Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att vara anställd på Lunds universitet

Genvägar:


Att vara statligt anställd

Att jobba statligt är att jobba i medborgarnas tjänst. Du har som statligt anställd både rättigheter och skyldigheter samt särskilda förmåner.

Läs mer om att vara statligt anställd

Anställningsvillkor på Lunds universitet

Lunds universitet är en statlig myndighet och som anställd omfattas du av något av de statliga villkorsavtalen som Arbetsgivarverket har tecknat på central nivå med arbetstagarorganisationerna Saco, Seko och OFR/S. Avtalen ger i flera fall myndigheterna möjlighet att teckna lokala avtal som bättre ska kunna anpassas till myndighetens behov.

Läs mer om anställningsvillkoren på Lunds universitet

Fackliga organisationer (arbetstagarorganisationer)

Vill du kontakta din fackliga arbetstagarorganisation eller engagera dig fackligt?

Här hittar du kontaktuppgifter till de tre arbetstagarorganisationer som Arbetsgivarverket tecknat kollektivavtal med

Om något händer

På sidan Om något händer finns information om hur du larmar eller rapporterar händelser och missförhållanden. Här finns även information om hur du ska agera vid hot och risk för våld eller om det finns obehöriga på arbetsplatsen. Dessutom finns information om utrymning, första hjälpen-utbildning och stöd vid krishantering.

Läs mer om hur du agerar om något händer

Vid höjd beredskap 

Lunds universitet är inte en så kallad bevakningsmyndighet utan ska vid händelse av höjd beredskap i Sverige i möjligaste mån upprätthålla ordinarie verksamhet. Anställda vid myndigheter, kommuner eller regioner ska enligt anställningsavtalet infinna sig vid sina arbetsplatser såväl i fredstid som vid höjd beredskap. Anställda som är krigsplacerade hos någon annan aktör är undantagna. 


Information för dig som är nyanställd på Lunds universitet

Information om anställningsvillkor

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har du som är nyanställd rätt att få skriftlig information (i en bilaga till ditt anställningsbeslut) om anställningsvillkoren på Lunds universitet. 

Du kan också ta del av informationen om anställningsvillkor här

Introduktion

Du som är nyanställd ska få en introduktion till din arbetsplats. Ansvaret för det ligger på din närmaste chef, eller en annan person som din chef har utsett. Om du inte vet vem som är ansvarig för din introduktion kan du fråga din chef. Din chef ska också informera dig om vem som arbetar med personalfrågor på din arbetsplats. Du kan vända dig till den personen med frågor om till exempel friskvård eller arbetstid.

Välkomstdagar

Universitetet anordnar välkomstdagar för alla nya medarbetare vid Lunds universitet. Välkomstdagarna anordnas både på svenska och engelska.

Läs mer och registrera dig i Kompetensportalen

LU Nytt - nyhetsbrev för alla medarbetare på universitetet

LU nytt är ett internt nyhetsbrev som vänder sig till alla anställda vid Lunds universitet. Nyhetsbrevet skickas ut varannan vecka med e-post och finns både på svenska och engelska. Nyhetsbrevet innehåller universitetsgemensamma nyheter och uppdateringar från universitetsledningen.

Läs mer om LU nytt

Passerkort

Du behöver ett passerkort med foto, "LU-kortet", för att få tillträde till lokaler inom universitetet.

Läs mer om hur du skaffar LU-kortet

Lämna in skattsedel

När du börjar din anställning behöver du skicka en A-skattsedel till Statens servicecenter (SSC) så att rätt skatt dras på din lön.

Löneutbetalning, utbetalande bank

Din lön betalas normalt ut den 25:e varje månad. Du ansvarar för att lämna in dina kontouppgifter till utbetalande bank, vilken är Swedbank. 

Läs mer om löneutbetalning 

Hämtställe och kostnadsställe

För att skicka ett brev till en annan medarbetare via internposten behöver du veta personens eller verksamhetens så kallade hämtställe. Det är en fysisk plats dit brev skickas. Ibland förkortas det "HS". Hämtställe anges med siffror, exempelvis Hämtställe 31. Vilket hämtställe en person har kan du se i databasen över anställda, Lucat. Du kan även se vilket hämtställe någon har om du använder sökfältet här på Medarbetarwebben.

Läs mer om internpost och hämtställen här

För att kunna göra vissa saker, som att boka en lokal eller köpa något på faktura behöver du veta vilket "kostnadsställe" din verksamhet har. Det är en sifferkod. Fråga din chef vilket ert kostnadsställe är.

   Kompetensutveckling

   Du kan gå olika interna kurser för att utvecklas i din yrkesroll. Prata med din chef om detta. I Kompetensportalen kan du se vilka kurser som finns och anmäla dig.

   Läs mer om kompetensutveckling och Kompetensportalen

   Grafisk profil, logotyp och mallar

   Det är viktigt att du tillämpar den grafiska profilen på allt material där Lunds universitet är avsändare, tryckt som digitalt, både inom och utanför universitetet. Syftet är att skapa igenkänning och tydlighet samt stärka varumärket Lunds universitet.

   Läs mer om hur du kan arbeta med den grafiska profilen, ladda ned logotyper, typsnitt och mallar för Word, Powerpoint, Indesign och Photoshop

   Kontakt

   Om du inte hittar det du söker på denna webbsida så kan du ställa en fråga via sektionen HR:s ärendehanteringssystem.

   Varmt välkommen som medarbetare vid Lunds universitet!

   Lunds universitet är en statlig myndighet och att vårt uppdrag är att forska, utbilda och förmedla kunskap.

   Att jobba statligt innebär att du bidrar till samhällsnytta för alla som bor, vistas och verkar i Sverige. 

   De flesta statliga arbeten ställer stora krav på kompetens, utbildning och erfarenhet. Som medarbetare är du en av de viktigaste resurserna för att vi ska nå vårt mål om att vara ett universitet i världsklass.

   De kunskaper och erfarenheter du har med dig är mycket värdefulla för vår verksamhet, och vi satsar på att ge dig kontinuerlig kompetens- och karriärutveckling och goda förmåner.

   Välkommen!

   Beslutsvägar vid Lunds universitet
   Så fördelas pengarna på Lunds universitet