Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skriva populärvetenskapligt

Forskare har ett ansvar att dela med sig av sin kunskap till det omgivande samhället. Inte bara allmänheten, utan även beslutsfattare, näringsliv, intresseorganisationer med flera är intresserade av det som forskarna kommer fram till.

Nya rön och resultat kan påverka framtiden, men den som inte är insatt i ett forskningsområde behöver få en lätt och begriplig förklaring av ämnet.
Universitetets kommunikatörer kan ge råd och stöd när du tar fram populärvetenskapligt material, oavsett om det är tänkt för webben, till en presentation eller som ett pressmeddelande. I en del fall skriver de även åt dig.

Några tips för populärvetenskapligt skrivande

  • Skriv för en person, inte en diffus allmänhet – föreställ dig gärna att du ska berätta för en avlägsen släkting som inte är så insatt i ditt ämne

  • Skriv kort och kärnfullt!

  • Väck ett intresse! Berätta det viktigaste och mest intressanta först, till exempel slutsatser, konsekvenser och resultat.

  • Förklara vad dina resultat får för betydelse för den som berörs. Försök hitta ett allmänintresse.

  • Skriv enkelt! Rak meningsbyggnad och ”vanlig” prosa utan byråkratiska formuleringar. 

  • Undvik facktermer eller förklara dem om du måste använda dem. Undvik också vaga, mångtydiga ord.

  • Formulera en slagkraftig rubrik.

  • Skriv endast mycket sparsamt om bakgrund och vilken metod du har använt för att nå resultatet.

  •  Låt någon annan som inte kan något om din forskning läsa igenom det du skrivit!

Som du ser skrivs populärvetenskapliga texter och forskningspublikationer efter helt skilda principer. Medan forskaren börjar med bakgrund och förutsättningar, redogör för sin metod och slutar med slutsatser och konsekvenser, gör man i princip tvärtom när man skriver en populärvetenskaplig text.

Är du osäker på din text kan du få hjälp på Svenska språkrådets webbsidor, som är en del i Institutet för folkminnen och språkvårds webbplats. 

Kontakt

Nationell press

press [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Anna Johansson
Pressansvarig universitetsledningen
+46 46 222 70 18
anna [dot] johansson [at] rektor [dot] lu [dot] se

Kristina Lindgärde
Pressansvarig
+46 46 222 07 69
kristina [dot] lindgarde [at] lth [dot] lu [dot] se

Internationell press

Lotte Billing
Pressansvarig
+46 727 07 45 46
lotte [dot] billing [at] kommunikation [dot] lu [dot] se