Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fysisk arbetsmiljö

Här hittar du information om vilka rättigheter och skyldigheter du som medarbetare har gällande fysiska arbetsmiljörisker och vart du ska vända dig med frågor kring arbetsmiljörisker.

Innehåll på sidan:


Inomhusklimat

Här hittar du information om åtgärder du kan genomföra för att påverka inomhusklimatet eller vart du ska vända dig om du inte upplever inomhusklimatet som tillfredsställande.

För varmt eller för kallt på arbetsplatsen

Hög temperatur inomhus kan göra att luften känns torr. Du kan känna illamående, få huvudvärk eller bli tung i huvudet. Du kan själv kontrollera att

 • element eller motsvarande är avstängda
 • solavskärmning, markis, solskyddsgardin fungerar 
 • det inte finns värmealstrande utrustning som kan stängas av

Låg temperatur inomhus ger försämrad komfort och kan medföra muskelbesvär, nackspärr och ögonirritation. Du kan själv kontrollera att

 • element eller motsvarande är varma
 • termostaten inte är täckt eller att möbler hindrar den varma uppåtströmmen från elementet
 • du sitter minst en meter från fönstret 
 • någon yta, till exempel väggar och golv, inte känns kalla genom att lägga handen på

Torr luft

Försök att hålla rumstemperaturen under +21°C då högre temperaturer ofta gör att luften känns torrare.

Upplevelse av torr luft beror oftast inte på att luften är för torr. Besvären beror främst på luftföroreningar i inomhusluften.

Om du upplever besvär

Om det inte hjälper efter att du har kontrollerat enligt ovan och om du fortsätter ha besvär ska du kontakta din närmaste chef, alternativt göra en felanmälan till hyresvärden.

Brandrisker

Alla medarbetare ska veta vad som gäller för sin arbetsplats vid brand. Det gäller exempelvis

 • brandsläckare
 • nödutgångar 
 • återsamlingsplats

Du ska inom en femårsperiod ha genomgått brandskyddsutbildning, därefter repeteras utbildningen inom nästa femårsperiod.

Läs mer om brandskyddsutbildning och vad du ska göra i händelse av brand

Om du arbetar i en riskfylld miljö

Det är din skyldighet att rapportera risker angående den fysiska arbetsmiljön till din chef. Arbetar du i en riskfylld miljö har du rätt till en bedömning av riskerna. Riskbedömningen beskriver eventuella skyddsåtgärder som krävs. Du har skyldighet att följa de instruktioner som din arbetsgivare har fastställt.

Du ska erbjudas en läkarundersökning innan arbetet påbörjas om du kommer att arbeta med exempelvis

 • vissa allergiframkallande kemiska produkter,
 • försöksdjur eller
 • humant provmaterial.

Läkarundersökning är obligatorisk och tjänstbarhetsintyg ska utfärdas om du ska arbeta med med bland annat

 • bly
 • kadmium
 • asbest
 • vissa allergiframkallande kemiska produkter 
 • viss typ av joniserande strålning

Om du är gravid eller ammande har du rätt att få din arbetsmiljö riskbedömd av din chef. Företagshälsovården kan också hjälpa till vid bedömning av riskerna.

Du hittar mer information om risker i arbetsmiljön, riskbedömning och medicinska kontroller på följande sidor på HR-webben (HR-webben vänder sig främst till HR-funktioner och chefer).

Frågor om din fysiska arbetsmiljö

Om du har frågor kring din arbetsmiljö ska du i första hand vända dig till din chef.

Kontakt

Johan Ohlin
Arbetsmiljöingenjör
+46 46 222 70 26
johan [dot] ohlin [at] fhv [dot] lu [dot] se

Martina Balaz
Kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 72 59
martina [dot] balaz [at] bygg [dot] lu [dot] se

Vakant
Brandskyddssamordnare

Hanna Holstein
Strålskyddsfysiker
+46 46 222 01 93
hanna [dot] holstein [at] med [dot] lu [dot] se

Relaterad information

Mer om arbetsmiljöregler, riskbedömning och medicinska kontroller finns att läsa på följande webbplatser: