Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sjukfrånvaro

Du ska registrera sjukfrånvaro din första sjukdag. Om du är sjuk under en längre tid ska du lämna in ett läkarintyg. Här får du veta hur du ska gå tillväga.

Innehåll på sidan:


Sjukanmälan

Du anmäler sjukfrånvaro direkt till din chef med personalansvar eller till den kontaktperson som din chef utsett. Dessutom ska du anmäla sjukfrånvaron i Primula.

När du är frisk igen registrerar du din friskanmälan för sjukperioden i Primula.

Detsamma gäller om du skulle bli sjuk under din semesterperiod. Förutom att sjukanmäla dig måste du då även korrigera/återta din semester i Primula. 

Läs mer i SSC Portalen om hur du korrigerar/återtar semester 

Vid frågor, kontakta i första hand Statens servicecenter (SSC). Kontaktuppgifter finns i högerspalten. 

Logga in i Primula

Sjuk längre än 7 kalenderdagar

Om du är sjuk under en längre period än 7 kalenderdagar ska du ge en kopia av ditt läkarintyg till din chef. 

Statens servicecenter anmäler från och med 15:e dagen att du är sjuk till Försäkringskassan.

Även Försäkringskassan ska få ett läkarintyg och det är ditt ansvar att så sker. I de flesta landsting kan läkaren skicka in intyget elektroniskt direkt. Om du istället har fått ditt läkarintyg på papper skickar du originalet till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Förlängningar av läkarintyg ska fortlöpande lämnas till din chef och till Försäkringskassan. Förändring av din sjukskrivningsomfattning anmäler din chef till SSC. Om du är deltidssjukskriven och inte arbetar fem dagar i veckan kallas det koncentrerad tjänstgöring. Vid koncentrerad tjänstgöring är det viktigt att det finns ett uppdaterat schema i Primula där det framgår vilka dagar du arbetar och när du är ledig. Läs mer om koncentrerad tjänstgöring via nedanstående länk: 

Flextidsregistrering vid koncentrerad tjänstgöring | Medarbetarwebben (lu.se)

Om du inte lämnar in ett läkarintyg från och med den åttonde dagen är arbetsgivaren inte skyldig att betala sjuklön.

Sjuklön, karensavdrag och sjukpenning

De första fjorton dagarna i en sjukperiod betalar arbetsgivaren sjuklön. Sjuklönen är 80 procent av din vanliga lön. Från sjuklönen dras även ett karensavdrag. Karensavdraget är 20 procent av den sjuklön som du får en genomsnittlig vecka när du är sjuk. Avdraget görs med samma belopp, oavsett om du är sjuk hela eller delar av första sjukdagen (notera att den tidigare karensdagen ersattes med karensavdraget från och med 1 januari 2019).

Dag 15 till 365, efter perioden med sjuklön, har du rätt till sjukpenning från Försäkringskassan. Försäkringskassan räknar däremot inte med hela inkomsten vid höga inkomster – sjukpenningen är cirka 80 procent av din lön upp till det aktuella inkomsttaket. 

Du får som statligt anställd, genom avtal, en högre ersättning. Under dag 15 till 365 får alla statligt anställda totalt cirka 90 procent av sin inkomst, oavsett om din inkomst ligger under eller över Försäkringskassans tak.

Efter dag 365 kan du som statligt anställd ha rätt till ersättning från arbetsgivaren om du fortsatt har beviljats sjukpenning från Försäkringskassan. Villkoren för ersättningen regleras i avtal och baseras på Försäkringskassans beslut i varje enskilt ärende. 

Läs mer och ansök om sjukpenning, på Försäkringskassans webbplats

Återinsjuknande

Om du blir sjuk igen inom fem kalenderdagar från den dag du kom tillbaka till arbetet ses det som en fortsättning på den tidigare sjukperioden. 

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR-funktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR-frågor.

Primula

Kontakta Statens servicecenter (SSC) vid frågor om Primula (vid löneärenden, ledighetsansökan, sjukanmälan, ansökan om friskvårdsersättning med mera). 

Logga in i Primula

I SSC-portalen finns även information om driftstörningar och planerade avbrott för uppgraderingar. 

SSC Portalen – logga in dygnet runt

Telefon: + 46 46 222 90 00, knappval 3. Om du vill få svar på personliga uppgifter över telefon behöver du, av säkerhetsskäl, identifiera dig med BankId. Om du inte identifierar dig kommer du att få skriftligt svar i ett ärende i SSC-portalen.


Vill du lära dig mer om Primula?

Statens servicecenter (SSC) arrangerar webbinarier för medarbetare, chefer och källrapportörer.

Läs mer i kalendariet på SSC webbplats