Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Administrativa system

Logga in direkt

Alfabetisk sammanställning över system

Alfabetisk lista över administrativa system och verktyg som riktar sig till en bred målgrupp och som är universitetsgemensamma.


Bild- och mediebank

I universitetets Bild- och mediebank finns flera tusen bilder som är fria att använda i material där Lunds universitet står som avsändare. Här hittar du också layoutmallar, logotyper, typsnitt, filmmallar, ljudfiler och olika kommunikationsverktyg för nedladdning.

Logga in i Bild- och mediebanken


Canvas på LU

Canvas är en användarvänlig lärplattform som ger studenter, undervisande personal och administratörer möjlighet att bygga upp en attraktiv och tillgänglig digital lärandemiljö vid Lunds universitet.


DFS/W3D3 - diarieföra

I dokumentflödessystemet DFS/W3D3 diarieför du ärenden och handlingar.


Egencia - boka resa

Boka din resa via Egencias självbokningssystem.

Logga in i Egencias självbokningssystem


EPIC - hantera epostlistor

Portal för att hantera e-postfunktioner för bland annat e-postlistor och delade mejlboxar.

Logga in i EPIC


E-plikta

Med hjälp av systemet E-plikta kan vi lämna vår e-plikt, elektroniskt material, till Kungliga biblioteket.


Key Concept - rapportera händelser

Ett incidentrapporteringssystem där du rapporterar händelser som t ex iakttagelser, inbrott, stöld, förlorade nycklar, förlorat passerkort, hot eller våld.

Logga in i Key Concept


Klara - hantera kemikalier

Universitetets kemikalieförteckningssystem. Sökning av kemikaliebeskrivning är öppen för alla.

Sök eller logga in i Klara


Kompetensportalen - kompetensutveckling på Lunds universitet

Kompetensportalen är samlingsplatsen för ett stort urval av internutbildningar för medarbetare, chefer och ledare. Använd ditt Lucat-id för att logga in och anmäla dig till kurser.   

Logga in i Kompetensportalen


Kuben - uppföljning

Ett verktyg för uppföljning och analys. Du loggar in i Kuben med ditt Lucat-id. Om du vill komma åt Kuben utanför universitetets nätverk, till exempel hemifrån, måste du först logga in via VPN-tjänsten. För att starta en anslutning med VPN klickar du på symbolen för nätverksanslutningar i aktivitetsfältet på din dator. 

Logga in i Kuben direkt


Ladok - studieresultat

Universitetets studieregister som innehåller individuella uppgifter om alla studenter i den grundläggande utbildningen och forskarutbildningen.


Lubas - kursdatabas

Lunds universitets utbildningsdatabas. Här samlas information om kurser och program som ges vid universitetet.


LU Box

Möjlighet att lagra och dela dokument med andra inom och utanför organisationen. Du loggar in med din Lucat-identitet.


Lucat - personalkatalog

En person- och adresskatalog. Här hittar du all personal vid universitetet. Du kan också ändra dina egna kontaktuppgifter och byta lösenord.

Du loggar in via samma länk oavsett om du gör det som anställd eller som katalogadministratör.


Lusyfer

Digital tjänst för systemförvaltningsplaner.

Logga in i Lusyfer


LUCRIS -forskningsportal

LUCRIS är Lunds universitets forskningsinformationssystem och ett registreringsgränssnitt för publikationer. 


Lupak -postpaket

Ett verktyg för att registrera paketförsändelser.

Logga in i Lupak


Lupin (Proceedo) - inköp och attestering

Ett elektroniskt inköps- och fakturahanteringssystem.


LUP Student Papers

LUP Student Papers är ett system för att hantera och publicera studentuppsatser.


LU  Zoom - digitalt möte

Zoom är ett nätbaserat verktyg för videokonferenser och digitala möten. Under ett e-möte kan man se alla deltagare, prata med varandra, visa presentationer och bilder, dela skärm, arbeta med gemensamma texter med mera.


NyA-webben - antagningssystem

En webbaserad variant av antagningssystemet NyA, som vänder sig till personal på institutioner. I NyA-webben hittar du exempelvis information om en persons anmälan, meriter och inskickade handlingar.


Passport - akutkontakt

En kontohanteringsportal där du bland annat kan ändra ditt lösenord och lägga in kontaktuppgifter för att universitetet ska kunna nå ut med information i akuta situationer.


Primula

Personal- och lönesystem där du som anställd exempelvis kan ansöka om semester, se din lön, anmäla bisyssla, göra reseräkningar och registrera sjukanmälan.

I SSC-Portalen kan du söka efter information, ta del av nyheter, kontakta Statens servicecenter genom att skapa ett ärende samt följa status på och besvara dina ärenden.


Retendo - ett IT-system för tjänsteplanering

Ett personalplaneringsystem för undervisande och forskande personal för planering och uppföljning av lärares arbetstid och underlag för den ekonomiska planeringen och uppföljningen av kurser/program. Retendo används i dagsläget av fyra fakulteter - Ekonomihögskolan, Humanistiska och Teologiska, Juridiska, och Samhällsvetenskapliga fakulteterna.


Salut - hantera telefon

Universitetets interna telefonkatalog där du kan söka på både namn och telefonnummer samt ange din frånvaro.

Logga in i Salut


SoleMove

SoleMove är ett universitetsgemensamt system för hantering av internationell mobilitet på alla områden vid Lunds universitet, både student- och personalmobilitet.

Logga in i SoleMove
SoleMove mobility support:
 solemove [at] er [dot] lu [dot] se


Sunet Survey - skapa enkät

Ett enkätverktyg för att göra webbaserade undersökningar, till exempel kursvärderingar.


Teams

Microsoft Teams är en samarbetsyta där du bland annat kan delta i digitala möten, chatta med medarbetare och dela dokument. Via länken nedan hittar du en steg-för-steg-guide över hur du installerar och kommer igång med Microsoft Teams.

Lathunden för Microsoft Teams


TimeEdit - boka lokal

Ett system där du kan boka möteslokaler.


VPN - logga in hemifrån

Genom att logga in via VPN kan du komma åt interna resurser på Lunds universitet även om du är hemma eller är på resande fot.

Mer information om VPN på LU-support


Webmail - e-postprogram

Du kan läsa din e-post från vilken dator, surfplatta eller smartphone som helst som har en webbläsare.

Logga in i Webmail