Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildningsnämnden

Universitetsgemensamt organ för utbildningsfrågor

I enlighet med Arbetsordning för Lunds universitet inrättades 2012 en universitetsgemensam utbildningsnämnd. Här kan du läsa om utbildningsnämndens uppdrag, sammansättning och terminens sammanträdestider.

Utbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Utbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden att fatta beslut i särskilda frågor.

Rektor har beslutat om föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet vilka även reglerar utbildningsnämnden.

Utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2023 (PDF 206 kB, ny flik)

Sammanträdestider hösten 2023

 • Onsdag den 6 september klockan 09.00–12.00
 • Onsdag den 11 oktober klockan 09.00–12.00
 • Onsdag den 8 november klockan 09.00–12.00
 • Onsdag den 13 december klockan 09.00–12.00

Tidigare protokoll

Om du vill ta del av tidigare protokoll kan du kontakta Oskar Cornelius vid utbildningsnämndens sekretariat. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Utbildningsnämndens sammansättning

Mandattiden för ledamöterna i utbildningsnämnden är 3 år. Studentrepresentanterna utses läsårsvis. Nedan presenteras sammansättningen för perioden 1 februari 2021–31 januari 2024.

Ordförande

Prorektor Lena Eskilsson, Lunds universitet

Representanter för fakulteterna

 • Ekonomihögskolan: vicerektor Martin Blom
 • Humanistiska och teologiska fakulteterna: prodekan Sara Håkansson
 • Juridiska fakulteten: vicedekan Patrik Lindskoug
 • Konstnärliga fakulteten: prodekan Staffan Storm
 • LTH: vicerektor Kristofer Modig
 • Medicinska fakulteten: vicedekan Maria Björkqvist
 • Naturvetenskapliga fakulteten: prodekan Karin Hall
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten: prodekan Agnes Andersson Djurfeldt

Studentrepresentanter läsåret 2023/2024

 • Cornelia Börjesson Freitag 
 • Jesper Samuelsson
 • Alva Söderbäck

Företrädare för personalorganisationerna med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt

 • SACO: Eva Norström
 • TCO-OFR/S: Outi Stålhane

Företrädare för universitetsförvaltningen

Beslut om närvaro-, yttrande- och förslagsrätt till och med 31 januari 2024 fattades vid utbildningsnämndens sammanträde den 3 mars 2021. Detta gjordes för cheferna för sektionen Externa relationer, sektionen Student och utbildning, avdelningen Utbildningsstrategiskt stöd, samt vicerektor med särskilt ansvar för utbildning.

Kontakt

Utbildningsnämndens sekretariat

Oskar Cornelius
Sekreterare
+46 46 222 68 44
oskar [dot] cornelius [at] stu [dot] lu [dot] se

Åsa Ekberg
+46 46 222 91 68
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se (asa[dot]ekberg[at]stu[dot]lu[dot]se)