Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsnämnden

I enlighet med Lunds universitets arbetsordning inrättades 2012 en universitetsgemensam forskningsnämnd. 

Forskningsnämndens uppdrag

Forskningsnämnden "ska behandla strategiska forskningsfrågor som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Nämnden har ett särskilt ansvar för att underlätta och stödja universitetets gränsöverskridande forskning. Nämnden bereder forskningsstrategiska frågor som universitetsstyrelsen eller rektor har att fatta beslut om. 

Forskningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden att fatta beslut i "särskilda frågor."

Hur forskningsnämnden ska vara organiserad och sammansatt framgår av arbetsordningen.

Forskningsnämndens sammansättning

Mandattiden för ledamöterna i forskningsnämnden är tre år, 11 februari 2021 – 31 januari 2024.

Ordförande 

vicerektor Per Mickwitz

Ledamöter

Representanter för fakulteterna
Ekonomihögskolan: prorektor Maria Stanfors
Humanistiska och teologiska fakulteterna: prodekan Barbara Törnquist-Plewa
Juridiska fakulteten: prodekan Titti Mattsson
Konstnärliga fakulteten: Dekan Sanimir Resic
Lunds tekiska högskola: prorektor Heiner Linke
Medicinska fakulteten: prodekan Martin L Olsson
Naturvetenskapliga fakulteten: vicedekan Anders Tunlid
Samhällsvetenskapliga fakulteten: vicedekan Anna Meeuwisse
Universitetets särskilda verksamheter (USV): professor Oksana Mont

Adjungerade ledamöter med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt
Universitetsbiblioteket: avdelningschef Kristoffer Holmqvist
Sektionen Forskning, samverkan och innovation (FSI): sektionschef Björn Fagerström
Universitetsledningen: vicerektor Viktor Öwall

Representanter för de studerande
Representanter utses läsårsvis av Lunds universitets studentkårer (LUS).

Företrädare för personalorganisationerna med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt
SACO-s: Fredrik Edman
Fackförbundet ST: Kjell Nilsson

Forskningsnämndens sekretariat:
Forskningsservice: Tina Trollås

Aktuellt

Universitetsgemensamma medel till lokal forskningsinfrastruktur 2022

Utlysningen är nu öppen, med sista ansökningsdag den 1 mars 2022 kl. 09:00. Se nedan bifogade dokument. Vid frågor, kontakta Johanna Mellgren, sekreterare i forskningsnämndens arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur: johanna [dot] mellgren [at] fs [dot] lu [dot] se

Utlysningstext (PDF 165 kB; öppnas i nytt fönster)
Ansökningsblankett (Word doc 42 kB; laddas ner)
Handläggningsordning (PDF 365 kB; öppnas i nytt fönster)

Aktuellt

Följ processen att identifiera profilområden vid Lunds universitet

Lunds universitets rektor Erik Renström och vicerektor för forskning, campusutveckling och hållbarhet Per Mickwitz bjuder in alla medarbetare att delta i processen av framtagandet av profilområden vid Lunds universitet. Nu finns en blogg där all information kommer att samlas, där kan du se information om profilområden, inspelning av möten och frågor och svar. Prenumerera gärna så får du automatiskt ta del av nya inlägg. 

Se bloggen Identifying Profile Areas at Lund University

Läs mer i pm:et Nu formeras universitetets profilområden (PDF 244 kB; öppnas i nytt fönster)

Aktuellt

Utlysning av universitetsgemensamma medel –Tvärvetenskapliga projekt med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling

Forskningsnämnden förbereder för en andra utlysning av tvärvetenskapliga projekt inom excellensprogrammet. Den andra utlysningen kommer att publiceras på denna sida under våren 2022. Mer information på svenska (PDF 155 kB; öppnas i nytt fönster) och på engelska (PDF 158 kB; öppnas i nytt fönster). 

Den första utlysningen är stängd och beslut om medelstilldelning fattades den 17 juni 2021. Information om utlysningen, rektorsbeslut om medelstilldelning och bakgrundsmaterial finns här.

Kontakt

Sekreterare
Tina Trollås
Forskningshandläggare, Forskningsservice
+46 46 222 77 45
tina [dot] trollas [at] fs [dot] lu [dot] se

Forskningsnämndens sammanträden

Våren 2022

17 januari, 13-16
14 februari, 13-16
14 mars, 13-16
4 april, 13-16
9 maj (em) - 10 maj (fm)
13 juni, 13-16

Hösten 2022

22 augusti, 13-16 
12 september, 13-16 
10 oktober, 13-16 
14 november, 13-16 
12 december, 13-16 

Protokoll och kallelser

Önskar du ta del av protokoll och kallelser vänligen kontakta Tina Trollås. Kontaktuppgifter hittar du under ”Kontakt” högre upp på sidan.