Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Skriva populärvetenskapligt

Forskare har ett ansvar att dela med sig av sin kunskap till det omgivande samhället. Inte bara allmänheten, utan även politikerna och näringslivet är intresserade av det som forskarna kommer fram till.

Nya rön och resultat kan påverka framtiden, men den som inte är insatt i ett forskningsområde behöver få en lätt och begriplig förklaring av ämnet.
Flera av universitetets journalister och informatörer kan ge råd och stöd när du tar fram populärvetenskapligt material, oavsett om det är tänkt för webben, som en presentation eller som ett pressmeddelande. I en del fall skriver de även åt dig.

När du skriver populärvetenskapligt – skriv för en verklig person!

  • Skriv/berätta för din gamla moster! Skriv för en person, inte en diffus allmänhet – föreställ dig gärna att du ska berätta för en avlägsen släkting som inte är så insatt i ditt ämne
  • Skriv kort och kärnfullt!
  • Väck ett intresse! Berätta det viktigaste och intressantaste först, t ex slutsatser, konsekvenser, resultat.
  • Förklara vad dina resultat får för betydelse för den som berörs. Försök hitta ett allmänintresse.
  • Skriv enkelt! Rak meningsbyggnad och ”vanlig” prosa utan byråkratiska formuleringar. Exempelvis upptäcka istället för detektera, osv.
  • Undvik facktermer eller förklara dem om du måste använda dem. Undvik också vaga, mångtydiga ord.
  • Formulera en slagkraftig rubrik.
  • Skriv endast mycket sparsamt om bakgrund och vilken metod du har använt för att nå resultatet.
  •  Låt någon annan som inte kan något om din forskning läsa igenom det du skrivit!

Som du ser skriver man populärvetenskap och forskningspublikationer efter helt skilda principer. Medan forskaren börjar med bakgrund och förutsättningar, redogör för sin metod och slutar med slutsatser och konsekvenser, gör man i princip tvärtom när man skriver en populärvetenskaplig text.

Är du osäker på din text eller stavning kan du få hjälp på Svenska språkrådets webbsidor, som numera är en del i Institutet för folkminnen och språkvårds webbplats. Där finns handböcker att ladda ner och också ett Klarspråkstest som du kan använda på din text.

Sidansvarig:

Kontakt

Anna Johansson
Pressansvarig
+46 46 222 70 18
anna [dot] johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Ulrika Oredsson
Pressansvarig
+46 46 222 70 28
ulrika [dot] oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen