Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Globalt dynamiskt engagemang (GDE)

Globalt dynamiskt engagemang (GDE) är det arbetssätt som Lunds universitet arbetar utifrån för att stärka och vidareutveckla internationellt genomslag avseende forskning, utbildning samt nätverk och innovation. Demokrati, mänskliga rättigheter, akademisk frihet och ansvarstagande är grundpelare i detta arbete.

Världen förändras snabbt och blir alltmer komplex och osäker. Geopolitiska kriser och konflikter, pandemier, demografiska förändringar, ökade ojämlikheter, ökad autokratisering och minskat förtroende för expert- och kunskapsorganisationer påverkar lärosäten på ett genomgripande sätt, inte minst dess internationalisering och globala samarbeten. Dessutom står akademin inför utmaningen med bristande akademisk frihet på många platser i världen, och regelverk som försvårar internationellt samarbete och internationell rekrytering.

I denna kontext vill Lunds universitet använda de möjligheter som den digitala och gröna omställningen innebär och på ett ansvarsfullt, hållbart och dynamiskt sätt öka sitt globala engagemang och samarbete med partner och nätverk inom såväl högre utbildning som samverkans- och innovationsverksamheter.

I Lunds universitets globala engagemang ingår:

  • Att det ska finnas ett internationellt perspektiv och globalt engagemang i verksamheten liksom i bemötandet och upplevelsen av universitetet.
  • Att det ska finnas goda möjligheter för internationell rörlighet (fysisk, hybrid och digital) för studenter och medarbetare.
  • Att det ska finnas samarbeten som matchar universitetets inriktning och mål med utbildning och forskning.
  • Att universitetet arbetar med internationella och globala partnerskap på många olika sätt. Speciellt viktiga nätverk för detta arbete är LERU, U21 samt European University Alliance med fokus på Global hälsa: EUGLOH.
  • Att universitetet med utgångspunkt i sin värdegrund strävar efter att främja global och hållbar utveckling.
  • Att universitetet strävar efter att kontinuerligt utvecklas som ”The University of Choice” för studenter och medarbetare.

GDE bygger på att ramverk ställs samman årligen för de geografiska områden där universitetet är engagerade. Till dessa ramverk (förkortade GDE-F) beslutas även en färdplan avseende kommande år. Färdplanerna anger riktning för arbetet, men utesluter inte att även andra frågor kan komma att bli aktuella att prioritera, allt i enlighet med det arbetssätt kring plattform för strategiarbete som Lunds universitet arbetar utifrån avseende 2023–2024 

Läs mer om färdplanerna för de olika geografiska områdena

Kontakt

Richard Stenelo
Internationell chef
+46 46 222 14 66
richard [dot] stenelo [at] er [dot] lu [dot] se

GDE Faktablad

Syftet, processen och färdplanen

PDF, 257 kB, ny flik