Du som är anställd som teknisk och administrativ personal omfattas normalt av flextidsavtalet och är ledig på klämdagar. Du har förkortade arbetsdagar i samband med helger. För lärare gäller särskilda regler, liksom för dig som omfattas av vissa specifika avtal.

Arbetstid för lärare

Som lärare ska du delta i planeringen av din årsarbetstid. Arbetsuppgifterna ska dokumenteras i en personalplan.

Läs mer om arbetstid för lärare

Flextid för teknisk och administrativ personal

Du som arbetar som teknisk och administrativ personal omfattas av flextidsavtalet. Du ansvarar själv för att registrera din arbetstid. 

Här kan du läsa mer om flextid, normtidsmått och hur du registrerar din arbetstid

Förkortade och arbetsfria dagar för teknisk och administrativ personal

Du som är anställd som teknisk eller administrativ personal och omfattas av flextidsavtalet har förkortade och arbetsfria dagar, till exempel så kallade klämdagar.

Läs mer om förkortade och arbetsfria dagar för teknisk och administrativ personal