Utbildningsnämnden

Universitetsgemensamt organ för utbildningsfrågor

I enlighet med Arbetsordning för Lunds universitet inrättades 2012 en universitetsgemensam utbildningsnämnd. Här kan du läsa om utbildningsnämndens uppdrag.

Utbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Utbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden att fatta beslut i särskilda frågor.

Rektor har beslutat om föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet vilka även reglerar utbildningsnämnden.

Läs Utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2020 (PDF 185 kB, ny flik)

Nämndens utskott

Utskottet för uppdragsutbildning är ett underorgan till utbildningsnämnden. Utskottet bereder ärenden som rör uppdragsutbildning. Eventuella beslut fattas som vanligt vid nämndens sammanträden.

Sammankallande för utskottet är Andreas Bryngelson, andreas [dot] bryngelson [at] education [dot] lu [dot] se

Kontaktinformation

Utbildningsnämndens sekretariat

Åsa Ekberg
Avdelningschef
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se 
046-222 91 68

Oskar Johansson
Handläggare
oskar [dot] johansson [at] stu [dot] lu [dot] se
046-222 36 98