Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Här kan du läsa om hanteringen av examensutfärdande vid Lunds universitet och vilken service du som anställd kan få av examensavdelningen. På lu.se/examen finns fördjupad information om examensbestämmelser som även riktar sig till studenter och allmänhet.

Aktuellt vid examensavdelningen

Digital examen

Från och med 15 april 2024 utfärdar Lunds universitet enbart digital examen.

En digital examen utfärdas i Ladok och en e-stämplad PDF genereras. Denna speglar beslutet om examen i Ladok. När examen är utfärdad, aviseras den sökande via e-post. Examen kan hämtas i Ladok obegränsat antal gånger och studenten/alumnen kan skicka vidare sin examen digitalt till exempelvis arbetsgivare och andra lärosäten. Dokumentets e-stämpling bekräftar att det kommer från en trovärdig källa och inte har modifierats. Innehållet i examen är låst efter utfärdandet. Examensavdelningen kommer fortsatt att tillhandahålla vidimerade kopior vid behov. 

Informera studenter om examen

De flesta studenter kommer i kontakt med examensavdelningen först när de börjar bli klara med sina studier, men det kan vara bra att redan tidigt under studietiden känna till kraven för olika examina för att kunna planera sina studier.

Mer information om lokala regler för examina och utbildningar i regelverket

Fördjupad information om examina och huvudområden finns även på webbsidorna för studenter och allmänhet.

Mer information om examen på lu.se
Frågor och svar om examen på lu.se

Examensavdelningen handlägger och ger stöd i examensfrågor

Examensavdelningen vid sektionen Student och utbildning handlägger ansökningar om examen och evaluerar utländska akademiska meriter som kan komma att ingå i examen. Undantaget är ansökningar gällande examen vid Medicinska fakulteten, forskarexamen vid Juridiska fakulteten samt examen på grund- och avancerad nivå vid LTH. Dessa handläggs av respektive fakultet.

Examensavdelningen ger även följande service till personal vid Lunds universitet

  • Information och stöd i examensfrågor, till exempel hjälp med regeltolkning och råd om tillämpningar av examensregler.
  • Hjälp med frågor som rör utländska utbildningar och hur dessa kan tillgodoräknas i en svensk examen.
  • Administrativt stöd för ansökningar om tillgodoräknade av reell kompetens.

Mer information om reell kompetens

I spalten "Kontaktinformation" ser du vem på examensavdelningen du kan kontakta via e-post i olika frågor. Observera att studenter hänvisas till våra kontaktuppgifter på lu.se/examen.

Examensansökan – så går det till

Studenter och doktorander måste själva begära ut examen när de är färdiga med sina studier. De flesta examina går att ansöka om via www.student.ladok.se 

En del examina går inte att ansöka om via Ladok-portalen. Följande examina ansöks om via pappersblankett:

  • gamla examina (enligt 1993 års examensordning)
  • examina inom juridiska fakulteten
  • musiker- och musiklärarexamina
  • lärarexamina

Studenter som saknar studentkonto kan också ansöka via pappersblankett.

Ansökningsblanketter på lu.se

Vi eftersträvar en handläggningstid på högst 60 dagar men under sommarmånaderna är arbetsbelastningen stor och handläggningstiden kan vara längre.

Verifieringsfunktion examina

En examen kan verifieras genom en delningsfunktion i Ladok. Genom att logga in i Ladok för studenter, kan en person som innehar en examen vid ett svenskt lärosäte, hämta en kontrollkod som kan ges vidare till en mottagare, t ex en arbetsgivare. Med hjälp av koden kan mottagaren se uppgift om utfärdad examen och vilka kurser som ingår. 

En digitalt utfärdad examen kan även skickas som en e-stämplad PDF-fil, till exempelvis en arbetsgivare eller ett annat lärosäte. Detta gäller för examina som utfärdats från och med den 15 april 2024 och framåt.

Läs mer om delning av examen på Ladok.se

Kontaktinformation

Examensavdelningen
examen [at] stu [dot] lu [dot] se (examen[at]stu[dot]lu[dot]se)

Telefon: +46 46 222 92 00

Telefontid:
Måndagar 09:00–10:00
Tisdagar 14:00–15:00
Torsdagar 09:00–10:00

Från 24 juni till 5 augusti är vår telefon stängd. Kontakta oss via e-post

Här finns vi:
Genetikhuset,
Sölvegatan 29 B, Lund

Internpost:
Hämtställe 13

Jennie Almqvist
jennie [dot] almqvist [at] stu [dot] lu [dot] se
Arkivfrågor, generella examina

Susanna Björklund
susanna [dot] bjorklund [at] stu [dot] lu [dot] se
Avdelningschef

Hanna Calner
hanna [dot] calner [at] stu [dot] lu [dot] se
Forskarexamina, Diploma Supplement, Teaterhögskolans examina, MESPOM, generella examina

Anna Kettisen
anna [dot] kettisen [at] stu [dot] lu [dot] se
Ämneslärarexamina, Konsthögskolans examina på grund- och avancerad nivå, generella examina, tillgodoräknande av reell kompetens

Jan Lundquist
jan [dot] lundquist [at] stu [dot] lu [dot] se 
Musikhögskolans examina på grund- och avancerad nivå, ämneslärarexamina, äldre lärarexamina, generella examina, tillgodoräknande av reell kompetens

Helena Petré (tjänstledig)
helena [dot] petre [at] stu [dot] lu [dot] se

Holger Sjöfors
holger [dot] sjofors [at] stu [dot] lu [dot] se
Juristexamina, juris masterexamen, sjukhusfysikerexamina, generella examina, GEM, MESPOM

Imke Thormählen
imke [dot] thormahlen [at] stu [dot] lu [dot] se
Socionomexamina, MEDEG, Trapca, examina inom teologi och religionsvetenskap, generella examina, examensbenämningar och huvudområden

Monica Wendel
monica [dot] wendel [at] stu [dot] lu [dot] se
Generella examina, Diploma Supplement, MESPOM, psykologexamina, psykoterapeutexamina