Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gemensamma lärosalar

Gemensamma lärosalar är lokaler som är bokningsbara för alla medarbetare vid Lunds universitet så länge du har ekonomisk befogenhet. Om du inte har ekonomisk befogenhet kan du vända dig till din lokala institutionsadministratör eller motsvarande för att boka.

Hörsalar/Aulor

Hörsalar och aulor låses i regel upp 15 minuter innan din bokning börjar. Om lokalen är bokad före din tid startar så har den bokaren rätt att nyttja sin tid fullt ut, vilket innebär att du får vänta tills deltagarna i aktiviteten har lämnat lokalen. Du kan räkna med att starta din aktivitet efter senast 15 minuter.

Översikt över bokningarna i hörsalar och aulor (i TimeEdit)

Interiör i Palaestra HELA. Foto.

Våning: 1

Platsantal: 250

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: Paradisgatan 4, Lund

Övrigt: Lokalen kan bokas i två delar; Övre (102 platser) och Nedre (148 platser).

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt för Palaestras Hörsal, Hela (i TimeEdit)

Bokningsöversikt för Palaestras Hörsal, Övre (i TimeEdit)

Bokningsöversikt för Palaestras Hörsal, Nedre (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Interiör, St. Algatans hörsal. Foto.

Våning: 1

Platsantal: 70

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: St. Algatan 4, Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt lokal (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Bild som visar Spoletorp hörsal

Våning: 1

Platsantal: 70

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: Spolegatan 1R, Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt lokal (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Interiör i Edens hörsal. Foto.

Våning: 1

Platsantal: 144

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: Allhelgona kyrkogata 14, Lund

Utrustning lokal (info från TimeEdit)

Bokningsöversikt lokal (info från TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Interior of LUX aula. Photograph.

Våning: 1

Platsantal: 244

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: Helgonavägen 3, 223 63 Lund

Övrigt: Lokalen kan bokas i två delar; Övre (99 platser) och Nedre (145 platser).

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt lokal LUX Aula, Hela (i TimeEdit)

Bokningsöversikt lokal LUX Aula, Övre (i TimeEdit)

Bokningsöversikt lokal LUX Aula, Nedre (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Interior of Kårhusets aula. Photograph.

Våning: 4
Platsantal: 400
Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: John Ericssons väg 3, 223 63 Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt lokal (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Interiör i MA 1. Foto.

Våning: 1

Platsantal: 154

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: Annexet, Sölvegatan 20, Lund

Utrustning i (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Interiör i MA 2. Foto.

Våning: 1

Platsantal: 154

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: Annexet, Sölvegatan 20, Lund

Utrustning i (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Interiör i MA 3. Foto.

Våning: 1

Platsantal: 124

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: Annexet, Sölvegatan 20, Lund

Utrustning i (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Bild som visar MA 4

Våning: 1

Platsantal: 154

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: Annexet, Sölvegatan 20, Lund

Utrustning i (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Interiör i MA 5. Foto.

Våning: 1

Platsantal: 124

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: Annexet, Sölvegatan 20, Lund

Utrustning i (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Bild som visar MA 6

Våning: 1

Platsantal: 154

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: Annexet, Sölvegatan 20, Lund

Utrustning i (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Interiör i MA6. Foto.

Våning: 1

Platsantal: 201

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: Annexet, Sölvegatan 20, Lund

Utrustning i (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Interiör i Rieszsalen. Foto.

Våning: 1

Platsantal: 148

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: Matematikcentrum, Sölvegatan 18, Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt lokal (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Bild som visar Gårdningsalen

Våning: 1

Platsantal: 148

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid.

Adress: Matematikcentrum, Sölvegatan 18, Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt lokal (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Skrivsalar

Lunds universitets skrivsalar är i de flesta fall stora, öppna salar. Flera olika tentor kan gå i samma lokal, samtidigt. För att undvika störning under pågående skrivning måste alla tentor börja samma klockslag. Lokalerna bokas därför i två pass: ett kl. 8-13 och ett kl. 14-19. Om du vill boka lokal för en skrivning som pågår längre än fem timmar, kontakta Gemensamma lärosalars lokalbokning för särskilda instruktioner.

De tider då skrivsalarna inte används till tentamen går de att boka för andra aktiviteter som workshoppar, räknestugor eller liknande.

Översikt över bokningarna i skrivsalarna (i TimeEdit)

Interiör i Eden 022. Foto.

Våning: 0 (Källarplan) Ingång från Edens södra gavel.

Platsantal: 38

Antal sektioner: Inga. Hela salen bokas.

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 30 minuter före bokad starttid.

Adress: Allhelgona kyrkogata 14, Lund 

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Interiör i Eden 025. Foto.

Våning: 0 (Källarplan) Ingång från Edens södra gavel.

Platsantal: 47

Antal sektioner: Inga. Hela salen bokas.

Access: Öppna endast vid bokning. Öppnas 30 minuter före bokad starttid.

Adress: Allhelgona kyrkogata 14, Lund 

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Interiör i Eden 026. Foto.

Våning: 0 (Källarplan) Ingång från Edens södra gavel.

Platsantal: 36

Antal sektioner: Inga. Hela salen bokas.

Access: Öppna endast vid bokning. Öppnas 30 minuter före bokad starttid.

Adress: Allhelgona kyrkogata 14, Lund 

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Bilden visar skrivsalen MA08

Våning: 2

Platsantal: 75

Platser per sektion: 10

Access: Skrivsalarna i Annexet är öppna dagtid (07.30-18.00) och kan utnyttjas som studieplatser fram till kl 20.00 när de inte är bokade för tentor eller andra aktiviteter.

Adress: Sölvegatan 20, Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Interiör i MA 8. Foto.

Våning: 2

Platsantal: 150

Platser per sektion: 10

Access: Skrivsalarna i Annexet är öppna dagtid (07.30-18.00) och kan utnyttjas som studieplatser fram till kl 20.00 när de inte är bokade för tentor eller andra aktiviteter.

Adress: Sölvegatan 20, Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Interiör i MA 10. Foto.

Våning: 2

Platsantal: 250

Platser per sektion: 10

Access: Skrivsalarna i Annexet är öppna dagtid (07.30-18.00) och kan utnyttjas som studieplatser fram till kl 20.00 när de inte är bokade för tentor eller andra aktiviteter.

Adress: Sölvegatan 20, Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Bild som visar Sparta A-D

Våning: 1

Platsantal: 160

Platser per sektion: 10

Access: Öppen som studieplatser 7:30—22.00. Access med giltigt LU-kort. Vid bokning för tentamen, öppen 30 minuter före bokad starttid. Lokalen får INTE användas som studieplatser då den är bokad för tentamen.

Adress: Tunavägen 39, Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Bild som visar Gasquesalen

Lokalen är Teknologkårens gillesstuga och bokas endast av gemensamma lärosalar för tentamen. För bokning av all annan verksamhet, vänd dig till teknologkårens pedell. Du når pedellen på e-post pedell [at] tlth [dot] se (pedell[at]tlth[dot]se)

Våning: 0, Källarplan

Platsantal: 120

Antal sektioner: Inga. Hela salen bokas.

Access: Öppnas 30 minuter före bokad starttid.

Adress: Kårhuset, John Ericssons väg 3, 223 63 Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt lokal (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Bild på Victoriastadion som skrivsal

OBS! Lokalen finns endast tillgänglig för bokning i LTH:s tentamensperioder!
Victoriastadion är en idrottshall och hyrs bara in som extralokal vid hög belastning.

Platsantal: 160

Antal sektioner: Vic 1:A-D, dvs 4 sektioner.

Platser per sektion: 40

Access: Öppnas 30 minuter före bokad starttid.

Adress: Lovisastigen 2-4, 222 41 Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Bild på Victoriastadion som skrivsal


OBS! Lokalen finns endast tillgänglig för bokning i LTH:s tentamensperioder!
Victoriastadion är en idrottshall och hyrs bara in som extralokal vid hög belastning.

Platsantal: 160

Antal sektioner: Vic 2:A-D, dvs 4 sektioner.

Platser per sektion: 40

Access: Öppnas 30 minuter före bokad starttid.

Adress: Lovisastigen 2-4, 222 41 Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Bild på Victoriastadion som skrivsal

OBS! Lokalen finns endast tillgänglig för bokning i LTH:s tentamensperioder!
Victoriastadion är en idrottshall och hyrs bara in som extralokal vid hög belastning.

Platsantal: 160

Antal sektioner: Vic 3:A-D, dvs 4 sektioner.

Platser per sektion: 40

Access: Öppnas 30 minuter före bokad starttid.

Adress: Lovisastigen 2-4, 222 41 Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Interiör Palaestra 105. Foto.

Våning: 1

Platsantal: 34

Access: Öppen endast vid bokning. Öppnas 15 minuter före bokad starttid. 

Seminarierum 105 har lös möblering som du som använder lokalen enkelt kan möblera om enligt dina önskemål. Observera att du som använder rummet ska ställa tillbaka möblerna i biosittning (som på bilden ovan) innan du lämnar lokalen.

Adress: Paradisgatan 4, Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal (i TimeEdit)

Universitetshusets lokaler

Antalet bokningsbara tider är begränsade pga planerad renovering av Universitetshuset. Renoveringen planeras att starta efter sommaren 2025 vilket innebär att huset då stänger helt. Ombyggnaden beräknas ta ungefär tre år. För att se bokningsbara tider klicka på länken nedan. 

Översikt över bokningarna i Universitetshuset (i TimeEdit)

Interiör, Universitetshusets aula. Foto.

För att boka aulan så finns det två alternativ att boka:

  1. Enbart lokal med befintlig utrustningboka i bokningssystemet samt mejla universitetshuset [at] service [dot] lu [dot] se (universitetshuset[at]service[dot]lu[dot]se). Du kommer att få ett mejl med ett bokningsunderlag som du ska fylla i. När du har fått underlaget i retur är bokningen bekräftad. Observera att avgift för montering av befintlig utrustning tillkommer.
  2. Lokal med konferenstjänster och mer avancerade tekniklösningar: mejla bokning [at] service [dot] lu [dot] se (bokning[at]service[dot]lu[dot]se)

Platser: 450

Våning: 2

Access: Kontakta universitetshuset [at] service [dot] lu [dot] se

Adress: Paradisgatan, Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Våning: 1

Access: Kontakta universitetshuset [at] service [dot] lu [dot] se

Adress: Paradisgatan, Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Boka lokal genom universitetshuset [at] service [dot] lu [dot] se

 

För att boka lunch- och middagsarrangemang i Pelarsalen kontaktar du bokning [at] service [dot] lu [dot] se (bokning[at]service[dot]lu[dot]se).


Platser: 140

Våning: 0, Källarplan

Access: Kontakta universitetshuset [at] service [dot] lu [dot] se

Adress: Paradisgatan, Lund

Utrustning (i TimeEdit)

Bokningsöversikt (i TimeEdit)

Kontakt

Lokalbokningen Gemensamma lärosalar
+46 46-222 38 45
lokalbokning [at] bygg [dot] lu [dot] se (lokalbokning[at]bygg[dot]lu[dot]se)

AV-teknik Gemensamma lärosalar
+46 46-222 30 00
jan-erik [dot] sundin [at] bygg [dot] lu [dot] se 

LU Servicedesk
+46 46-222 90 00
servicedesk [at] lu [dot] se