Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utbildningsnämnden

universitetsgemensamt organ för utbildningsfrågor

I enlighet med Arbetsordning för Lunds universitet inrättades 2012 en universitetsgemensam utbildningsnämnd.

Utbildningsnämnden "ska behandla strategiska utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Utbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden att fatta beslut i särskilda frågor."

Rektor har beslutat om föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet vilka även reglerar utbildningsnämnden. Utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2017-2018 fastställdes den 24 maj 2017.

En "lathund" med instruktioner och goda råd för handläggning av ärenden som ska behandlas i utbildningsnämnden har utarbetats. Mallar för ordförandebeslut rörande yttrande och generella beslut är också framtagna.

Utbildningsnämndens sekretariat består av avdelningschef Åsa Ekberg, asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se, och Oskar Johansson, oskar [dot] johansson [at] stu [dot] lu [dot] se.

Sidansvarig:

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen