Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Universitetet behandlar oftast personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig. Men det förekommer också att universitetet behandlar personuppgifter med ett personuppgiftsansvar som är gemensamt med någon annan samt, i begränsad utsträckning, att universitetet har ett uppdrag som personuppgiftsbiträde åt någon annan.

Universitetets skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen ser olika ut beroende på vilket ansvar som myndigheten har för en viss behandling. Därför är det viktigt att kunna bedöma om universitetet är personuppgiftsansvarigt, gemensamt personuppgiftsansvarigt eller personuppgiftsbiträde för en viss personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig

Universitetet är personuppgiftsansvarigt om myndigheten självständigt bestämmer varför och hur en viss behandling av personuppgifter ska gå till.

Gemensamt personuppgiftsansvarig

Universitetet är gemensamt personuppgiftsansvarigt om myndigheten bestämmer varför och hur behandlingen ska gå till tillsammans med en eller flera andra, exempelvis ett annat universitet.

Personuppgiftsbiträde

Universitetet är personuppgiftsbiträde när vi behandlar personuppgifter på någon annans uppdrag, det vill säga universitetet behandlar personuppgifterna enligt den andre partens instruktioner. Med hänsyn till universitetets uppdrag att bedriva utbildning, forskning och samverkan bör det vara ovanligt att vi agerar personuppgiftsbiträde åt någon annan.

 

Kontakt

Lunds universitet har ett externt dataskyddsombud; Secure State Cyber AB. Kontaktperson är Sanja Hebib. Har du frågor om dataskydd - kontakta:

dataskyddsombud [at] lu [dot] se (dataskyddsombud[at]lu[dot]se)

Checklista - vem är ansvarig?

Personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde eller gemensamt ansvar?  Använd checklistan för att reda ut var ansvaret ligger:

Checklista personuppgiftsansvar
(PDF - 0,6 MB) 

Visar checklistan på biträde?

Om du via checklistan kommer fram till att en part är personuppgiftsbiträde behövs det ett avtal som reglerar hur ditt biträde ska hantera behandlingen av personuppgifter.

Läs mer om personuppgiftsavtal (Puba) på sidan om Personuppgiftsbiträdes-avtal:
Personuppgiftbiträdesavtal