Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Djurförsöksetisk prövning

Etiska ansökningar rörande djur i forskning behandlas av Malmö/Lunds djurförsöksetiska nämnd vid Lunds tingsrätt. Nämnden sammanträder ca 1 gång per månad och beslutar om inkomna och beredda ansökningar. Handläggningstiden för en komplett ansökan är maximalt 40 arbetsdagar.

Läs mer om de djurförsöksetiska nämnderna på Jordbruksverkets webbplats

Du måste ha adekvat utbildning i Laboratory Animal Science (LAS) för att kunna söka etiskt tillstånd (minimum är modulen i svensk lag och etik).

Läs mer om Lunds universitets kurser i Laboratory Animal Science (LAS)

Så ansöker du om att få använda djur i din forskning 

Nya etiska ansökningar

I Jordbruksverkets e-tjänst lämnar du nya ansökningar och ändringsansökningar som kan komma att ha negativ påverkan på djurens välfärd. Ansökan bedöms av Malmö/Lunds Djurförsöksetiska nämnd.

Du följer instruktioner för försöksledare där rutiner för en etisk ansökan beskrivs.

Jordbruksverkets e-tjänst för ansökan om djurförsöksetiskt tillstånd

Innan din ansökan kan lämnas till den djurförsöksetiska nämnden går du igenom en ansökningsprocess som är uppbyggd i ett antal steg:

 • planering och utformande av ansökan
 • samråd
 • beredning
 • beslut

Universitetet följer PREPARE-riktlinjerna (Planning Research and Experimental Procedures on Animals: Recommendations for Excellence) för planering av djurförsök. Planering och utformning av ansökan gör du med hjälp av en checklista. Du ska bifoga listan med ansökningshandlingarna till samrådet.

Läs mer om PREPARE 

PREPARE-checklistan för planering och utformning av ansökan hittar du här 

Vid samrådet diskuterar du ditt planerade projekt med chefsföreståndaren, veterinären och en representant för aktuell djuranläggning. Efter samrådet sänder du ansökan vidare till beredning.

Vid beredningsmötet träffar du delar av den djurförsöksetiska nämnden. Efter avslutad beredning överlämnar du ansökan till den djurförsöksetiska nämnden för slutgiltigt beslut.

När nämnden har godkänt en ansökan är den omedelbart giltig med en giltighetstid på max 5 år.

Ändringsansökningar

Beroende på vad ändringen eller tillägget gäller, skickar du ansökan antingen till den försöksdjursetiska nämnden genom e-tjänsten eller till Nämnden för djurskyddsfrågor (NDF) vid universitetet.

NDF kan godkänna mindre förändringar av djurförsök förutsatt att ändringen inte påverkar:

 • försöksdjurens välfärd negativt
 • möjligheten att uppnå syftet eller nyttan med försöket
 • försökets svårighetsgrad negativt
 • slut- eller avbrytningspunkt
 • försökstider
 • försöksdjurens övervakning under djurförsöket
 • inhysning, skötsel eller märkning som kräver godkännande av djurförsöksetisk nämnd

Utöver ovanstående hanterar Nämnden för djurskyddsfrågor (NDF) även ansökningar om byte av försöksledare och anläggning.

Dokument för ändringsansökan som du skickar till Nämnden för djurskyddsfrågor (Word 97 kB, ny flik)

Har du ändringar som inte faller under dessa kriterier så hanteras de av den djurförsöksetiska nämnden. Ansökan skickar du in via Jordbruksverkets e-tjänst.

Jordbruksverkets e-tjänst för ansökan om djurförsöksetiskt tillstånd

Anmälan av djurbaserad forskning utomlands

Genomför du eller deltar i djurbaserad forskning i länder utanför Sverige och om du misstänker att villkoren för djurhanteringen skiljer sig från EU:s principer så ska ditt deltagande värderas och godkännas av Nämnden för djurskyddsfrågor (NDF). Utgångspunkten vid sådan bedömning är att djuranvändningen, från etisk synpunkt, inte är mer tillåtande än vad som gäller vid genomförande av motsvarande försök inom EU.

Om försöket godkänts i annat EU-land ska den godkända ansökan skickas till NDF för arkivering.

OBS! Involverar projektet användning av primater ska ärendet alltid skickas till NDF för godkännande.

Här kan du läsa universitetets föreskrifter och ansöka om godkännande och registrering av djurbaserad forskning utomlands (PDF 97 kB, ny flik)

Nämnden för djurskyddsfrågor

Ordförande 
ndf-ordf [at] med [dot] lu [dot] se (ndf-ordf[at]med[dot]lu[dot]se)

Chefsföreståndare för djurens välbefinnande och skötsel
nawo [at] med [dot] lu [dot] se (nawo[at]med[dot]lu[dot]se)

Chefsföreståndare för information
nio [at] med [dot] lu [dot] se (nio[at]med[dot]lu[dot]se)

Chefsföreståndare för utbildning och kompetens
ntco [at] med [dot] lu [dot] se (ntco[at]med[dot]lu[dot]se)

Ansvarig veterinär
univet [at] med [dot] lu [dot] se (univet[at]med[dot]lu[dot]se)