Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anställningsvillkor

Denna sida innehåller information om arbetsvillkor på Lunds universitet.

Innehåll på sidan:


Statliga villkorsavtal

Lunds universitet är en statlig myndighet och som anställd omfattas du av något av de statliga villkorsavtalen som Arbetsgivarverket har tecknat på central nivå med arbetstagarorganisationerna Saco, Seko och OFR/S. 

  • Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco
  • Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och Seko
  • Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S.

Mycket av innehållet i de olika avtalen är samma, men det finns vissa skillnader. Även om du inte är medlem i en arbetstagarorganisation har arbetsgivaren en skyldighet att tillämpa samma regler på alla sina anställda.

Avtalen ger i flera fall myndigheterna möjlighet att teckna lokala avtal som bättre ska kunna anpassas till myndighetens behov. De flesta lokala avtal vid Lunds universitet reglerar arbetstid. Det stora flertalet anställda omfattas dock av flextidsavtalet eller av arbetstidsavtalet för lärare.

Fråga gärna på din arbetsplats om vilka avtal som du omfattas av.

Information om anställningsvillkor - enligt lagen om anställningsskydd (LAS)

Du som är nyanställd har rätt att få skriftlig information om anställningsvillkoren på Lunds universitet.  

Klicka här för att ta del av bilagan om anställningsvillkor

Distansarbete

Med distansarbete avser universitetet arbete som regelbundet utförs i hemmet eller på annan överenskommen plats utanför huvudarbetsplatsen, med fullgott försäkringsskydd, en eller flera dagar i veckan, inom landets gränser. 

Läs mer om distansarbete på Lunds universitet

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal ska genomföras med alla anställda. Samtalet tar sin utgångspunkt både i verksamheten och i dina individuella mål.

Läs mer om hur du som anställd kan förbereda dig inför utvecklingssamtalet

Egen uppsägning

Om du vill säga upp din anställning bör du meddela din chef så snart du har möjlighet eftersom du har viss uppsägningstid innan du kan lämna anställningen. Du måste även registrera din uppsägning i Primula. Tänk på att din uppsägningstid kan variera och att du måste utföra dina arbetsuppgifter som vanligt under uppsägningstiden.

Läs mer om vad du ska tänka på vid egen uppsägning

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR-funktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR-frågor.