Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Betalkort

Här kan du läsa mer om hur du hanterar inköp när du till exempel är på resande fot eller vid andra tillfällen då du inte kan få en faktura för ditt inköp.

Privatkort

Om du som anställd vid Lunds universitet har tjänsterelaterade utlägg kan du ansöka om ett betalkort med personligt betalningsansvar hos Eurocard. Din prefekts/motsvarandes godkännande krävs.

 • Kortet har ingen årsavgift, ingen kontantuttagsavgift, inget valutapåslag vid köp i utländsk valuta och fakturan har 30 dagars betaltid.
 • Fakturan för inköpen ställs till och betalas av kortinnehavaren. I nuvarande ramavtal med SEB Kort Bank AB/Eurocard AB är kravet att kortinnehavaren omgående ska ansluta sig till e-faktura och/eller autogiro. I annat fall kommer Privatkortet att övergå till ett avtal mellan kortinnehavaren och SEB Kort Bank AB/Eurocard AB, där andra villkor gäller.
 • Ersättning för gjorda utlägg i tjänsten ansöks av kortinnehavaren i Primula. Utbetalningar via Primula sker vid tre tillfällen per månad.
 • Via "Mitt Eurocard" på nätet och i appen "Eurocard" ser du dina köp, både fakturerade och ännu ej fakturerade. Där kan du även välja om ditt kort ska vara öppet eller stängt för internetköp, se din PIN-kod mm.

Ansökan Eurocard privatkort

Din prefekt/motsvarande kontaktar sektionen Ekonomi via supportformuläret:

 1. Väljer kategorin "Inbetalningar och Utbetalningar - Betalkort".
 2. Anger i beskrivningsfältet att det avser ansökan om ett Eurocard privatkort samt vem ansökan avser.

Länk med instruktioner för ansökan skickas ut.

Sektionen Ekonomis supportformulär

Privatkortets upphörande

Kortinnehavaren eller prefekt/motsvarande ska meddela Eurocards Kundservice att kortet ska avslutas när anställning upphör. Sektionen Ekonomi gör årligen kontroll mellan anställningsregistret och Eurocards kortregister.

Eurocard kundservice
Telefon: +46 8 14 67 37

Till supporten hos Eurocard

Tänk på att eftersom detta är ett kort med privat betalningsansvar sker eventuella återbetalningar till kortinnehavaren efter dennes begäran eller efter en eventuell reklamation.

Uppge aldrig ditt kortnummer, koder eller personliga uppgifter i något annat sammanhang än när du ska betala.

Inköpskonto/Virtuellt kort

I de fall det finns behov av att göra inköp och betala via nätet kan institutioner/motsvarande ansöka om ett virtuellt inköpskonto (flergångs) alternativt ett virtuellt engångskort. Observera att de virtuella korten inte är tänkta som generella betalningsmedel. De får endast användas i undantagsfall när det inte går att få faktura för inköpet.

Virtuellt inköpskonto (flergångs)

 • Ett företagskonto som endast kan användas för inköp över nätet
 • Kontot är inte ett fysiskt kort
 • Kontouppgifterna är personliga och får inte lämnas till eller användas av någon annan än den som är administratör för inköpskontot
 • Enligt EU:s betaltjänstdirektiv (PSD2) krävs att identifiering med BankID görs vid köptillfället
 • Fakturan för inköpen ställs och skickas elektroniskt till Lunds universitet

Det är prefekten/motsvarande som avgör behovet av inköpskonto.

Be om en ansökningsblankett för inköpskonto via sektionen Ekonomis supportformulär. Välj kategori "Inbetalningar och Utbetalningar - Betalkort".

Sektionen Ekonomis supportformulär

Den ifyllda ansökningsblanketten skickas till sektionen Ekonomi, hämtställe 31, alternativt via post Box 117, 221 00 Lund. Tillsammans med ansökan ska en förklaring av behovet för kortet bifogas. Denna ska vara underskriven i original av prefekt/motsvarande.

Virtuellt engångskort

Om behov uppstår finns möjlighet att få ett virtuellt engångskort.

Detta utfärdas för en enstaka betalning, till ett begränsat belopp och är giltigt endast under en begränsad period, vanligtvis en vecka. Kontakta sektionen Ekonomi via supportformuläret. Välj kategori "Inbetalningar och Utbetalningar - Betalkort", för mer information och ansökningsförfarande.

Sektionen Ekonomis supportformulär