Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Du som är anställd som teknisk och administrativ personal omfattas normalt av flextidsavtalet. För lärare regleras arbetstiden i arbetstidsavtal för lärare. I ett fåtal verksamheter gäller särskilda avtal på grund av behov av bemanning utanför flextidsavtalets ramar.

Arbetstid för lärare

Som lärare ska du delta i planeringen av din årsarbetstid. Arbetsuppgifterna ska dokumenteras i en personalplan.

Läs mer om arbetstid för lärare

Flextid för teknisk och administrativ personal

Du som arbetar som teknisk och administrativ personal omfattas av flextidsavtalet. Du ansvarar själv för att registrera din arbetstid. 

Läs mer om flextid, normtidsmått och hur du registrerar din arbetstid

Flextidsregistrering vid koncentrerad tjänstgöring

Koncentrerad tjänstgöring innebär att du arbetar färre än fem dagar i genomsnitt per vecka. För att lön och ersättningar ska bli rätt är det viktigt att det finns ett uppdaterat schema i Primula.  

Läs mer om flextidsregistrering vid koncentrerad tjänstgöring

Registrera timmar för dig som har en kort och tillfällig anställning (timavlönad) 

Du som är timavlönad och har en kort och tillfällig anställning ska registrera din arbetstid i Primula allra senast under den första kalenderveckan i månaden efter att du fullgjort din arbetstid. Varje månads arbetade timmar ska skickas in samlat för varje månad.

Detta ska du göra för att få ut din lön och för att arbetsgivaren ska kunna säkerställa skyldigheterna gentemot dig i din anställning. 

Logga in i Primula

Förkortade och arbetsfria dagar för teknisk och administrativ personal

Du som är anställd som teknisk eller administrativ personal och omfattas av flextidsavtalet har förkortade och arbetsfria dagar, till exempel så kallade klämdagar.

Läs mer om förkortade och arbetsfria dagar för teknisk och administrativ personal

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR-funktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR-frågor.