Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitet har många internationella samarbetsparter i de europeiska länderna, både inom utbildning och forskning. Universitetsgemensamma studentutbytesavtal, universitets-övergripande fördjupade partnerskap och nätverk/allianser som LU engagerar sig i skapar förutsättningar för långsiktiga samarbeten.

Genom Globalt dynamiskt engagemang (GDE) vill Lunds universitet stärka och vidareut­veckla sina internationella samarbeten och sitt internationella genomslag avseende forskning, utbild­ning och innovation. Demokrati, akademisk frihet och ansvarstagande är grundpelare i detta arbete.

GDE för Europa

I universitetets färdplan för Europa 2024 presenteras prioriterade aktiviteter för det universitetsövergripande arbetet under året, men det utesluter inte att även andra frågor kan bli aktuella, allt i enlighet med det arbetssätt kring plattform för strategiarbete som Lunds universitet arbetar utifrån avseende 2023-2024.

  • Vidareutveckla samarbeten med utvalda universitet i LERU (League of European Research Universities), U21 (Universitas 21) och EUGLOH (European University Alliance for Global Health) genom t ex doktorandmobilitet, workshops och utlysning av frömedel
  • Vidareutveckla samarbetet med Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina
  • Etablera ankaruniversitet i Storbritannien
  • Höja kunskapsnivån inom LU om LERU och EUGLOH samt öka förståelsen för de olika handlingsalternativ för LU som utvecklingen på EU-nivå möjliggör

​​​Läs mer om stöd och verktyg för ansvarsfullt engagemang

Läs mer om stöd och verktyg för hållbart engagemang

Universitetsövergripande partnerskap syftar till att utveckla långsiktiga samarbeten som ska leda till ökad kvalitet inom forskning och utbildning. Detta bidrar till måluppfyllelsen i den strategiska planen att utveckla Lunds universitet som internationellt lärosäte.

Universität Hamburg

Med över 42 000 studenter är Universität Hamburg (UHH) ett av de största universiteten i Tyskland som kombinerar mångsidig undervisning med framstående forskning. UHH omfattas av åtta fakulteter: juridik, ekonomi och socialvetenskap, medicin, utbildningsvetenskap, psykologi och motionsvetenskap, humaniora samt matematik, informatik och naturvetenskap. Lunds universitet och UHH signerade ett MoU (Memorandum of Understanding) 2016. 

Läs mer på Universität Hamburgs webbplats 

Gemensamma projekt

För att ytterligare stärka samarbetet mellan LU och UHH har tre utlysningar för gemensamma projekt inom forskning och utbildning lanserats (2018, 2020 och 2023).

Läs mer om de utvalda projekten på UHH:s webbplats

Kontakt vid Lunds universitet

  • Administrativt stöd – Petra Moser-Nørgaard petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se (petra[dot]moser-norgaard[at]er[dot]lu[dot]se)

EUGLOH – European University Alliance for Global Health

Lunds universitet ingår i alliansen EUGLOH som är ett europeiskt samarbete mellan nio universitet, en "allians för Global Health".

Läs mer på EUGLOH:s webbplats

Läs mer om Lunds universitets arbete i EUGLOH

Läs mer om det europeiska utbildningsområdet på EU-kommissionens webbplats

LERU

Lunds universitet är sedan 2004 medlem i League of European Research Universities, LERU. LERU:s två huvudsakliga syften är policyutveckling och lobbyarbete i frågor som rör forskning och högre utbildning samt utbyte av erfarenheter och god praxis. 

Läs mer om LERU

Studentutbytesavtal

Universitetsgemensamma bilaterala studentutbytesavtal finns med många universitet i Europa.

Sök fram Lunds universitets partnerskapsavtal med utländska universitet i verktyget SoleMove

Finansiering

För utbildningssamarbeten med partner i Europa finns ett antal verktyg som kan användas och Erasmus+ programmet är ett av de viktigaste. 

Läs mer om finansiering av mobilitet i Europa

Läs mer om finansiering av forskningssamarbeten

Kontakt

Petra Moser-Nørgaard
Internationell koordinator
+46 46 222 47 53
petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se

GDE Faktablad

Syftet, processen och färdplanen

PDF, 257 kB, ny flik