Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ladok för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Inrapporteringen av uppgifter för studenter på grund- och avancerad nivå.

Registrering

Student ska vara registrerad på kurs under den period som kursen ges. En registrering innebär att den antagne påbörjar sina studier och är student vid Lunds universitet. Uppgift om registrering förs automatiskt över till flera andra system och ger studenten bland annat studiemedel från CSN, tillgång till tjänster i Studentportalen och LU-kort. Genom registrering är studenten försäkrad, vilket är speciellt viktigt för de studenter som ska delta i studentutbyte utomlands.
 
När student registrerar sig tilldelas behörigheter knutna till LU-kortet, vilket används som passerkort. 

CSN samt Riksrevisionsverket har påpekat vikten av att registreringen sker av studenten själv i samband med kursstart. När studenten registrerar sig, bekräftar de att de tagit sin erbjudna plats i anspråk. 

Anvisningar

  • Student vid Lunds universitet ska använda webbregistrering. 
  • Kurser öppnar oftast för webbregistrering 7 dagar innan kursen startar. 
  • Respektive institution kan tidigarelägga webbregistreringsstarten till max 14 dagar innan kursstart. 
  • För kurser inom program vid LTH gäller LTHs anvisningar.

Resultatrapportering

Betyg rapporteras in så snart som möjligt efter examination. Rapportera in även underkända betyg. När alla moduler är godkända ska slutbetyg rapporteras på kursen.

Kurs- och modulkoder

För att kunna resultatrapportera måste du använda de kurs- och modulkoder som finns inlagda i Ladok. Kurs- och modulkoder samt kurs- och programtillfällen beställs via Lubas. 

Logga in i Lubas

Mer information finns på Lubas hemsida

Manualer i Ladok

I LU-box finns manualer för att förenkla ditt arbete. 

Manualer för Ladok i LU Box (kräver inloggning)

Underlag till årsredovisningen

För att kunna lämna underlag till årsredovisningen görs ett antal statistikuttag i december och januari. Ladokgruppen skickar inför detta instruktioner till institutionerna om vilka datum som gäller för inrapportering.

Studieåret – terminstider

Terminstiderna för studieåret på lu.se

Kontaktinformation

Avdelningen för Studieadministrativa system

E-post:
support [at] ladok [dot] lu [dot] se

Besöksadress:
Sölvegatan 18 B, Lund

Postadress:
Lunds universitet
Studieadministrativa system, Ladok
Box 117
221 00 Lund

Internpost:
Hämtställe 61