Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Administrativa system

Logga in direkt

Alfabetisk lista över administrativa system och verktyg som riktar sig till en bred målgrupp och som förvaltas inom den universitetsgemensamma förvaltningen.


Bild- och mediebank

I universitetets Bild- och mediebank finns flera tusen bilder som är fria att använda i material där Lunds universitet står som avsändare. Här hittar du också layoutmallar, logotyper, typsnitt, filmmallar, ljudfiler och olika kommunikationsverktyg för nedladdning.

Logga in i Bild- och mediebanken


DFS/W3D3 - diarieföra

I dokumentflödessystemet DFS/W3D3 diarieför du ärenden och handlingar.

Logga in i DFS/W3D3

Läs mer om DFS/W3D3 här


Egencia - boka resa

Boka din resa via Egencias självbokningssystem.

Logga in i Egencias självbokningssystem

Registrera en resenärsprofil hos Egencia


EPIC - hantera epostlistor

Portal för att hantera epostfunktioner för bland annat maillistor och delade mailboxar.

Logga in i EPIC


E-plikta

Med hjälp av systemet E-plikta kan vi lämna vår e-plikt, elektroniskt material, till Kungliga biblioteket.

Ladda upp e-pliktigt material i E-plikta

Läs mer om Lunds universitets e-pliktsskyldighet, vilket material som ingår samt instruktioner för systemet här 


Key Concept - rapportera händelser

Ett incidentrapporteringssystem där du rapporterar händelser som t ex iakttagelser, inbrott, stöld, förlorade nycklar, förlorat passerkort, hot eller våld.

Logga in i Key Concept


Klara - hantera kemikalier

Universitetets kemikalieförteckningssystem. Sökning av kemikaliebeskrivning är öppen för alla.

Sök eller logga in i Klara


Kompetensportalen - utbilda dig

Ett verktyg för kompetensutveckling. Alla internutbildningar som samordnas av sektionen Personal samlas här.

Logga in i Kompetensportalen


Kuben - uppföljning

Ett verktyg för uppföljning och analys.

Logga in i Kuben


Ladok - studieresultat

Universitetets studieregister som innehåller individuella uppgifter om alla studenter i den grundläggande utbildningen och forskarutbildningen.

Logga in i Ladok med ditt Lucat-ID

Läs mer om Ladok här


Link

Ett universitetsgemensamt system för hantering av mobilitet, alumni och "fundraising".

Logga in i Link

Kontakta supporten via mail: linkmobilitysupport [at] er [dot] lu [dot] se


Live@Lund - lärplattform

En webbaserad studieportal med kurs- och programhantering för studenter och personal. Kommer att ersättas av LU-Canvas. Från och med HT2020 kan man inte skapa aktiva kurser i Live@lund.
Logga in i Live@Lund

Läs mer om avvecklingen och LU Canvas


Lubas - kursdatabas

Lunds universitets utbildningsdatabas. Här samlas information om kurser och program som ges vid universitetet.

Läs mer om utbildning, tidplaner och behörighet i Lubas


LU Box

Möjlighet att lagra och dela dokument med andra inom och utanför organisationen. Du loggar in med din Lucat-identitet.

Logga in i LU Box

Frågor och svar om LU Box


Lucat - personalkatalog

En person- och adresskatalog. Här hittar du all personal vid universitetet. Du kan också ändra dina egna kontaktuppgifter och byta lösenord.

Du loggar in via samma länk oavsett om du gör det som anställd eller som katalogadministratör.

Logga in i Lucat


Lusyfer

Digital tjänst för systemförvaltningsplaner.

Logga in i Lusyfer


LUCRIS -forskningsportal

LUCRIS är Lunds universitets forskningsinformationssystem och ett registreringsgränssnitt för publikationer. LURIS innehåller även annan forskningsinformation, som information om forskare, grupper, projekt och forskningsrelaterade aktiviteter inom till exempel samverkan.


Lupak -postpaket

Ett verktyg för att registrera paketförsändelser.

Logga in i Lupak


Lupin (Proceedo) - inköp och attestering

Ett elektroniskt inköps- och fakturahanteringssystem.

Logga in i Lupin

Läs mer om Lupin på Ekonomiwebben


LU Play - videoinspelning

Verktyg för att skapa video för lärande och undervisning direkt i en lärplattform

Logga in på LU play

Läs mer på AHU:s webbsida (avdelningen för högskolepedagogisk utveckling)


LUPP

LUPP har avvecklats i samband med att universitetet bytte ekonomisystem. Numera är det i Kuben som du kan följa upp dina projekt och din verksamhet.


LUP Student Papers

LUP Student Papers är ett system för att hantera och publicera studentuppsatser.

Länk till registrering

Sök publika uppsatser 


Luvit - lärarplattform

En webbaserad lärplattform för lärare att bygga upp kurser och kommunicera med dina studenter. Kommer att ersättas av LU-Canvas. Från och med HT2020 kan man inte skapa aktiva kurser i Luvit.

Logga in i Luvit

Läs mer om avvecklingen och LU Canvas


LU  Zoom - digitalt möte

Ett nätbaserat möte där du kan delta t ex från ditt eget arbetsrum. Under ett e-möte kan man se alla deltagare, tala med varandra, visa presentationer, bilder och innehåll från Internet och arbeta med gemensamma texter.

Länk till LU Zoom

Läs mer om LU Zoom och digitala möten


NyA-webben - antagningssystem

En webbaserad variant av antagningssystemet NyA, som vänder sig till personal på institutioner. I NyA-webben hittar du exempelvis information om en persons anmälan, meriter och inskickade handlingar.

Logga in i NyA-webben

Läs mer om NyA-webben


Passport - akutkontakt

En kontohanteringsportal där du bland annat kan ändra ditt lösenord och lägga in kontaktuppgifter för att universitetet ska kunna nå ut med information i akuta situationer.

Logga in i Passport

Läs mer om att komplettera dina kontaktuppgifter


Primula

Personal- och lönesystem där anställda registrerar sina ärenden som t ex ansöka om semester, se sin lön, anmäla bisyssla, göra reseräkningar och registrera sjukanmälan.

Logga in i Primula

Logga in i SSC Portalen


Retendo - ett IT-system för tjänsteplanering

Ett personalplaneringsystem för undervisande och forskande personal för planering och uppföljning av lärares arbetstid och underlag för den ekonomiska planeringen och uppföljningen av kurser/program. Retendo används i dagsläget av fyra fakulteter - Ekonomihögskolan, Humanistiska och Teologiska, Juridiska, och Samhällsvetenskapliga fakulteterna.

Läs mer om Retendo

Logga in på Retendo


Salut - hantera telefon

Universitetets interna telefonkatalog där du kan söka på såväl namn som nummer samt ange din frånvaro.

Logga in i Salut


Sunet Survey - skapa enkät

Ett enkätverktyg för att göra webbaserade undersökningar, till exempel kursvärderingar.

Logga in i Sunet Survey

Läs mer om Sunet Survey


TimeEdit - boka lokal

Ett system där du kan boka möteslokaler.

Logga in i TimeEdit


VPN - logga in hemifrån

Genom att logga in via VPN kan du komma åt interna resurser på Lunds universitet även om du är hemma eller är på resande fot.

Logga in via VPN


Webmail - e-postprogram

Du kan läsa din e-post från vilken dator, surfplatta eller smartphone som helst som har en webbläsare.

Logga in i Webmail

Sidansvarig:

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen