTERVT24
IKVT24

Nationell marknadsföring

Utbildning som ges på svenska eller engelska och utlyses på den svenska webben (antagning.se) ska ha anmälningsperioden 15 september – 16 oktober. Detta gäller alla kurser och program med nationell marknadsföring.

Inläggning i Lubas för dessa utbildningar öppnar den 2 maj. De ska vara inmatade i utbudsomgången samt ha en fastställd kurs-eller utbildningsplan senast den 16 juni.

Utbudsomgång i Lubas:
VT2024 Antagning via NyA 

Publicering av utbudsomgångar sker efter sista datum passerat. Sent utbud som eventuellt tillkommer måste meddelas till lubas [at] stu [dot] lu [dot] se för att bli publicerat i efterhand.

Tillfälle som ska skapas i endast till LADOK öppnar för inmatning 1 februari inför hösttermin samt 1 augusti inför vårtermin.

HT23 är uppdelad i flera omgångar i Lubas. Detta för att vi ska kunna publicera utbildningarna så fort en omgång är helt färdig.

Kurser och program som ska marknadsföras på webben ska läggas in i Lubas enligt nedanstående tidplan.

Internationell marknadsföring

Utbildning som ges på engelska och utlyses på den engelska webben (universityadmissions.se och även antagning.se) ska ha anmälningsperioden 17 oktober - 16 januari. Detta gäller både nybörjarprogram, magister-/masterprogram och fristående kurser.

Inläggning i Lubas för dessa utbildningar öppnar den 16 augusti och ska vara inrapporterade senast den 15 september.

Följande omgångar finns i Lubas:

  • MASTERHT23
  • IKHT23

OBS! De som vill ha dubbla utlysningar av mastersprogram ska anhålla om det senast den 15 september. Anhållan skickas till Cecilia Raab på Antagningsavdelningen för vidare prövning i Utbildningsnämnden.

Nationell marknadsföring

Utbildning som ges på svenska eller engelska och utlyses på den svenska webben (antagning.se) ska ha anmälningsperioden 15 mars – 17 april. Detta gäller alla kurser och program med nationell marknadsföring.

Inläggning i Lubas för dessa utbildningar öppnar den 1 november och ska vara klar senast 15 december.

Följande omgångar finns i Lubas:

  • NYAHT23

Dessutom finns sommarkurser med anmälningsperiod 17 februari - 15 mars, dessa utbildningar öppnar också för inläggning i Lubas den 1 november och ska vara klara senast 15 december.

  • ST2023

Publicering på webben sker när allt är färdigt och inmatat i Lubas efter ovan nämnda datum.

Tillfälle som ska skapas i endast till LADOK öppnar för inmatning 1 februari inför hösttermin samt 1 augusti inför vårtermin.

Att skriva för Lubas

Inför varje ansökningsperiod får utbildningspresentationerna på lu.se hundratusentals besök av presumtiva studenter. Utbildningsbeskrivningen i Lubas är därför en av de enskilt viktigaste texterna för att rekrytera nya studenter.

För dig som jobbar med dessa texter har vi samlat råd och tips på hur du skriver målgruppsanpassat och enligt riktlinjerna för redaktionellt innehåll.

Redaktionella riktlinjer på lu.se

Kurs- och utbildningsplaner i Lubas

I Lubas finns två olika moduler för att inrätta och revidera kurs- och utbildningsplaner.

Kursplaner

Lubas ska användas för inrättande och revidering av kursplaner. Integrerat i systemet finns ett översättningsverktyg för översättning av kursplaner till engelska.

I kursplanemodulen finns kursplaner från 2010 och framåt. 

Logga in till kursplaner på Lubas webbplats

Utbildningsplaner

I utbildningsplansmodulen i Lubas finns utbildningsplaner från 2017 och framåt.

Logga in till utbildningsplaner på Ubas webbplats

Programplanering i Lubas

Lubas PP är ett programplaneringsverktyg som för närvarande endast används av LTH.

Mer information finns på LTH:s webbsida

Behörighet

För att kunna göra redigeringar i Lubas måste du först tilldelas roll som Lubas-användare. Detta sker i Lucat: logga in och välj Mina sidor/Min behörighet, klicka på Ansök om behörighet. Tillvägagångssättet är detsamma för roller i Ubas (granskare, godkännare och fastställare).

Tänk på att välja den verksamhetsorganisation (v1000xxx) som utbildningen tillhör.

Utbildningar

Just nu gör vi om vår utbildning "Hantera utbildningsutbud i Lubas" och därför finner du ingen anmälan till kursen i Kompetensportalen.

Är du ny användare av Lubas och behöver hjälp kontakta supporten på lubas [at] stu [dot] lu [dot] se.

Manualer

Manualer hittar du som är inloggad i databasen under menyn ”Hjälp” på respektive sida.

Manualer och information om Lubas kurs- och utbildningsplaner i LU Box (kräver inloggning)

Studieåret – terminstider

Terminstiderna för studieåret på lu.se

Support

Du når oss på lubas [at] stu [dot] lu [dot] se

Vi som arbetar i Lubasgruppen är

  • Anders Arnebert
  • Cecilia Peltola
  • Malin Kurtz

Kontaktinformation

Studieadministrativa system

Avdelningen för studieadministrativa system har det operativa ansvaret för Ladok, Live@lund och Lubas.

Frågor om Lubas och support
lubas [at] stu [dot] lu [dot] se

Besöksadress:
Sölvegatan 18 B, Lund

Postadress:
Lunds universitet
Studieadministrativa system
Box 117
221 00 Lund

Internpost:
Hämtställe 61

Utbildning i att skriva för Lubas
Anna Sparrenblad
Webbredaktör
anna [dot] sparrenblad [at] er [dot] lu [dot] se