Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Direktupphandling

Med direktupphandling menas en upphandling utan särskilda formkrav eller krav på annonsering. Den vanligaste situationen då direktupphandling används är då det som ska köpas har ett värde under direktupphandlingsgränsen på 700 000 kr.

När du ska köpa in varor eller tjänster vars kontraktsvärde över en fyraårsperiod är under direktupphandlingsgränsen (700 000 kr) och inga existerande avtal finns ska du göra en direktupphandling. Beroende på kontraktsvärdet ställs det olika krav på dokumentering av direktupphandlingen:

  • Direktupphandling vid kontraktsvärde under 100 000 kr: Fråga minst tre leverantörer och välj den leverantör som bäst uppfyller behoven. Om kontraktsvärdet understiger 100 000 kr finns inga krav på att dokumentera direktupphandlingen.
  • Direktupphandling vid kontraktsvärde 100 000 - 700 000 kr: Fråga minst tre leverantörer och välj den leverantör som bäst uppfyller behoven. Dessutom ska du dokumentera direktupphandlingen enligt ”Direktupphandlingsmall” nedan.

Riktlinjer och mallar för direktupphandling

Riktlinjer och mallar för direktupphandling finns på svenska och engelska:

Regleras av LOU

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar i detalj hur myndigheter får agera när de köper varor och tjänster.