Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Personuppgifter och dataskydd

Lunds universitet behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen. På de här sidorna hittar du information, råd och stöd för behandling av personuppgifter inom universitetets verksamheter.

Dataskyddsförordningen

Vad är syftet med dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen har två grundläggande syften. Den syftar å ena sidan att skydda fysiska personer med avseende på behandlingen av personuppgifter och å andra sidan att skapa förutsättningar för det fria flödet av personuppgifter inom EU. Det finns ett antal starka principer om integritetsskydd i förordningen som ska tillämpas på ett sätt som möjliggör att andra viktiga mål för människor och samhället i stort kan uppnås. 

Vad innebär det för universitetet?

Vårt uppdrag innebär att vi får lov att hantera de personuppgifter som är nödvändiga för att bedriva utbildning, forskning och samverkan. Lunds universitet ska hantera personuppgifter på ett säkert och korrekt sätt vilket bland annat innebär att uppgifterna ska skyddas så att de inte försvinner, förvanskas eller så att obehöriga får tillgång till dem.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Intergritetsskyddsmyndighetens webbplats, imy.se, genom att klicka här (öppnas i samma fönster).

Genom att klicka på denna länk finner du information om vad som gäller vid anmälan personuppgiftsbehandling inom ramen för forskningsprojekt samt länk till PULU (öppnas i samma fönster)

Digitala utbildningar

Det finns en digital utbildning om dataskyddsförordningen, framtagen av bland annat Chalmers och KTH med kompletterande kommentarer från LU’s dataskyddsombud. Utbildningen består av korta filmsnuttar där varje avsnitt är några minuter långt och ger svar på frågor som: Vad är en personuppgift och hur får vi behandla dessa? Hur sker personuppgiftsbehandling inom forskning, utbildning samt administration och vem bär det yttersta ansvaret? Utbildningen vänder sig till alla på universitet.
Du loggar in i Canvas med ditt LUCAT-id genom att klicka här (öppnas i samma fönster).
Utbildningen kan också nås via Kompetensportalen genom att klicka här (öppnas i samma fönster).

Kontakt

Lunds universitet har ett externt dataskyddsombud; Secure State Cyber AB och kontaktperson hos Secure State Cyber AB är Sanja Hebib.

Har du frågor om dataskydd - kontakta:

dataskyddsombud [at] lu [dot] se (dataskyddsombud[at]lu[dot]se)

 

Liten ordlista

  • Personuppgiftsansvarig – den organisation som är ansvarig för hanteringen av personuppgifter. Med få undantag är Lunds universitet alltid personuppgiftsansvarig.
  • Registrerad – den person vars personuppgifter du samlar in och/eller hanterar
  • Dataskyddsombud – den roll och funktion som kontrollerar att Lunds universitet efterlever Dataskyddsförordningen
  • EU:s Dataskyddsförordning – den svenska översättningen av General Data Protection Regulation (GDPR).
  • Dataskyddslagen – den svenska nationella kompletteringen till EU:s dataskyddsförordning.