Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Din hälsa är viktig för oss! Universitetet vill uppmuntra ditt hälsomedvetande – därför satsar vi på friskvårdsersättning och friskvårdstimme.

Friskvård

Du har som anställd vid Lunds universitet rätt till friskvårdsersättning och friskvårdstimme. 

Lunds universitet vill genom friskvårdsersättning och friskvårdstimme uppmuntra ditt hälsomedvetande samt ge dig möjligheten att regelbundet delta i hälsofrämjande aktiviteter.

Universitetets förhoppning är att detta ska 

  • leda till ökat välbefinnande i arbetet
  • skapa en trivsam arbetsplats med god social gemenskap
  • öka frisknärvaron
  • förebygga och minska arbetsskador.

Läs mer om friskvårdstimmen och om hur du ansöker om friskvårdsersättning

Pausprogrammet Pausit

Pausit är ett pausprogram som alla medarbetare kan ladda ner till sin dator. Det finns både på svenska och på engelska.

Läs mer om Pausit och om hur du laddar ner det på din dator.

Rehabilitering

Om du är sjuk eller skadad kan du behöva rehabilitering. Vilka åtgärder som är aktuella beror på dina behov. Det är viktigt att du som anställd vet vem som har ansvar för vad och vad du som anställd själv ska tänka på.

Läs mer om rehabilitering

Alkohol och droger

Lunds universitet strävar efter att vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. Om du har alkohol- eller drogrelaterade problem har du rätt till stöd och hjälp.

Universitetets stödåtgärder vid alkohol- och drogmissbruk

Företagshälsovården

Till Företagshälsovården vänder du dig för att få arbetsrelaterad medicinsk, psykologisk och ergonomisk rådgivning.

Företagshälsovården arbetar för friska, välfungerande och trivsamma arbetsplatser och finns till hands för dig som anställd och arbetsmiljöansvarig.

Läs mer om Företagshälsovården

Företagshälsovården