Ekonomifrågor

Här hittar du länkar till budgetbeslut samt de senaste årsredovisningarna och delårsrapporterna för Lunds universitet.

Ekonominytt

I Ekonominytt (”Inför tertialbokslutet den 31 augusti”) den 6 augusti 2020 publicerades en lista med övergripande hållti...
Du har väl anmält dig till Ekonomidagen 3 december?
Ett förtydligande till tidigare utskickad information.
Nu är verksamhetsrapport Budget 2021 och flerårsrapport 2022-2023 i EOS öppen.