Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kompensation för föräldralediga och sjukskrivna i samband med lönerevision

För dig som varit ledig med föräldra- eller sjukpenning under den gångna lönerevisionsperioden kan det finnas möjlighet att under vissa förutsättningar få kompensation för skillnaden mellan den ersättning du skulle ha fått om Försäkringskassan beräknat ersättningen på den nya lönen och den ersättning som faktiskt betalas ut till dess att ny lön fastställs.

Innehåll på sidan:


Överenskommelse med arbetstagarorganisationerna

Möjligheten att ansöka om kompensation är en överenskommelse mellan Lunds universitet och arbetstagarorganisationerna Saco-S, OFR/S och Seko.

Då ska anmälan och underlag vara inkomna till SSC

Underlag och anmälan ska vara inkomna till Statens servicecenter (SSC) senast den sista fredagen i månaden efter att den nya lönen blivit utbetald.

Detta innebär att 

  • för doktorander som fick sin nya lön utbetald i november 2023 ska anmälan och underlag vara inskickade till SSC senast den 29 december 2023
  • för medlemmar i Saco-S och oorganiserade medarbetare som enligt preliminär plan ska få sin nya lön utbetald i februari 2024 ska anmälan och underlag vara inskickade senast den 29 mars 2024
  • för medlemmar i Seko som enligt preliminär plan ska få sin nya lön utbetald i mars 2024 ska anmälan och underlag vara inskickade senast den 26 april 2024
  • för medlemmar i OFR/S som enligt plan ska få sin nya lön utbetald i maj 2024 ska anmälan och underlag vara inskickade senast den 28 juni 2024

Läs mer om hur det går till att ansöka om kompensation, längre ned på sidan.

Vem omfattas av kompensationen?

För att omfattas av kompensationen ska du som anställd:

  1. Ha ett ledighetsärende inlagt i Primula som föräldraledig eller sjukskriven som överstiger 30 kalenderdagar, och som helt eller delvis omfattar tiden mellan den 1 oktober 2023 och ditt aktuella avtalsdatum för den nya lönen. 
  2. För aktuellt ledighetsärende ha fått utbetalt sjukpenning eller föräldrapenning från Försäkringskassan. 
  3. Ha en lön innan lönerevision 2023 som är lägre än Försäkringskassans inkomsttak för föräldra- eller sjukpenning (det vill säga 43 750 kr för 2023 och 47 750 kr för 2024).

Uppfyller du alla dessa tre kriterier kan du som anställd ansöka om kompensationen enligt den rutin som beskrivs längre ner på denna sida.

Så ansöker du om kompensation

Har du rätt till kompensation?

Du kan undersöka om du har rätt till kompensation genom att skanna QR-koden i högerspalten och besvara ett antal frågor i formuläret du kommer till.

Försäkringskassans inkomsttak

Anställda som redan innan lönerevisionen hade en inkomst som översteg Försäkringskassans inkomsttak omfattas inte av möjligheten till kompensation. Detta eftersom ersättningen från Försäkringskassan hade varit densamma även om den sjukpenningsgrundande inkomsten varit beräknad på den nya lönen. Försäkringskassans inkomsttak varierar mellan åren. 

Försäkringskassans inkomsttak:
ÅrInkomsttak månadslön (föräldra- och sjukpenning)
202343 750
202447 570

Vilka perioder omfattar kompensationen?

Kompensationen omfattar perioden från och med lönerevisionsdatumet (i detta fall 1 oktober 2023) till och med dagen innan avtalsdatum mellan Lunds universitet och berörd arbetstagarorganisation.

Se avtalsdatum för lönerevisionen 2023

Det innebär att din fackliga tillhörighet avgör vilken period du som anställd kan söka kompensation för. För anställda som inte är medlemmar i någon arbetstagarorganisation (oorganiserade) gäller Saco-S avtalsdatum. 

Period som omfattas av kompensation:
ArbetstagarorganisationPeriod som omfattas av kompensation
Saco-S (samt oorganiserade)Fr o m 1 oktober 2023, t o m 12 oktober 2023 
OFRFr o m 1 oktober 2023, t o m 18 april 2024
SekoFr o m 1 oktober 2023, t o m 14 februari 2024
Doktorand Saco-SFr o m 1 oktober 2023, t o m 12 oktober 2023
Doktorand OFRFr o m 1 oktober 2023, t o m 25 oktober 2023
Doktorand SekoFr o m 1 oktober 2023, t o m 12 oktober 2023

Ersättning för ledighet med föräldrapenning eller sjukpenning från och med avtalsdatum och framgent ska Försäkringskassan beräkna på din nya inkomst.

Aktuella avtalsdatum hittar du i högerspalten på nedanstående webbsida: 

Lönerevision | Medarbetarwebben (lu.se)

Så ansöker du om kompensation

Kompensationen handläggs av Statens servicecenter (SSC), på uppdrag av Lunds universitet. Du ansöker om kompensation genom att 

1.    Logga in i SSC-portalen.
2.    Välja rubriken ”Kontakta oss” för att skapa ett ärende under ”Lönehantering & Lönesystem”. Välj därefter rubriken ”Löneunderlag – beslut och underlag”.
3.    Bilägga underlag från Försäkringskassan, ”Besked om utbetalning”, för de månader som omfattas av kompensation.
4.    Ange facklig tillhörighet (detta för att SSC ska kunna beräkna kompensationen för rätt period).
5.    Skicka ärendet.

Du får besked i ärendet när SSC är klar med sin handläggning.

Har du rätt till kompensation?

Skanna QR-koden och besvara frågorna i formuläret!

Klicka på QR-koden och se om du har rätt till kompensation i samband med lönerevisionen.
Skanna QR-koden och besvara frågorna i formuläret.

Kontakt

Vid frågor om kompensation eller ansökningsförfarande, kontakta din närmaste HR-funktion vid fakultet/motsvarande.

Primula

Kontakta Statens servicecenter (SSC) vid frågor om Primula (vid löneärenden, ledighetsansökan, sjukanmälan, ansökan om friskvårdsersättning med mera). 

Logga in i Primula

I SSC-portalen finns även information om driftstörningar och planerade avbrott för uppgraderingar. 

SSC Portalen – logga in dygnet runt

Telefon: + 46 46 222 90 00, knappval 3. Om du vill få svar på personliga uppgifter över telefon behöver du, av säkerhetsskäl, identifiera dig med BankId. Om du inte identifierar dig kommer du att få skriftligt svar i ett ärende i SSC-portalen.


Vill du lära dig mer om Primula?

Statens servicecenter (SSC) arrangerar webbinarier för medarbetare, chefer och källrapportörer.

Läs mer i kalendariet på SSC webbplats