Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Logotyp

Logotypen, även kallad logga eller logo, är den enskilt viktigaste identitetsbäraren i vår grafiska profil. Den ska alltid finnas med när Lunds universitet är avsändare. Här hittar du information om var du laddar ner logotypen, vilka olika versioner som finns och hur du får använda dessa.

Ladda ner logotyp

Ladda ner grundversionen av Lunds universitets huvudlogotyp för tryck och digital användning på svenska och engelska (zip-fil 1,5 MB, nytt fönster)

Behöver du någon annan version? Samtliga godkända versioner av Lunds universitets logotyp finns för nedladdning i Bild- och mediebanken. Logga in med ditt Lucat-ID.

Gå till Bild- och mediebanken för att ladda ner samtliga versioner av huvudlogotypen samt sublogotyper

Det är inte tillåtet att ta fram ”egna” logotyper. Om du har frågor kring detta, vill ansöka om en sublogotyp (se beskrivning nedan) eller om rätt till särprofilering (egen grafisk profil), kontakta sektionen Kommunikation eller skicka ett mejl till grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Logotypversioner

Grundversion

Lunds universitets logotyp finns i tre godkända grundversioner, på svenska och engelska. Den tvåradiga centrerade huvudlogotypen är tydligast och mest kommunikativ, och bör därför användas överallt där det är möjligt. I vissa sammanhang, beroende av layout och format, kan du behöva välja någon av de andra versionerna. 

Tvåradig centrerad huvudlogotyp (rekommenderad):

Huvudlogotyp centrerad tvåradig

Enradig centrerad huvudogotyp:

Enradig centrerad huvulogotyp

Liggande huvudlogotyp:

Liggande huvudlogotyp

Titta gärna på webbsidorna under Producera material för tryck för fler goda exempel på hur du kan använda logotypen i formgivningen av trycksaker. I universitetets layoutmallar för tryck (gridmallar) medföljer den logotyp som fungerar bäst för det format du laddar ner.

Sublogotyper

Den tvåradiga huvudlogotypen förekommer också i så kallade sublogotyper. Lunds universitet består av många olika verksamheter och i vissa sammanhang finns det särskilda behov av att tydliggöra vilken del av universitetet som kommunicerar. Genom att kombinera universitetets huvudlogotyp med en specifik verksamhets namn i en så kallad sublogotyp, skapas en förtydligad avsändare. 

 1. Fakulteter och högskolor samt Campus Helsingborg skrivs med versaler (dessa sublogotyper ersätter tidigare nivå 2-logotyper).
 2. Övriga sublogotyper skrivs versalgement. Undantaget är verksamhetsnamn som använder sig av förkortningar – dessa får skrivas med versaler.

Exempel på sublogotyper

Ekonomihögskolan - logotyp

Texten som anger verksamhetens namn eller en förenkling av namnet, står alltid till höger om logotypen.

 

Sten K Johnson sublogotyp

Fältet under den horisontella linjen kan användas för att förtydliga vad namnet står för eller för att ange fakultetstillhörighet.

 

CASE - logotyp

I sublogotyper där förkortningar används ska namnet skrivas ut eller verksamheten förklaras under den horisontella linjen. Lunds universitet ska aldrig skrivas ut i text eftersom det redan står i huvudlogotypen.

Grundläggande kriterier för att få tillstånd att använda en sublogotyp

Sublogotyper är i första hand till för fakulteter och högskolor samt Campus Helsingborg. De verksamheter som överväger att ansöka om en sublogotyp behöver analysera och motivera sina behov, inte minst utifrån externa mottagares perpektiv. Grundläggande kriterier för att erhålla en sublogotyp är att: 

 • Verksamheten har ett särskilt behov av att kommunicera och profilera sig externt.
 • Verksamheten är av substantiellt omfång mätt i personal och finansiering.
 • Verksamheten är av långsiktig karaktär.

Utöver fakulteter och högskolor kan andra verksamheter också ges möjlighet att få en sublogotyp om särskilda behov finns. Läs mer om detta i den grafiska manualen.

Grafisk manual (PDF 19,5 MB, nytt fönster)

Ansöka om sublogotyp

Ansökan om sublogotyp lämnas till respektive fakultet (eller motsvarande) som godkänner eller avslår ansökan efter samråd med sektionen Kommunikation. Godkända ansökningar hanteras av sektionen Kommunikation som beställer och levererar sublogotypen i ett fastställt format. Observera att det varken är tillåtet att producera egna eller att göra förändringar i godkända sublogotyper.

Gå till Bild- och mediebanken för att ladda ner sublogotyper

Att tänka på när du använder logotypen

Lunds universitets logotyp ska alltid:

 • Användas i färgerna brons/blå, svart eller vit.
 • Användas i en storlek där sigillet (se bild nedan) har en höjd på minst 10 millimeter.
 • Placeras på en yta som är fri från text och andra element, en så kallad frizon. Denna frizon ska alltid vara minst lika bred och hög som ”L” i ordet LUNDS.
 • Placeras på en enkel och ren bakgrund, för att framträda tydligt.

Lunds universitets logotyp ska aldrig:

 • Modifieras på något sätt, skriv till exempel inte in ett eget namn bredvid/under sigillet.
 • Användas i andra färger än brons/blå, svart eller vit.
 • Ändras proportionerligt.
 • Placeras på en rörig bakgrund.

Sigillet ska alltid vara minst 10 millimeter på höjden:

Sigillet ska alltid vara minst 10 millimeter på höjden.

Förklaring av frizon runt logotyp:

Logotyp med visning av frizon

Sidansvarig:

Kontakt

Sektionen Kommunikation

grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Anna Johnsson
Kommunikatör
anna_v [dot] johnsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 70 21

Petra Francke
Kommunikatör
petra [dot] francke [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 03 16

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen