Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utbildningsnämnden

universitetsgemensamt organ för utbildningsfrågor

I enlighet med Arbetsordning för Lunds universitet inrättades 2012 en universitetsgemensam utbildningsnämnd.

Utbildningsnämnden "ska behandla strategiska utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Utbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden att fatta beslut i särskilda frågor."

Rektor har beslutat om föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet vilka även reglerar utbildningsnämnden. Utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2019 fastställdes den 26 februari 2019.

En "lathund" med instruktioner och goda råd för handläggning av ärenden som ska behandlas i utbildningsnämnden har utarbetats. Mallar för ordförandebeslut rörande yttrande och generella beslut är också framtagna.

Utbildningsnämndens sekretariat består av avdelningschef Åsa Ekberg, asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se, och handläggare Oskar Johansson, oskar [dot] johansson [at] stu [dot] lu [dot] se.

Sidansvarig:

Kontakt

Utbildningsnämndens sekretariat

Åsa Ekberg
Avdelningschef
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se 
046-222 91 68

Oskar Johansson
Handläggare
oskar [dot] johansson [at] stu [dot] lu [dot] se
046-222 36 98

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen