Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Systemförvaltning

SYSTEMFÖRVALTNINGSMODELL PÅ LUNDS UNIVERSITET

Inom universitetet finns ett stort antal system som ska ge stöd vid genomförandet av utbildning, forskning och stödverksamhet. Syftet med systemförvaltning är att på ett strukturerat sätt säkerställa att system ger nytta för verksamheten och att drift sker så kostnadseffektivt som möjligt.

Så här arbetar universitetet med stödsystem

Systemförvaltningsmodellen ger en gemensam bild av hur systemförvaltning bedrivs på ett sätt som skapar igenkänning och minskar personberoenden.

Systemägaren har oftast hjälp av systemförvaltare med god kännedom om vilka behov systemen ska tillgodose, hur de fungerar och vad som behöver utvecklas. Här sker också ett samarbete med LDC och externa systemleverantörer som har detaljerade kunskaper i systemens tekniska uppbyggnad.

Läs mer om systemägande och systemförvaltning i rektorsbeslut (PDF, 77kB ny flik).  

Systemförvaltningsplan

Varje år tar systemförvaltaren fram en systemförvaltningsplan. Där beskrivs bland annat varför systemet finns, vilka målgrupper och arbetssätt systemet stöttar, vilka andra system som man behöver samarbeta med/ta emot och lämna information till (integrationer), hur organisation av systemet ser ut, vad som ska göras på kort och lång sikt samt en budget för systemet.

Planerna dokumenteras i förvaltningsplanstjänsten Lusyfer.

För behörighet till systemet kontakta systemforvaltning [at] rektor [dot] lu [dot] se

Nätverk och stöd

Avdelning Utveckling är en del av Universitetsledningens stab och ansvarar för systemförvaltningsmodellen. Dialoger och nätverksmöten genomförs regelbundet med systemägare och systemförvaltare.

Kontakt

AVDELNING UTVECKLING
Systemforvaltning [at] rektor [dot] lu [dot] se

Karl Ageberg
Utvecklingsstrateg
+46 46 222 94 92
karl [dot] ageberg [at] rektor [dot] lu [dot] se