Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetstid

Du som är anställd som teknisk och administrativ personal omfattas normalt av flextidsavtalet. För lärare regleras arbetstiden i arbetstidsavtal för lärare. I ett fåtal verksamheter gäller särskilda avtal på grund av behov av bemanning utanför flextidsavtalets ramar.

Ingår det beredskap i din anställning?

Nu finns det en webbsida om vad som gäller arbetstidsmässigt för beredskapsarbete på Lunds universitet.

Läs om arbetstid vid beredskap på Lunds universitet

Arbetstid för lärare

Som lärare ska du delta i planeringen av din årsarbetstid. Arbetsuppgifterna ska dokumenteras i en personalplan.

Läs mer om arbetstid för lärare

Flextid för teknisk och administrativ personal

Du som arbetar som teknisk och administrativ personal omfattas av flextidsavtalet. Du ansvarar själv för att registrera din arbetstid. 

Läs mer om flextid, normtidsmått och hur du registrerar din arbetstid

Flextidsregistrering vid koncentrerad tjänstgöring

Koncentrerad tjänstgöring innebär att du arbetar färre än fem dagar i genomsnitt per vecka. För att lön och ersättningar ska bli rätt är det viktigt att det finns ett uppdaterat schema i Primula.  

Läs mer om flextidsregistrering vid koncentrerad tjänstgöring

Förkortade och arbetsfria dagar för teknisk och administrativ personal

Du som är anställd som teknisk eller administrativ personal och omfattas av flextidsavtalet har förkortade och arbetsfria dagar, till exempel så kallade klämdagar.

Läs mer om förkortade och arbetsfria dagar för teknisk och administrativ personal

Oregelbunden arbetstid

När en verksamhet behöver ha anställda i tjänst alla veckans dagar, oberoende om helgdag eller liknande infaller, kallas detta för oregelbunden arbetstid.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för oregelbunden arbetstid på Lunds universitet. 

Beredskap

Med beredskap avses tid då du som anställd utanför ordinarie arbetstid är skyldig att vara anträffbar för att efter kallelse infinna dig på arbetsplatsen eller annan angiven plats eller efter besked åtgärda sådana problem som kan åtgärdas på distans. Beredskap används i syfte att förebygga och åtgärda situationer som annars kan medföra verksamhetsstörningar eller skada.

Läs om vad som gäller för beredskap på Lunds universitet

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR-funktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR-frågor.

Är du timavlönad och har en kort tillfällig anställning?

För att få ut din lön ska du 

  • registrera din arbetstid i Primula senast under den första kalenderveckan i månaden efter att du fullgjort din arbetstid, 
  • registrera arbetstiden på den dag som du, efter överenskommelse, har fullgjort arbetstiden,  
  • skicka in varje månads arbetade timmar samlat för varje månad.

Logga in i Primula