Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arkivering

Lunds universitets arkiv utgörs av myndighetens samlade allmänna handlingar. I en stor decentraliserad organisation som Lunds universitet är en god arkivhantering nödvändig för en effektiv och rättssäker informationstillgång. Dessutom är arkivet en del av det nationella kulturarvet.

Vad innebär arkivering och varför ska vi arkivera?

Arkivering är att på ett systematiskt sätt ta hand om, bevara och ordna myndighetens allmänna handlingar så att dessa finns sökbara och tillgängliga såväl för oss själva som för allmänheten.

Arkivlagen anger tre huvudskäl för arkivering inom offentlig sektor:

  • Rätten att ta del av allmänna handlingar,
  • Behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
  • Forskningens behov.

Till detta kommer vårt eget interna behov av att kunna bevara och återfinna viktig information som vi producerar inom våra kärnverksamheter och vår administration.

Genvägar

Kontakt

Universitetsarkivet
universitetsarkivet [at] legal [dot] lu [dot] se (universitetsarkivet[at]legal[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 16 70
Måndag-fredag klockan 09.00-11.30.

Postadress
Lunds universitet
Avdelningen för dokumenthantering
Box 117
221 00 Lund

Internpost
Hämtställe 62

Besöksadress
Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20
224 78 Lund