Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvecklingssamtal

Här hittar du stöd och tips på hur du som anställd kan förbereda dig inför utvecklingssamtalet.

Sidan är uppdaterat med nytt stöd

Denna sida är nu uppdaterad inför årets utvecklingssamtal. Bland annat finns det länk till ett nytt stödmaterial i vilket du kan kan läsa lite mer om utvecklingssamtal och de frågor som du och din chef kommer att diskutera kring. 

Stödmaterial för utvecklingssamtal

Innehåll på sidan:


I utvecklingssamtalet möter du din närmaste chef för att att gemensamt skapa goda förutsättningar för en väl fungerande verksamhet samt utveckla både verksamheten och dig som anställd. 

Genom att du och din chef tar ett gemensamt ansvar för utvecklingssamtalet blir du som anställd delaktig i verksamhetsplaneringen.

Så fungerar det

Utvecklingssamtal är obligatoriskt och ska genomföras årligen med alla anställda. Samtalet ska beröra hela arbetssituationen samt ha en långsiktig inriktning med

 • tillbakablick,
 • nuläge,
 • framtid,

och ska ta sin utgångspunkt både i verksamheten och i dig som anställd. 

Samtalet ska fokusera på 

 • din arbetssituation, 
 • dina arbetsuppgifter och arbetsbelastning, 
 • samarbets- och relationsfrågor, 
 • chefens ledarskap,
 • din trivsel och dina framtidsplaner,
 • verksamhetens strategier, mål och behov av kompetens.

Samtalet ska leda till att en individuell plan med mål och kompetensutvecklingsbehov för dig sammanställs eller uppdateras.

Ditt ansvar som anställd

Ansvaret för att samtalet genomförs har din närmaste lönesättande chef. Du som anställd ansvarar för att förbereda dig inför samtalet och bör följa upp tidigare års samtal och gå igenom de mål och den kompetensutvecklingsplan som ni satte då.

Överenskomna aktiviteter, individuella mål och kompetensutvecklingsplaner

En uppföljning av överenskomna aktiviteter, individuella mål och kompetensutvecklingsplan bör göras löpande under året. Både din chef och du som anställd har ansvar för att genomföra de aktiviteter som beskrivs i dessa planer.

Mallar för individuella mål och kompetensutvecklingsplan samt stödmaterial för utvecklingssamtal finns på sidan Personalblanketter

Stöd och tips att tänka på

Du bör förbereda:

 • en beskrivning av din arbetssituation,
 • egna mål och uppdrag,
 • behov av konkreta aktiviteter och utveckling för att nå målen och kunna utföra ditt uppdrag.

Det kan vara så att din chef kommer ställa frågor under utvecklingssamtalet som du uppfattar som känsliga. Det kan till exempel handla om din hälsa och ditt välbefinnande. Du behöver inte svara på sådant du tycker känns privat men tänk på att chefen gör detta för att visa omtanke. 

Det är också ett sätt för chefen att kunna ta sitt arbetsgivaransvar i att till exempel arbeta med arbetsmiljön eller förebygga risk för diskriminering. Välmående är en viktig byggsten för man ska kunna prestera, trivas och utvecklas på jobbet. 

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR-funktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR-frågor.