Din hälsa är viktig för oss! Universitetet vill uppmuntra ditt hälsomedvetande – därför satsar vi på friskvårdsersättning och friskvårdstimme.

Friskvård

Du har som anställd vid Lunds universitet rätt till friskvårdsersättning och friskvårdstimme. 

Läs om universitets satsningar på friskvård

Rehabilitering

Om du är sjuk eller skadad kan du behöva rehabilitering. Vilka åtgärder som är aktuella beror på dina behov. Det är viktigt att du som anställd vet vem som har ansvar för vad och vad du som anställd själv ska tänka på.

Läs mer om rehabilitering

Alkohol och droger

Lunds universitet strävar efter att vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. Om du har alkohol- eller drogrelaterade problem har du rätt till stöd och hjälp.

Universitetets stödåtgärder vid alkohol- och drogmissbruk

Företagshälsovården

Till Företagshälsovården vänder du dig för att få

  • medicinsk,
  • psykologisk och
  • ergonomisk rådgivning. 

Företagshälsovården arbetar för friska, välfungerande och trivsamma arbetsplatser och finns till hands för dig som anställd och arbetsmiljöansvarig.

Läs mer om Företagshälsovården

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller personalfunktion inom din institution/fakultet eller motsvarande.

Företagshälsovården
+46 46 222 32 80

Företagshälsovårdens webbplats