Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Profilering vid externa samarbeten

Lunds universitet samarbetar ofta med externa aktörer. Här hittar du riktlinjer för hur universitetets logotyp ska hanteras tillsammans med, och i vissa fall av, andra parter.

Vem får använda Lunds universitets logotyp?

Generellt gäller att Lunds universitets logotyp endast ska användas där myndigheten är avsändare, som huvudman eller samarbetspartner i ett forsknings- eller annat samverkansprojekt.

Leverantörer till universitetet ska inte använda logotypen. För att kommunicera att Lunds universitet är en kund kan leverantören skriva ut detta i text. För frågor kontakta sektionen Kommunikation via grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Se också:

Studenter, logotypen och namnet Lunds universitet

Logotypen vid olika samverkansförhållanden

Hur vi ska placera eller använda Lunds universitets logotyp i förhållande till andra parter beror på hur samverkansförhållandet ser ut – är vi den huvudsakliga aktören, ingår vi bland flera jämbördiga aktörer eller är vi en minoritetspart? Storleken på logotyperna ska tydligt spegla samverkansförhållandet.  

Exemplen nedan utgår från trycksaker men samma principer gäller i andra kanaler. 

Huvudsaklig aktör

När Lunds universitet är den huvudsakliga aktören i ett samarbete – och har investerat till exempel mest pengar, resurser eller engagemang – eller av annan anledning räknas som huvudpart ska Lunds universitet vara den större logotypen. Samverkansparternas logotyper placeras en bit bort. Lägg gärna till text som förtydligar relationen mellan de olika logotyperna, till exempel ”i samarbete med” eller liknande.

Vid placering på baksidor av trycksaker ska logotyperna alltid linjera med våra adressuppgifter i underkant.

När Lunds universitet är den huvudsakliga aktören ska vår grafiska profil alltid följas. 

Exempel där Lunds universitet är den huvudsakliga aktören (klicka för att förstora bilden):

Bild på hur placering av Lunds universitets logotyp när universitetet är den huvudsakliga avsändaren.
Exempel på när en sublogotyp används tillsammans med andra logotyper.

Om det är många samverkansparter blir det ofta tydligare att skriva ut namnen i text (klicka för att förstora bilden):

Exempelbild med Lunds universitets logotyp och samarbetspartners utskrivna i text.

Jämbördiga parter

När Lunds universitet är en av flera jämbördiga parter, placeras logotyperna bredvid varandra med en jämn balans i storlek och avstånd. I dessa fall rekommenderas ett neutralt grafiskt utseende istället för att använda någon av parternas grafiska profil.

Exempel där Lunds universitet är en av flera jämbördiga parter (klicka för att förstora bilden):

Bild på placering av logotyper när parterna är jämbördiga aktörer i samarbetet.

Minoritetspart

När Lunds universitet är minoritetspart följer vi den externa (huvud)partens grafiska profil och riktlinjer för hur universitetets logotyp ska placeras.

Logotyp för certifiering

När någon av Lunds universitets sublogotyper ska användas tillsammans med en logotyp för någon form av certifiering, här exemplifierat med EQUIS-logotypen, placeras denna en bit bort för att skapa utrymme.

Exempel med logotyp för certifiering på trycksak (klicka för att förstora bilden):

Bild på hur en certifieringssymbol kan placeras i relation till en logotyp.

Exempel sidfot på webbplats med logotyper för nätverk och samarbetspartners:

Exempelbild på sidfot på webbplats med logotyper från flera samarbetspartners.

 

Kontakt

Sektionen Kommunikation

grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Maria Wendel
Kommunikatör
maria [dot] wendel [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 
+46 46 222 70 07

Anna Johnsson
Kommunikatör
anna_v [dot] johnsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 70 21

Petra Francke
Kommunikatör
petra [dot] francke [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 03 16