Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hot, hat och våld

På denna sida kan du läsa mer om hur vi hanterar hat, hot och våld på Lunds universitet.

Innehåll på sidan:


Nolltolerans mot hat, hot och våld

På Lunds universitet råder nolltolerans mot hat, hot och våld. Det är därför angeläget att alla som är verksamma vid Lunds universitet bidrar till att sådana situationer inte uppstår. 

Upplever du att det finns situationer i arbetet som innebär risker för hat, hot och våld ska du lyfta detta till närmaste chef. Då kan ni tillsammans se över och fundera på hur dessa risker kan minimeras. 

Vid akuta situationer

Om du som anställd blir utsatt för hat, hot eller våld ska vid akut händelse alltid ringa 112. Du kan också ringa universitets larmtelefon på: 046-222 07 00 (du hittar numret på baksidan av ditt LU-kort). 

Viktigt att meddela din chef

Om du har varit utsatt för hat, hot eller våld ska du meddela din chef detta. 

Du ska också rapportera händelsen som ett tillbud eller en arbetsskada, beroende på vad som har hänt.  

Ska alltid polisanmälas

Om du har blivit utsatt för en brottslig handling ska du alltid polisanmäla det så att det kan utredas av rättsväsendet. Det gäller oavsett om den som utsatt dig är en student, en anställd eller någon utomstående. 

För att anmäla brott, ring 114 14 eller besök en polisstation.

Konsekvenser vid hat, hot och våld

  • Om du som anställd utsätter en annan anställd eller en student vid universitetet för hat, hot eller våld så kan det leda till arbetsrättsliga konsekvenser.
  • Om en student utsätter dig som anställd för hat, hot eller våld så kan det leda till disciplinära åtgärder för studenten. Läs mer på universitetets webbsidor för studenter: 
    Fusk, störningar och trakasserier | Lunds universitet 

Stöd i samband med hat, hot och våld

Människor som utsätts för hat, hot och våld kan reagera på många olika sätt. För många är det viktigt att få prata med någon som man känner sig trygg med. Det finns stöd att få för dig som blivit utsatt.

  • Företagshälsovården 
  • Upphandlat krisstöd (ta hjälp av chef och HR)
  • Primärvård 1177, kontakta din närmaste vårdcentral
  • Psykiatrisk akutmottagning, om personen är till fara för sig själv eller annan 
  • Studentprästerna (kan ge samtalsstöd till alla vid Lunds universitet, oavsett livsåskådning eller eventuell religiös tillhörighet)

Kontakt

Kontakta din närmaste chef, HR-funktion, skyddsombud eller motsvarande inom din institution/fakultet eller motsvarande.

Relaterad information