Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gemensamma lärosalar

På den här sidan hittar du en kortfattad information om de gemensamma lärosalarna uppdelade på funktion. För att få boka lokalerna krävs det att din institution eller motsvarande ger dig tillåtelse att ådra dig kostnader för lokaler, s.k. ekonomisk befogenhet. Om du inte har ekonomisk befogenhet, vänd dig till din lokala institutionsadministratör eller motsvarande för att boka!

Hörsalar/Aulor

Hörsalar och aulor låses i regel upp 15 minuter innan din bokning börjar. Om lokalen är bokad före din tid startar så har den bokaren rätt att nyttja sin tid fullt ut, vilket innebär att du får vänta tills deltagarna i aktiviteten har lämnat lokalen. Du kan räkna med att starta din aktivitet efter senast 15 minuter.

Översikt över bokningarna i hörsalar och aulor (i TimeEdit)

Interiör i Palaestra HELA. Foto.

Våning: 1

Platsantal: 250

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: Paradisgatan 4, Lund

Övrigt: Lokalen kan bokas i två delar; Övre (102 platser) och Nedre (148 platser).

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt för Palaestras Hörsal, Hela (i TimeEdit)

Bokningsöversikt för Palaestras Hörsal, Övre (i TimeEdit)

Bokningsöversikt för Palaestras Hörsal, Nedre (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Interiör, St. Algatans hörsal. Foto.

Våning: 1

Platsantal: 70

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: St. Algatan 4, Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt lokal (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Bild som visar Spoletorp hörsal

Våning: 1

Platsantal: 70

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: Spolegatan 1R, Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt lokal (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Interiör i Edens hörsal. Foto.

Våning: 1

Platsantal: 144

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: Allhelgona kyrkogata 14, Lund

Utrustning lokal (info från TimeEdit)

Bokningsöversikt lokal (info från TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Våning: 1

Platsantal: 244

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: Helgonavägen 3, 223 63 Lund

Övrigt: Lokalen kan bokas i två delar; Övre (99 platser) och Nedre (145 platser).

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt lokal LUX Aula, Hela (i TimeEdit)

Bokningsöversikt lokal LUX Aula, Övre (i TimeEdit)

Bokningsöversikt lokal LUX Aula, Nedre (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Våning: 4
Platsantal: 400
Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: John Ericssons väg 3, 223 63 Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt lokal (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Interiör i MA 1. Foto.

Våning: 1

Platsantal: 154

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: Annexet, Sölvegatan 20, Lund

Utrustning i (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Interiör i MA 2. Foto.

Våning: 1

Platsantal: 154

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: Annexet, Sölvegatan 20, Lund

Utrustning i (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Interiör i MA 3. Foto.

Våning: 1

Platsantal: 124

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: Annexet, Sölvegatan 20, Lund

Utrustning i (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Bild som visar MA 4

Våning: 1

Platsantal: 154

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: Annexet, Sölvegatan 20, Lund

Utrustning i (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Interiör i MA 5. Foto.

Våning: 1

Platsantal: 124

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: Annexet, Sölvegatan 20, Lund

Utrustning i (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Bild som visar MA 6

Våning: 1

Platsantal: 154

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: Annexet, Sölvegatan 20, Lund

Utrustning i (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Interiör i MA6. Foto.

Våning: 1

Platsantal: 201

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: Annexet, Sölvegatan 20, Lund

Utrustning i (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Interiör i Rieszsalen. Foto.

Våning: 1

Platsantal: 148

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: Matematikcentrum, Sölvegatan 18, Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt lokal (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Bild som visar Gårdningsalen

Våning: 1

Platsantal: 148

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: Matematikcentrum, Sölvegatan 18, Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt lokal (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Skrivsalar

Lunds universitets skrivsalar är i de flesta fall stora, öppna salar, som bokas i sektioner. På borden i salen står det vilken sektion bordet tillhör. Flera olika tentor går i samma lokal, samtidigt. För att undvika störning under pågående skrivning, måste alla tentor börja samtidigt. Lokalerna bokas därför i två pass, ett kl 8-13 och ett kl 14-19. Om du har en skrivning som pågår längre än fem timmar, kontakta gemensamma lärosalars lokalbokning för särskilda instruktioner.

De tider då skrivsalarna inte används till tentamen, går de att boka för andra aktiviteter som workshoppar, räknestugor eller liknande.

Översikt över bokningarna i skrivsalarna (i TimeEdit)

Bild på Eden 022

Våning: 0 (Källarplan) Ingång från Edens södra gavel.

Platsantal: 38

Antal sektioner: Inga. Hela salen bokas.

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 30 minuter före bokad starttid.

Adress: Allhelgona kyrkogata 14, Lund 

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Bild på Eden 025

Våning: 0 (Källarplan) Ingång från Edens södra gavel.

Platsantal: 47

Antal sektioner: Inga. Hela salen bokas.

Access: Öppna endast vid bokning. Öppnas 30 minuter före bokad starttid.

Adress: Allhelgona kyrkogata 14, Lund 

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Bild som visar Eden 026

Våning: 0 (Källarplan) Ingång från Edens södra gavel.

Platsantal: 36

Antal sektioner: Inga. Hela salen bokas.

Access: Öppna endast vid bokning. Öppnas 30 minuter före bokad starttid.

Adress: Allhelgona kyrkogata 14, Lund 

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Interiör i MA 8. Foto.

Våning: 2

Platsantal: 75

Antal sektioner: MA 8:A-C, dvs 3 sektioner.

Platser per sektion: 25

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 30 minuter före bokad starttid.

Adress: Sölvegatan 20, Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Interiör i MA 9. Foto.

Våning: 2

Platsantal: 150

Antal sektioner: MA 9:A-F, dvs 6 sektioner.

Platser per sektion: 25

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 30 minuter före bokad starttid.

Adress: Sölvegatan 20, Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Interiör i MA 10. Foto.

Våning: 2

Platsantal: 250

Antal sektioner: MA 10:A-J, dvs 10 sektioner.

Platser per sektion: 25

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 30 minuter före bokad starttid.

Adress: Sölvegatan 20, Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Bild som visar Sparta A-D

Våning: 1

Platsantal: 160

Antal sektioner: Sparta A-D, dvs 4 sektioner.

Platser per sektion: 40

Access: Öppen som studieplatser 7:30—22.00. Access med giltigt LU-kort. Vid bokning för tentamen, öppen 30 minuter före bokad starttid. Lokalen får INTE användas som studieplatser, då den är bokad för tentamen.

Adress: Tunavägen 39, Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Bild som visar Gasquesalen

Lokalen är Teknologkårens gillesstuga och bokas endast av gemensamma lärosalar för tentamen. För bokning av all annan verksamhet, vänd dig till teknologkårens pedell. Du når pedellen på e-post pedell [at] tlth [dot] se

Våning: 0, Källarplan

Platsantal: 120

Antal sektioner: Inga. Hela salen bokas.

Access: Öppnas 30 minuter före bokad starttid.

Adress: Kårhuset, John Ericssons väg 3, 223 63 Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt lokal (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Bild på Victoriastadion som skrivsal

OBS! Lokalen finns endast tillgänglig för bokning i LTH:s tentamensperioder!
Victoriastadion är en idrottshall och hyrs bara in som extralokal vid hög belastning.

Platsantal: 160

Antal sektioner: Vic 1:A-D, dvs 4 sektioner.

Platser per sektion: 40

Access: Öppnas 30 minuter före bokad starttid.

Adress: Lovisastigen 2-4, 222 41 Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Bild på Victoriastadion som skrivsal


OBS! Lokalen finns endast tillgänglig för bokning i LTH:s tentamensperioder!
Victoriastadion är en idrottshall och hyrs bara in som extralokal vid hög belastning.

Platsantal: 160

Antal sektioner: Vic 2:A-D, dvs 4 sektioner.

Platser per sektion: 40

Access: Öppnas 30 minuter före bokad starttid.

Adress: Lovisastigen 2-4, 222 41 Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Bild på Victoriastadion som skrivsal

OBS! Lokalen finns endast tillgänglig för bokning i LTH:s tentamensperioder!
Victoriastadion är en idrottshall och hyrs bara in som extralokal vid hög belastning.

Platsantal: 160

Antal sektioner: Vic 3:A-D, dvs 4 sektioner.

Platser per sektion: 40

Access: Öppnas 30 minuter före bokad starttid.

Adress: Lovisastigen 2-4, 222 41 Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Interiör Palaestra 105. Foto.

Våning: 1

Platsantal: 34

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: Paradisgatan 4, Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Sparta 04 är ett grupprum som ligger längs långsidan på skrivsalen Sparta A-D. För att komma in i lokalen, går man igenom skrivsalen. Lokalen bokas i allmänhet tillsammans med skrivsalen Sparta A-D.

Våning: 1

Platsantal: 32

Access:Vid bokning, öppen 30 minuter före bokad starttid. Lokalen är inte tillgänglig som studieplatser.

Adress: Tunavägen 39, Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Sparta 05 är ett grupprum som ligger längs långsidan på skrivsalen Sparta A-D. För att komma in i lokalen, går man igenom skrivsalen. Lokalen bokas i allmänhet tillsammans med skrivsalen Sparta A-D.

Våning: 1

Platsantal: 32

Access:Vid bokning, öppen 30 minuter före bokad starttid. Lokalen är inte tillgänglig som studieplatser.

Adress: Tunavägen 39, Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Universitetshusets lokaler

Lokalerna i universitetshuset lämpar sig bäst för ceremoniella arrangemang och olika akademiska högtider. Universitetshusets lokaler används huvudsakligen för universitetets egna aktiviteter och hyrs sällan ut externt.

För bokning och information om Universitetshuset kontakta: universitetshuset [at] service [dot] lu [dot] se 

Översikt över bokningarna i Universitetshuset (i TimeEdit)

Interiör, Universitetshusets aula. Foto.

Platser: 450

Våning: 2

Access: Kontakta universitetshuset [at] service [dot] lu [dot] se

Adress: Paradisgatan, Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Våning: 1

Access: Kontakta universitetshuset [at] service [dot] lu [dot] se

Adress: Paradisgatan, Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal genom universitetshuset [at] service [dot] lu [dot] se

 

Platser: 140

Våning: 0, Källarplan

Access: Kontakta universitetshuset [at] service [dot] lu [dot] se

Adress: Paradisgatan, Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Kontakt

Lokalbokningen Gemensamma lärosalar
+46 46-222 38 45 (kl. 09-11)
lokalbokning [at] bygg [dot] lu [dot] se

AV-teknik Gemensamma lärosalar
+46 46-222 30 00
GEM_tekniker [at] bygg [dot] lu [dot] se 

LU Servicedesk
+46 46-222 90 00
servicedesk [at] lu [dot] se