Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Profilering vid externa samarbeten

Lunds universitet samarbetar ofta med externa aktörer. Här hittar du riktlinjer för hur du ska hantera vår logotyp tillsammans med andra parter.

Hur vi ska placera eller använda Lunds universitets logotyp i förhållande till andra parter beror på hur samverkansförhållandet ser ut – är vi den huvudsakliga aktören, ingår vi bland flera jämbördiga aktörer eller är vi en minoritetspart? Storleken på logotyperna ska tydligt spegla samverkansförhållandet. Vid placering på baksidor av trycksaker ska logotyperna alltid linjera med våra adressuppgifter i underkant.

Logotypen vid olika samverkansförhållanden

Huvudsaklig aktör

När Lunds universitet är den huvudsakliga aktören i ett samarbete, och har investerat till exempel mest pengar, resurser eller engagemang, eller av annan anledning räknas som huvudpart ska Lunds universitet vara den större logotypen. Samverkansparternas logotyper placeras en bit ifrån vår egen logotyp. Lägg gärna till text som förtydligar relationen mellan de olika logotyperna, till exempel ”i samarbete med” eller liknande. Det går också bra att placera logotyper till höger, intill fältet med adressuppgifter. När Lunds universitet är den huvudsakliga aktören ska vår grafiska profil alltid följas.

Exempel där Lunds universitet är den huvudsakliga aktören (klicka för att förstora bilden):

Bild på hur placering av Lunds universitets logotyp när universitetet är den huvudsakliga avsändaren.

 

 

Ytterligare ett exempel: 

Bild på hur placering av Lunds universitets logotyp när universitetet är den huvudsakliga aktören.

 

 

När en sublogotyp används kan fältet med kontaktuppgifter ibland tas bort för att skapa utrymme för samverkansparternas logotyper (klicka för att förstora bilden):

Exempel på när en sublogotyp används tillsammans med andra logotyper.

 

 

Om det är många samverkansparter blir det ofta tydligare att skriva ut namnen i text (klicka för att förstora bilden):

Exempel där samarbetsparternas namn skrivits ut i text bredvid universitetets logotyp.

 

Jämbördiga parter

När Lunds universitet är en av flera jämbördiga parter, placeras logotyperna bredvid varandra med en jämn balans i storlek och avstånd. I dessa fall rekommenderas ett neutralt grafiskt utseende istället för att använda någon av parternas grafiska profil.

Exempel där Lunds universitet är en av flera jämbördiga parter (klicka för att förstora bilden):

Bild på placering av logotyper när parterna är jämbördiga aktörer i samarbetet.

Minoritetspart

När Lunds universitet är minoritetspart följer vi den externa (huvud)partens grafiska profil och riktlinjer för hur universitetets logotyp ska placeras.

Certifiering

När någon av Lunds universitets sublogotyper ska användas tillsammans med en logotyp för någon form av certifiering, här exemplifierat med EQUIS-logotypen, placeras denna med fördel intill verksamhetens adressuppgifter för att uppnå bättre balans. 

Exempel med logotyp för certifiering (klicka för att förstora bilden):

Bild på hur en certifieringssymbol kan placeras i relation till en logotyp.

 

 

 

Kontakt

Sektionen Kommunikation

grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Anna Johnsson
Kommunikatör
anna_v [dot] johnsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 70 21

Petra Francke
Kommunikatör
petra [dot] francke [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 03 16

Maria Wendel
Kommunikatör
maria [dot] wendel [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 
+46 46 222 70 07