Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Sjukfrånvaro

Du ska registrera sjukfrånvaro din första sjukdag. Om du är sjuk under en längre tid ska du lämna in ett läkarintyg. Här får du veta hur du ska gå tillväga.

Sjukanmälan

Du anmäler sjukfrånvaro direkt till din chef med personalansvar eller till den kontaktperson som din chef utsett. Dessutom ska du anmäla sjukfrånvaron i SSC Primula.

När du är frisk igen registrerar du din sjukförsäkran för sjukperioden i SSC Primula.

Logga in i SSC Primula

Sjuk längre än 7 kalenderdagar

Om du är sjuk under en längre period än 7 kalenderdagar ska du ge en kopia av ditt läkarintyg till din chef.

Statens servicecenter anmäler från och med 15:e dagen att du är sjuk till Försäkringskassan.

Även Försäkringskassan ska få ett läkarintyg och det är ditt ansvar att så sker. I de flesta landsting kan läkaren skicka in intyget elektroniskt direkt. Om du istället har fått ditt läkarintyg på papper skickar du originalet till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Förlängningar av läkarintyg ska fortlöpande lämnas till din chef och till Försäkringskassan.

Om du inte lämnar in ett läkarintyg från och med den åttonde dagen är arbetsgivaren inte skyldig att betala sjuklön.

Sjuklön, karensavdrag och sjukpenning

De första fjorton dagarna i en sjukperiod betalar arbetsgivaren sjuklön. Sjuklönen är 80 procent av din vanliga lön. Från sjuklönen dras ett karensavdrag som är ett engångsbelopp baserat på en genomsnittlig arbetsvecka. Karensavdraget beräknas utifrån aktuell ersättning under månaden. Avdraget görs med samma belopp, oavsett om du är sjuk hela eller delar av första sjukdagen. (Notera att den tidigare karensdagen ersattes med karensavdraget från och med 1 januari 2019.)

Dag 15 till 365, efter perioden med sjuklön, har du rätt till sjukpenning från Försäkringskassan. Försäkringskassan räknar däremot inte med hela inkomsten vid höga inkomster – sjukpenningen är cirka 80 procent av din lön upp till 7,5 prisbasbelopp.

Du får som statligt anställd genom avtal en högre ersättning. Under dag 15 till 365 får alla statligt anställda totalt cirka 90 procent av sin inkomst, oavsett om din inkomst ligger under eller över Försäkringskassans tak.

Dag 366 till 915 kompletterar universitetet din sjukpenning så att du oavsett inkomst alltid får cirka 75 procent av inkomsten i ersättning vid sjukfrånvaro.

Läs mer om sjukpenning och ansök om sjukpenning på Försäkringskassans webbplats

Återinsjuknande

Om du blir sjuk igen inom fem kalenderdagar från den dag du kom tillbaka till arbetet ses det som en fortsättning på den tidigare sjukperioden. 

Sidansvarig:

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller personalfunktion inom din institution/fakultet eller motsvarande

 

Kontakt Statens servicecenter – Primula

Kontakta Statens servicecenter (SSC) för frågor om löneärenden och Primula:

SSC Portalen – Logga in dygnet runt

Telefon: 29000 knappval 3 | Öppettider vardagar 9 – 16

 

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen