Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Logotyp

Logotypen är den enskilt viktigaste identitetsbäraren i vår grafiska profil och ska alltid finnas med när Lunds universitet är avsändare. Här hittar du information om var du laddar ner logotypen, vilka olika versioner som finns och hur du får använda dessa.

Det är inte tillåtet att ta fram ”egna” logotyper. Om du har frågor kring detta, vill ansöka om en sublogotyp (se beskrivning nedan) eller om rätt till särprofilering (egen grafisk profil), kontakta sektionen Kommunikation eller skicka ett mejl till grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Ladda ner logotyp

Ladda ner grundversionen av Lunds universitets huvudlogotyp för tryck och digital användning på svenska och engelska (zip-fil 1,5 MB, nytt fönster)

Behöver du någon annan version? Samtliga godkända versioner av Lunds universitets logotyp finns för nedladdning i Bild- och mediebanken. Logga in med ditt Lucat-ID.

Logotyper i Bild- och mediebanken

Logotypversioner

Grundversion

Lunds universitets logotyp, som består av texten Lunds universitet och sigill, finns i tre godkända grundversioner, på svenska och engelska. Den tvåradiga centrerade huvudlogotypen är tydligast och mest kommunikativ, och bör därför användas överallt där det är möjligt. I vissa sammanhang, beroende av form och format, kan du behöva välja någon av de andra versionerna. 

Tvåradig centrerad huvudlogotyp (rekommenderad):

Lunds universitets logotyp

 

Enradig centrerad huvudlogotyp:

Lunds universitets logotyp, enradig centrerad

 

Liggande huvudlogotyp:

Lunds universitets huvudlogotyp, liggande format

Mallar i Bild- och mediebanken

Sublogotyper

Den tvåradiga huvudlogotypen förekommer också i så kallade sublogotyper. Lunds universitet består av många olika verksamheter och i vissa sammanhang finns det särskilda behov av att tydliggöra vilken del av universitetet som kommunicerar. Genom att kombinera universitetets huvudlogotyp med en specifik verksamhets namn i en så kallad sublogotyp, skapas en förtydligad avsändare. 

 1. Fakulteter och högskolor samt Campus Helsingborg skrivs med versaler (dessa sublogotyper ersätter tidigare nivå 2-logotyper).
 2. Övriga sublogotyper skrivs versalgement. Undantaget är verksamhetsnamn som använder sig av förkortningar – dessa får skrivas med versaler.

Exempel på sublogotyper:

Ekonomihögskolan sublogotyp

Texten som anger verksamhetens namn eller en förenkling av namnet, står alltid till höger om logotypen.

Sten K Johnson sublogotyp

Fältet under den horisontella linjen kan användas för att förtydliga vad namnet står för eller för att ange fakultetstillhörighet.

CASE sublogotyp.

I sublogotyper där förkortningar används ska namnet skrivas ut eller verksamheten förklaras under den horisontella linjen. Lunds universitet ska aldrig skrivas ut i text eftersom det redan står i huvudlogotypen.

Grundläggande kriterier för att få tillstånd att använda en sublogotyp

Sublogotyper är i första hand till för fakulteter och högskolor samt Campus Helsingborg. De verksamheter som överväger att ansöka om en sublogotyp behöver analysera och motivera sina behov, inte minst utifrån externa mottagares perspektiv. Grundläggande kriterier för att erhålla en sublogotyp är att verksamheten: 

 • har ett särskilt behov av att kommunicera och profilera sig externt.
 • är av substantiellt omfång mätt i personal och finansiering.
 • är av långsiktig karaktär.

Utöver fakulteter och högskolor kan andra verksamheter också ges möjlighet att få en sublogotyp om särskilda behov finns:

– Institutioner.
– Större forskningsbaserade grupperingar. 
– Samverkansprojekt.
– Innovationsverksamheter.
– Administrativa enheter med särskild konkurrenssituation. 

Observera att din verksamhet inte behöver en sublogotyp för att kunna bygga en webbplats i den universitetsgemensamma webblösningen i Drupal. I webbmallarna ingår alltid universitetets huvudlogotyp på svenska eller engelska, och du kan enkelt döpa webbplatsen med verksamhetens namn på avsedd plats i sidhuvudet. De verksamheter som däremot redan har en godkänd sublogotyp kan få denna placerad i sidhuvudet istället.

Ansöka om sublogotyp

Ansökan om sublogotyp lämnas till respektive fakultet (eller motsvarande) som godkänner eller avslår ansökan efter samråd med sektionen Kommunikation. Godkända ansökningar hanteras av sektionen Kommunikation som beställer och levererar sublogotypen i ett fastställt format. Observera att det varken är tillåtet att producera egna eller att göra förändringar i godkända sublogotyper.

Sublogotyper i Bild- och mediebanken

Att tänka på när du använder logotypen

Lunds universitets logotyp ska alltid:

 • Användas i färgerna brons/blå, svart eller vit.
 • Användas i en storlek där sigillet (se bild nedan) har en höjd på minst 10 millimeter.
 • Placeras på en yta som är fri från text och andra element, en så kallad frizon. Denna frizon ska alltid vara minst lika bred och hög som ”L” i ordet LUNDS.
 • Placeras på en enkel och ren bakgrund, för att framträda tydligt.

Lunds universitets logotyp ska aldrig:

 • Modifieras på något sätt, skriv till exempel inte in ett eget namn bredvid/under sigillet.
 • Användas i andra färger än brons/blå, svart eller vit.
 • Ändras proportionerligt.
 • Placeras på en rörig bakgrund.

Sigillet ska alltid vara minst 10 millimeter på höjden:

Beskrivning av minimihöjden för Lunds universitets logotyp.
Minimihöjden för sigillet är 10 millimeter.


Förklaring av frizon runt logotyp:

Beskrivning av frizon runt Lunds universitets logotyp.
Frizonen runt logotypen ska vara minst lika bred och hög som ”L” i ordet LUNDS.

Kontakt

Sektionen Kommunikation

grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Maria Wendel
Kommunikatör
maria [dot] wendel [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 
+46 46 222 70 07

Anna Johnsson
Kommunikatör
anna_v [dot] johnsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 70 21

Petra Francke
Kommunikatör
petra [dot] francke [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 03 16