Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att vara anställd på Lunds universitet

Du har som anställd både rättigheter och skyldigheter samt vissa förmåner.

Genvägar:


Om något händer

Så här larmar du eller rapporterar en händelse som till exempel tillbud eller arbetsskada. Här hittar du också information om hur du ska agera vid hot och risk för våld eller om det finns obehöriga på arbetsplatsen. Dessutom finns information om utrymning, första hjälpen-utbildning och stöd vid krishantering.

Läs mer om hur du agerar om något händer

Att vara statligt anställd

Att jobba statligt är att jobba i medborgarnas tjänst. Du har som statligt anställd både rättigheter och skyldigheter samt särskilda förmåner.

Läs mer om att vara statligt anställd

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal ska genomföras med alla anställda. Samtalet tar sin utgångspunkt både i verksamheten och i dina individuella mål.

Läs mer om hur du som anställd kan förbereda dig inför utvecklingssamtalet

Distansarbete

Med distansarbete avser universitetet arbete som regelbundet utförs i hemmet, eller annan överenskommen plats utanför huvudarbetsplatsen, med fullgott försäkringsskydd, en eller flera dagar i veckan, inom landets gränser. 

Läs mer om distansarbete

Försäkringar

Som anställd vid Lunds universitet omfattas du av en arbetsskadeförsäkring som gäller på väg till och från arbetet samt under arbetstid. Du omfattas även av en tjänstegrupplivförsäkring. Du är också försäkrad vid resor i tjänsten samt vid utlandsstationering.

Läs mer om försäkringar för anställda vid Lunds universitet

Bisyssla

Bisyssla är i princip varje syssla som du utövar tillfälligt eller permanent vid sidan av anställningen och som inte har med ditt privatliv att göra.

Läs mer om bisyssla och hur du som anställd ska anmäla bisyssla

Pension

Är du på väg att gå i pension eller är du nyfiken på hur det fungerar?

Läs mer om statlig tjänstepension, delpension, försäkringar, sjukpension och professorer emeriti

Egen uppsägning

Om du vill säga upp din anställning bör du meddela din chef så snart du har möjlighet eftersom du har viss uppsägningstid innan du kan lämna anställningen. Du måste även registrera din uppsägning i Primula. Tänk på att din uppsägningstid kan variera och att du måste utföra dina arbetsuppgifter som vanligt under uppsägningstiden.

Läs mer om vad du ska tänka på vid egen uppsägning

Fackliga organisationer (arbetstagarorganisationer)

Vill du kontakta din fackliga organisation eller engagera dig fackligt?

Här hittar du kontaktuppgifter till de tre organisationer som Arbetsgivarverket tecknat kollektivavtal med

Vid höjd beredskap 

Lunds universitet är inte en så kallad bevakningsmyndighet utan ska vid händelse av höjd beredskap i Sverige i möjligaste mån upprätthålla ordinarie verksamhet. Anställda vid myndigheter, kommuner eller regioner ska enligt anställningsavtalet infinna sig vid sina arbetsplatser såväl i fredstid som vid höjd beredskap. Anställda som är krigsplacerade hos någon annan aktör är undantagna. 
 

Kontakt

Om du inte hittar det du söker på denna webbsida så kan du ställa en fråga via sektionen HR:s ärendehanteringssystem.

Är du chef?

Då finns det fördjupat HR-stöd för dig på HR-webben.

Gå till HR-webben för chefer, ledare och HR-funktioner