Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvecklingssamtal

Här hittar du stöd och tips på hur du som anställd kan förbereda dig inför utvecklingssamtalet.

Innehåll på sidan:


I utvecklingssamtalet möter du din närmaste chef för att utveckla både verksamheten och dig som anställd. 

Genom att du och din chef tar ett gemensamt ansvar för utvecklingssamtalet blir du som anställd delaktig i verksamhetsplaneringen.

Så fungerar det

Utvecklingssamtal är obligatoriskt och ska genomföras årligen med alla anställda. Samtalet ska beröra hela arbetssituationen samt ha en långsiktig inriktning med

 • återkoppling
 • utvärdering
 • planering

och ska ta sin utgångspunkt både i verksamheten och i dig som anställd. Samtalet ska fokusera på verksamhetens

 • inriktning
 • strategi
 • mål
 • villkor
 • förutsättningar
 • behov av kompetens

samt din arbetssituation, prestation och dina framtidsplaner.

Även trivsel och samarbets- och relationsfrågor kan diskuteras, liksom allmänt kring ledarskapet. Samtalet ska leda till att en individuell handlingsplan för dig sammanställs eller uppdateras.

Ditt ansvar som anställd

Ansvaret för att samtalet genomförs har din närmaste lönesättande chef. Du som anställd ansvarar för att förbereda dig inför samtalet och bör följa upp tidigare års samtal och gå igenom de mål och kompetensutvecklingsplaner som ni satte då.

Överenskomna aktiviteter, individuella mål och kompetensutvecklingsplaner

En uppföljning av överenskomna aktiviteter, individuella mål och kompetensutvecklingsplaner bör göras löpande under året. Både din chef och du som anställd har ansvar för att genomföra de aktiviteter som beskrivs i dessa planer.

Mallar för individuella mål och kompetensutvecklingsplan finns på sidan Personalblanketter

Stöd och tips att tänka på

Du bör förbereda:

 • en beskrivning av din arbetssituation
 • egna mål och uppdrag
 • behov av konkreta aktiviteter och utveckling för att nå målen och kunna utföra uppdragen.

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR-funktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR-frågor.

Relaterad information