Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildningsnämnden

Universitetsgemensamt organ för utbildningsfrågor

I enlighet med Arbetsordning för Lunds universitet inrättades 2012 en universitetsgemensam utbildningsnämnd. Här kan du läsa om utbildningsnämndens uppdrag, sammansättning och terminens sammanträdestider.

Utbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Utbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden att fatta beslut i särskilda frågor.

Rektor har beslutat om föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet vilka även reglerar utbildningsnämnden.

Utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2024 (PDF 309 kB, ny flik)

Sammanträdestider 2024

Vårterminen

 • Onsdag 7 februari klockan 09.00-12.00
 • Onsdag 13 mars klockan 09.00-12.00
 • Onsdag 24 april klockan 09.00-12.00
 • Onsdag 29 maj klockan 09.00-12.00
 • Onsdag 19 juni klockan 09.00-12.00

Höstterminen

 • Onsdag 4 september klockan 09.00-12.00
 • Onsdag 2 oktober klockan 09.00-12.00
 • Onsdag 6 november klockan 09.00-12.00
 • Onsdag 11 december klockan 09.00-12.00

Tidigare protokoll

Om du vill ta del av tidigare protokoll kan du kontakta Oskar Cornelius vid utbildningsnämndens sekretariat. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Utbildningsnämndens sammansättning

Mandattiden för ledamöterna i utbildningsnämnden är 3 år. Studentrepresentanterna utses läsårsvis. Nedan presenteras sammansättningen för perioden 1 februari 2024–31 januari 2027.

Ordförande

Prorektor Lena Eskilsson, Lunds universitet

Representanter för fakulteterna

 • Ekonomihögskolan: vicerektor Ulrika Wennersten
 • Humanistiska och teologiska fakulteterna: prodekan Sara Håkansson
 • Juridiska fakulteten: vicedekan Patrik Lindskoug
 • Konstnärliga fakulteten: prodekan Staffan Storm
 • LTH: vicerektor Kristofer Modig
 • Medicinska fakulteten: vicedekan Thomas Hellmark
 • Naturvetenskapliga fakulteten: vicedekan Charlotta Turner
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten: prodekan Björn Badersten

Studentrepresentanter läsåret 2023/2024

 • Cornelia Börjesson Freitag
 • Ellen Palmgren
 • Alva Söderbäck

Företrädare för personalorganisationerna med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

 • SACO: Eva Norström
 • TCO-OFR/S: Outi Stålhane

Företrädare för universitetsförvaltningen

Beslut om närvaro-, yttrande- och förslagsrätt till och med 31 januari 2027 fattades vid utbildningsnämndens sammanträde den 7 februari 2024. Detta gjordes för cheferna för sektionen Externa relationer, sektionen Student och utbildning, avdelningen Utbildningsstrategiskt stöd, samt vicerektor med särskilt ansvar för utbildning.

Kontakt

Utbildningsnämndens sekretariat

Oskar Cornelius
Sekreterare
+46 46 222 68 44
oskar [dot] cornelius [at] stu [dot] lu [dot] se

Åsa Ekberg
+46 46 222 91 68
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se (asa[dot]ekberg[at]stu[dot]lu[dot]se)