Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Personuppgifter och dataskydd

Lunds universitet behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och den svenska dataskyddslagen. På de här sidorna hittar du information, råd och stöd för behandling av personuppgifter inom universitetets verksamheter.

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen har två grundläggande syften. Den syftar å ena sidan att skydda fysiska personer med avseende på behandlingen av personuppgifter och å andra sidan att skapa förutsättningar för det fria flödet av personuppgifter inom EU. Det finns ett antal starka principer om integritetsskydd i förordningen som ska tillämpas på ett sätt som möjliggör att andra viktiga mål för människor och samhället i stort kan uppnås.

Under övergripande information kan du läsa mer specifikt om exempelvis principer för personuppgiftsbehandling, vad rättslig grund är, vilken information vi är skyldiga att ge våra registrerade och mycket mer. 

Läs mer om dataskydd på övergripande information 

Vad innebär det för universitetet?

Vårt uppdrag innebär att vi får lov att hantera de personuppgifter som är nödvändiga för att bedriva utbildning, forskning och samverkan. Lunds universitet ska hantera personuppgifter på ett säkert och korrekt sätt vilket bland annat innebär att uppgifterna ska skyddas så att de inte försvinner, förvanskas eller så att obehöriga får tillgång till dem.

Under avsnittet områdesspecifik information hittar du mer riktade råd kring dataskydd för forskning, utbildning och samverkan men även inom områden som ekonomi, chefsarbete och IT-system. 

Dataskydd inom olika områden 

För dig som forskar hittar du särskild information här: 

Personuppgiftsbehandling inom forskning

Lär dig mer - digitala utbildningar

Det finns två utbildningar inom dataskydd - en grundutbildning och en som är specifikt framtagning för forskning. Utbildningarna består av korta filmsnuttar där varje avsnitt är några minuter långt inklusive självstudiefrågor. 

Kompetensportalen - Personuppgifter och dataskydd

Kompetensportalen - Personuppgifter i forskning

Kontakt

Lunds universitet har ett externt dataskyddsombud; Secure State Cyber AB. Kontaktperson är Sanja Hebib. Har du frågor om dataskydd - kontakta:

dataskyddsombud [at] lu [dot] se (dataskyddsombud[at]lu[dot]se)

Vill du veta mer?

Grundkurs:  
Kompetensportalen: Personuppgifter och dataskydd

Fördjupning: 
Kompetensportalen: Personuppgifter i forskning

En utbildning utifrån ert behov? Kontakta
Dataskyddsombud [at] lu [dot] se