Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Press och nyheter

Behöver du hjälp med att nå ut i media med en bra nyhet? Kontakta gärna fakulteternas pressansvariga eller sektionen Kommunikation som hjälper till att förmedla forsknings- och andra universitetsnyheter till media.

Presstöd vid universitetet

Medieträning

Medieträning erbjuds med oregelbundna mellanrum vid flertalet fakulteter. Kontakta pressansvarig vid din fakultet för mer information.

Tips vid mediekontakter

Ofta blir forskare och andra inom Lunds universitet kontaktade av medier. För bästa resultat finns det en del saker som du kan tänka på i rollen som intervjuad.

Se råd och tips för kontakter med medier

Principer för forskningskommunikation

När du som forskare eller kommunikatör förmedlar forskning via medier, sociala medier, evenemang eller i andra publika sammanhang, bör du sträva efter att följa universitetets principer för god publik forskningskommunikation.

Gå till sidan Principer för forskningskommunikation 

Filmade forskningsnyheter

Jobbar du på ett pressmeddelande där film kan addera unikt bildmaterial eller på annat sätt förstärka innehållet? Kontakta gärna universitetets produktionsteam.

Läs mer om universitetets produktionsteam

The Conversation

Lunds universitet är medlem i den brittiska nyhetssajten The Conversation, som synliggör forskning internationellt. Här kan du som forskare själv skriva och kommentera aktuella företeelser och diskussioner. Artiklarna kan sedan återpubliceras fritt av internationella medier.

När du skriver för The Conversation får du:

  • stöd av en vetenskapsjournalist som hjälper till att bearbeta texten hela vägen från idéstadiet till publicering
  • populärvetenskapliga skrivtips
  • tillgång till statistik om hur många som läser och kommenterar eller var artikeln återpubliceras

För mer information kontakta Lotte Billing på sektionen Kommunikation: lotte [dot] billing [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Skrivtips

Andra sätt att kommunicera din forskning

Kalendariet på lu.se

Har du ett evenemang eller någon annan aktivitet som du vill marknadsföra, men som inte passar som pressmeddelande? Alla anställda kan själva lägga in händelser i universitetets gemensamma kalendarium, som visas på startsidan på lu.se. Alla evenemang där Lunds universitet står som arrangör och som är öppna för allmänheten kan läggas in i kalendariet.

Läs mer om hur du lägger till en händelse i kalendariet

Digitala nyhetsbrev

Universitetet har ingen gemensam leverantör av lösningar för nyhetsbrev, så respektive verksamhet kan göra en direktupphandling eller välja gratisalternativ. Behöver du hjälp med att utforma grafiska mallar för ditt nyhetsbrev, kontakta någon av universitetets upphandlade kommunikationsbyråer.

Läs mer om universitetets upphandlade byråer

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är myndigheter skyldiga att informera registrerade som får nyhetsbrev om en rad punkter. Nyhetsbrev som enbart vänder sig till interna målgrupper är dock en del av den information som medarbetare kan behöva för att kunna utföra sitt arbete, vilket innebär att det inte krävs samtycke. Om du däremot samlar in kontaktuppgifter till personer utanför universitetet för att skicka nyhetsbrev måste du ha samtycke från mottagaren. 

Läs mer om hantering av personuppgifter vid utskick av nyhetsbrev

Tips på att formulera, strukturera och arbeta med nyhetsbrev:

Gå till Checklista för att skriva nyhetsbrev

På nedanstående sida listas universitetsgemensamma interna nyhetsbrev som skickas ut via förvaltningen:

Gå till sidan Interna nyhetsbrev

Annan populärvetenskaplig forskningskommunikation

Läs mer om hur du kan kommunicera din forskning med det omgivande samhället

Stöd för omvärldskoll

Verktyg för omvärldsbevakning

Lunds universitet har avtal med Retriever för omvärldsbevakning av såväl traditionella medier (i tryckt och digitalt format, inklusive etermedia), som sociala medier. Om du vill sätta upp en egen bevakning för din verksamhet eller prenumerera på universitetets övergripande bevakningar, kontakta sektionen Kommunikation via press [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Gå till Retrievers webbplats

Medie- och anseendeanalyser

Lunds universitet har ramavtal med Kantar Sifo för tjänster inom medie- och anseendeanalyser. Genom ramavtalet anlitas Kantar Sifo direkt utan att någon konkurrensutsättning behöver göras. Avtalet innebär också att alla verksamheter inom universitetet måste anlita Kantar Sifo om tjänsten man vill köpa faller inom avtalet. I övriga fall gäller direktupphandling:

Gå till sidan Direktupphandling

Avtalet omfattar utförande av medie- och anseendeanalyser inklusive rapporter, slutsatser och rekommendationer. Med medie- och anseendeanalyser avses breda analyser gentemot allmänheten. 

Kontakta lars [dot] uhlin [at] kommunikation [dot] lu [dot] se för mer information om avtalet, eller Kantar SIFO direkt: martin [dot] ahlqvist [at] kantarsifo [dot] com, +46 709 732 520. 

Avtalet omfattar inte mediebevakning då Lunds universitet har ett separat avtal gällande denna tjänst med Retriever Sverige AB.

Kontakt

Nationell press

press [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 

Anna Johansson
Pressansvarig universitetsledningen
+46 46 222 70 18
anna [dot] johansson [at] rektor [dot] lu [dot] se

Kristina Lindgärde
Pressansvarig
+46 46 222 07 69
kristina [dot] lindgarde [at] lth [dot] lu [dot] se 

Jonas Andersson
Pressekreterare 
+46 46 222 70 17
jonas [dot] andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Internationell press

Lotte Billing
Pressansvarig
+46 727 07 45 46
lotte [dot] billing [at] kommunikation [dot] lu [dot] se