Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bildmanér

På samma sätt som Lunds universitet har profilfärger så har vi också ett profilerande bildmanér. Det är ett bildspråk som berättar vilka vi är och hjälper till att särskilja oss från andra lärosäten. Här förklaras vilka typer av bildmotiv du bör sträva efter och vilka känslor bilderna ska förmedla till betraktaren.

Bildernas budskap påverkar hur vi uppfattas av vår omvärld. Vare sig du anlitar en fotograf eller fotograferar själv ska bilderna alltid präglas av bildmanéret.

Lunds universitets bilder, som helhet, ska utmärkas av:

Utöver dessa punkter arbetar vi också efter principen om en frånvaro av frilagda bilder. 

Tänk på att bilderna du använder ska spegla mångfald. 

Självklart finns det situationer där du inte kan applicera punkterna ovan. Det kan vara viktigt att bilden visar exakt hur något verkligen ser ut, så som bilder kopplade till specifik forskning. I sådana sammanhang behöver du inte ta hänsyn till punkterna här ovan.

Lägg gärna in bilder du har beställt i Bild- och mediebanken, så att alla kan få en överblick över och tillgång till de bilder som finns. Kontakta din närmaste kommunikatör för att få hjälp med att lägga in bilderna.

Gå till Lunds universitets Bild- och mediebank

För vidare inspiration kring hur du kan arbeta med bilder i formgivning av trycksaker, se sidan Goda exempel på layout för tryck

Dokumentär känsla

Sträva efter en dokumentär och naturlig känsla i bilderna. Undvik bilder som upplevs arrangerade. Tänk på att spegla mångfalden av människor vid Lunds universitet och använd gärna bilder i såväl färg som svartvitt. Använd bilder där passionen och engagemanget för det man håller på med kommer fram.

Bildkollage som visar exempel på bilder med dokumentär känsla.
Sträva efter bilder med en dokumentär känsla.

Soldisighet och värme

Sträva efter att använda soldisiga bilder med en varm ton. Att fotografera exempelvis människor och miljöer i motljus kan vara ett sätt att uppnå denna effekt. Är motivet istället av mer redovisande karaktär, så som forskningsutrustning, ska du istället sträva efter en varm ton i bilden i de fall det är möjligt.

Soldisighet och värme förstärker känslan som uppstår när man studerar, forskar eller på annat sätt är verksam vid vårt universitet – en känsla av att vara del av en gemenskap där man ser optimistiskt på framtiden.

Bildkollage med exempel på soldisiga bilder med en varm ton.
Sträva efter att använda soldisiga bilder med en varm ton.

Kort skärpedjup

Välj bilder med kort skärpedjup, i den mån det är möjligt. Kort skärpedjup innebär att en viss del av bilden är skarp medan resten är oskarp. Du kan använda denna effekt för att exempelvis trolla bort en rörig bakgrund eller lyfta fram det viktigaste i bilden – den person du vill porträttera, en byggnad, en detalj och så vidare.

Bildkollage med exempel på bilder tagna med kort skärpedjup.
Kort skärpedjup innebär att en viss del av bilden är skarp medan resten är oskarp.

Detaljminimering

Arbeta med rena bilder där bakgrunden inte är för brokig. Försök också minimera antalet detaljer i bilden – du behöver inte berätta allt i en och samma bild. Att beskära en bild är också ett sätt att kunna fokusera på det väsentliga.

Bildkollage med exempelbilder som visar detaljminimering.
Arbeta med rena bilder där bakgrunden inte är för brokig.

Variation och dynamik

Att titta på bilder som alla är fotograferade från samma avstånd och i samma vinkel blir lätt tråkigt. Skapa variation och dynamik genom att istället låta dina bilder komplettera varandra – närbild kontra perspektiv, färg kontra svartvitt, människor och byggnader kontra detaljer, äldre människor kontra yngre och så vidare. Kort sagt – låt bilderna spegla universitetets mångfald.

Bildkollage med exempel på bilder med variation och dynamik som kompletterar varandra.
Skapa variation och dynamik genom att låta dina bilder komplettera varandra.

Kontakt

Sektionen Kommunikation

grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Nina Ransmyr
Kommunikatör
nina [dot] ransmyr [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 03 20

Petra Francke
Kommunikatör
petra [dot] francke [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 
+46 46 222 03 16

Maria Wendel
Kommunikatör
maria [dot] wendel [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (maria[dot]wendel[at]kommunikation[dot]lu[dot]se) 
+46 46 222 70 07

Anna Johnsson
Kommunikatör
anna_v [dot] johnsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 70 21