Forskningsnämnden

I enlighet med Lunds universitets arbetsordning inrättades 2012 en universitetsgemensam forskningsnämnd. 

Forskningsnämndens uppdrag

Forskningsnämnden "ska behandla strategiska forskningsfrågor som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Nämnden har ett särskilt ansvar för att underlätta och stödja universitetets gränsöverskridande forskning. Nämnden bereder forskningsstrategiska frågor som universitetsstyrelsen eller rektor har att fatta beslut om. 

Forskningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden att fatta beslut i "särskilda frågor."

Hur forskningsnämnden ska vara organiserad och sammansatt framgår av arbetsordningen.

Forskningsnämndens sammansättning

Mandattiden för ledamöterna i forskningsnämnden är tre år, 11 februari 2021 – 31 januari 2024.

Ordförande 

vicerektor Per Mickwitz

Ledamöter

Representanter för fakulteterna
Ekonomihögskolan: prorektor Maria Stanfors
Humanistiska och teologiska fakulteterna: prodekan Barbara Törnquist-Plewa
Juridiska fakulteten: prodekan Titti Mattsson
Konstnärliga fakulteten: vicedekan Ylva Hofvander Trulsson
Lunds tekiska högskola: prorektor Heiner Linke
Medicinska fakulteten: prodekan Martin L Olsson
Naturvetenskapliga fakulteten: vicedekan Anders Tunlid
Samhällsvetenskapliga fakulteten: vicedekan Anna Meeuwisse
Universitetets särskilda verksamheter (USV): Professor Oksana Mont

Representanter för de studerande
Representanter utses läsårsvis av Lunds universitets studentkårer (LUS).

Företrädare för personalorganisationerna med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt
SACO-s: Fredrik Edman
Fackförbundet ST: Kjell Nilsson

Företrädare för universitetsförvaltningen med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt:
Chefen för sektionen Forskning, samverkan och innovation: Brita Larsson

Företrädare för universitetsbiblioteket med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt:
Bibliotekschef: Håkan Carlsson

Forskningsnämndens sekretariat:
Forskningsservice: Tina Trollås

Aktuellt

Utlysning av medel för universitetsgemensam finansiering av infrastruktur

Medel för universitetsgemensam finansiering av infrastruktur utlyses årligen av den universitetsgemensamma forskningsnämnden. Tvärvetenskapliga forskningsmiljöer med särskild strategisk betydelse för universitetet är i fokus för utlysningen. Har dessa även förankring i flera fakulteter anses detta vara positivt.

Läs hela utlysningen (PDF)
Ansökningsblankett 2021 (PDF)
Ansökningsblankett 2021 (Word)
Rektorsbeslut med hanteringsordning (PDF)

Frågor om utlysningen besvaras av Johanna Mellgren, +46 (0)730 683 698, johanna [dot] mellgren [at] fs [dot] lu [dot] se

Kontakt

Sekreterare
Tina Trollås
Forskningshandläggare, Forskningsservice
+46 46 222 77 45
tina [dot] trollas [at] fs [dot] lu [dot] se

Forskningsnämndens sammanträden

Våren 2021

18 januari, 13.00-16.00
15 februari, 13-16
15 mars, 9-12
12 april, 9-12
17 maj, 9-16 (heldag)
14 juni, 13-16

Hösten 2021

13 september, 13-16
11 oktober, 13-16
15 november, 13-16
13 december, 13-16