Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsnämnden

I enlighet med Lunds universitets arbetsordning inrättades 2012 en universitetsgemensam forskningsnämnd. 

Forskningsnämndens uppdrag

Forskningsnämnden "ska behandla strategiska forskningsfrågor som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Nämnden har ett särskilt ansvar för att underlätta och stödja universitetets gränsöverskridande forskning. Nämnden bereder forskningsstrategiska frågor som universitetsstyrelsen eller rektor har att fatta beslut om. 

Forskningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden att fatta beslut i "särskilda frågor."

Hur forskningsnämnden ska vara organiserad och sammansatt framgår av arbetsordningen.

Forskningsnämndens sammansättning

Mandattiden för ledamöterna i forskningsnämnden är tre år, 1 februari 2024 – 31 januari 2027.

Ordförande 

vicerektor Per Mickwitz

Ledamöter

Representanter för fakulteterna
Ekonomihögskolan: vicerektor Jonas Helgerz
Humanistiska och teologiska fakulteterna: prodekan Anamaria Dutceac Segesten
Juridiska fakulteten: prodekan Jessica Almqvist
Konstnärliga fakulteten: vicedekan Karin Johansson
Lunds tekniska högskola: prorektor Anders Heyden
Medicinska fakulteten: prodekan Jonas Larsson
Naturvetenskapliga fakulteten: dekan Per Persson
Samhällsvetenskapliga fakulteten: vicedekan Åsa Lundqvist
Universitetets särskilda verksamheter (USV): professor Aleh Cherp

Adjungerade ledamöter med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt
Universitetsbiblioteket: avdelningschef Kristoffer Holmqvist
Forskningsservice (FSI): avdelningschef Carin Andersson
Universitetsledningen: vicerektor Viktor Öwall

Representanter för de studerande
Representanter utses läsårsvis av Lunds universitets studentkårer (LUS).

Företrädare för personalorganisationerna med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt
SACO-s: Mattias Collin
Fackförbundet ST: Kjell Nilsson

Forskningsnämndens sekretariat:
Forskningsservice: Malin Bredenberg och Anneli Wiklander

Kontakt

forskningsnamnden [at] fs [dot] lu [dot] se (forskningsnamnden[at]fs[dot]lu[dot]se)

Malin Bredenberg
Forskningshandläggare

Anneli Wiklander
Forskningshandläggare

Aktuella utlysningar

Här listas aktuella utlysningar av universitetsgemensamma medel. 

Inga aktuella utlysningar. 

Följ processen att identifiera profilområden vid Lunds universitet

Forskningsnämndens sammanträden

Våren 2024

22 januari, 13-16
26 februari, 13-16
25 mars, 13-16
22 april, 13-16
20 maj (em) - 21 maj (fm)
17 juni, 13-16

Hösten 2024

9 september, 13-16 (med reservation för ändring)
14 oktober, 13-16 
11 november, 13-16 
9 december, 13-16

Protokoll och kallelser

Aktuella protokoll och kallelser görs tillgängliga via LU Box. Kallelserna laddas vanligtvis upp en vecka innan sammanträdet. Önskar du ta del av äldre protokoll och kallelser vänligen kontakta sekretariatet: forskningsnamnden [at] fs [dot] lu [dot] se (forskningsnamnden[at]fs[dot]lu[dot]se)