Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsnämnden

I enlighet med Lunds universitets arbetsordning inrättades 2012 en universitetsgemensam forskningsnämnd. 

Forskningsnämndens uppdrag

Forskningsnämnden "ska behandla strategiska forskningsfrågor som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Nämnden har ett särskilt ansvar för att underlätta och stödja universitetets gränsöverskridande forskning. Nämnden bereder forskningsstrategiska frågor som universitetsstyrelsen eller rektor har att fatta beslut om. 

Forskningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden att fatta beslut i "särskilda frågor."

Hur forskningsnämnden ska vara organiserad och sammansatt framgår av arbetsordningen.

Forskningsnämndens sammansättning

Mandattiden för ledamöterna i forskningsnämnden är tre år, 11 februari 2021 – 31 januari 2024.

Ordförande 

vicerektor Per Mickwitz

Ledamöter

Representanter för fakulteterna
Ekonomihögskolan: prorektor Maria Stanfors
Humanistiska och teologiska fakulteterna: prodekan Barbara Törnquist-Plewa
Juridiska fakulteten: Prodekan Henrik Wenander
Konstnärliga fakulteten: professor Karin Johansson
Lunds tekniska högskola: prorektor Heiner Linke
Medicinska fakulteten: prodekan Martin L Olsson
Naturvetenskapliga fakulteten: vicedekan Anders Tunlid
Samhällsvetenskapliga fakulteten: vicedekan Anna Meeuwisse
Universitetets särskilda verksamheter (USV): professor Oksana Mont

Adjungerade ledamöter med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt
Universitetsbiblioteket: avdelningschef Kristoffer Holmqvist
Sektionen Forskning, samverkan och innovation (FSI): tf sektionschef Thomas Achen
Universitetsledningen: vicerektor Viktor Öwall

Representanter för de studerande
Representanter utses läsårsvis av Lunds universitets studentkårer (LUS).

Företrädare för personalorganisationerna med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt
SACO-s: Mattias Collin
Fackförbundet ST: Kjell Nilsson

Forskningsnämndens sekretariat:
Forskningsservice: Anneli Wiklander och Malin Bredenberg

Kontakt

Anneli Wiklander
Forskningshandläggare
+46 46 222 77 71
anneli [dot] wiklander [at] fs [dot] lu [dot] se

Malin Bredenberg
Forskningshandläggare
+46 (0) 73 080 22 66
malin [dot] bredenberg [at] fs [dot] lu [dot] se

Aktuella utlysningar

Här listas aktuella utlysningar av universitetsgemensamma medel. 

Forskningsprogram för excellens med fokus på Agenda 2030

Följ processen att identifiera profilområden vid Lunds universitet

Forskningsnämndens sammanträden

Våren 2023

16 januari, 13-16
13 februari, 13-16
13 mars, 13-16
17 april, 13-16
8 maj (em) - 9 maj (fm)
12 juni, 13-16

Hösten 2023

11 september, 13-16 
16 oktober, 13-16 
13 november, 13-16 
11 december, 13-16 

Protokoll och kallelser

Önskar du ta del av protokoll och kallelser vänligen kontakta Tina Trollås. Kontaktuppgifter hittar du under ”Kontakt” högre upp på sidan.