Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hat, hot och risk för våld och utsatthet

Om du som anställd blir utsatt för hat, hot eller våld är det viktigt att du informerar din närmaste chef.

Vid pågående hot eller våld

 • Försök avleda hotet genom att uppträda lugnt. Håll dig på behörigt avstånd. Vid våldssituation försök lämna platsen.
 • Försök om möjligt uppmärksamma andra på situationen, sök hjälp hos medarbetare eller andra personer i närheten.
 • Akut pågående händelse: ring 112. Du kommer att få beskriva vad händelsen gäller och om exempelvis sjukvård behövs. Ring även universitetets larmtelefon +46 46 222 07 00, så att universitetets väktare blir informerad om händelsen.
 • Ring universitetets larmtelefon +46 46 222 07 00 när du känner dig otrygg.
 • Ingrip endast om det kan ske utan risk för egen säkerhet.
 • Kontakta omedelbart närmaste chef. Meddela vad som hänt och om hjälp har tillkallats.
 • Dokumentera iakttagelser. Skriv omedelbart ner vad du har sett och försök att beskriva den som hotat eller utövat våld: antal personer, kön och ålder, längd, hudfärg, hårfärg, hårlängd, uppträdandet, dialekt, färg på klädsel, skor, byxa/kjol, jacka, tröja, andra kännetecken, flyktväg, fordon. Andra iakttagelser t.ex. vad som har sagts, hur hotet har uttalats.

Hat eller hot via e-post eller sociala medier

Gör så här:

 • Spara e-postmeddelandet, länkar, hemsidor eller ta en ”skärmdump” av den sida där meddelandet framgår
 • Notera datum och tid när du mottog/upptäckte meddelandet
 • Informera din närmaste chef
 • Rapportera händelsen

Läs mer om råd och stöd kring hur du bör hantera inkomna kommentarer och frågor via sociala medier

Ring larmnumret 20 700 för hjälp

Om det inträffat en situation har du möjlighet att få hjälp eller stöd direkt av universitetsväktaren. Ring universitetets larmtelefon +46 46 222 07 00. Telefonnumret finns på baksidan av alla nyare LU-kort samt vid samtliga entréer.

Rapportera händelsen

Fyll i en händelserapport. Logga in med ditt Lucat-ID.

Länk till formulär för att rapportera händelse

I och med att du rapporterar händelsen får du hjälp med att se till att alla nödvändiga anmälningar och kontakter görs.

Råd vid svåra studentärenden

Av studenthälsan får du vägledning i hur du hanterar olika situationer med studenter som har behov av hjälp.

Läs mer om hur du kan hantera svåra studentärenden på studenthälsans webbsida

Om du behöver krisstöd

När det hänt dig något kan du få stöd.

Läs mer om hur du får krisstöd

Ring alltid 112 i en nödsituation!

Slå 0-112 om du använder en bordstelefon.

Universitetets larmtelefon

+46 46 222 07 00

Kontakt

Fredrik Bexell
Säkerhetschef
+46 46 222 33 33
fredrik [dot] bexell [at] bygg [dot] lu [dot] se

Ann‐Charlotte Dahlberg
Säkerhetssamordnare
+46 46 222 32 35
ann-charlotte [dot] dahlberg [at] bygg [dot] lu [dot] se

Eric Magnusson
Säkerhetssamordnare
+46 46 222 06 94
eric [dot] magnusson [at] bygg [dot] lu [dot] se

Helena Ilic
Säkerhetssamordnare
+46 46 222 75 53
helena [dot] ilic [at] bygg [dot] lu [dot] se

Håkan Jönsson
Säkerhetssamordnare
+46 46 222 32 46
hakan [dot] jonsson [at] bygg [dot] lu [dot] se

Robert Collin
Säkerhetssamordnare
+46 46 222 69 29
robert [dot] collin [at] bygg [dot] lu [dot] se