Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stöd i forskningsprocessen

För dig som planerar eller driver forskningsprojekt

Hitta finansiering via Pivot-RP

I Pivot-RP kan du söka efter utlysningar och forskningsfinansiärer från hela världen och inom alla forskningsområden. Du kan även söka efter finansiering för deltagande i vetenskapliga konferenser och finansiering av post doc. 

Utöver detta kan du:

  • få aktuella utlysningar som e-post
  • spara dina ansökningsprofiler
  • spara utlysningar som är intressanta
  • dela information med dina kollegor

Logga in i databasen Pivot-RP 

Du kan också se närmare på förteckningar över forskningsfinansiärer.

Avtal, juridik, diarieföring och arkivering

Du kan få hjälp med olika typer av forskningsavtal av avdelningen Juridik. Information om diarieföring och arkivering finner du hos avdelningen Dokumenthantering

Läs mer om juridik

Läs mer om dokument och ärendehantering

Skriva ansökan

En del finansiärer kräver central hantering av Forskningsservice vid ansökan av forskningsmedel. Det gäller vissa svenska finansiärer, amerikanska federala forskningsfinansiärer och de flesta ansökningar inom EU:s ramprogram. 

Publicera din forskning

Universitetsbibliotekets verksamhetsområde för vetenskaplig kommunikation arbetar med stöd i olika delar av den vetenskapliga publiceringsprocessen.

Etiska överväganden

På webbplatsen för forskningsetik hittar du information om etikprövning, informerat samtycke, personuppgiftsbehandling, biobanksforskning, djurförsök och vetenskaplig oredlighet. 

Läs mer om forskningsetik och avvikelser från god forskningssed

Läs mer om djurförsöksetik

Personuppgifter och dataskydd

Här hittar du information om dataskydd och personuppgiftshantering samt en översikt över sidornas innehåll.

Webbplatsen för personuppgifter och dataskydd

Forskningens genomslag i samhället (impact)

Här finns det ett metodunderlag till dig som ska/vill följa upp vilken nytta för samhälle och näringsliv som din forskning har haft. Guiden ger dig inblick i begrepp som impact och the route to impact. 

Impact beyond academia – a guide to help preparing for impact evaluations (PDF 1,13 MB, öppnas i ny flik)

Kontakta avdelningen för Samverkan

Projektkalkyl och redovisning

Du kan få hjälp med projektkalkyl av din institutions- eller fakultetsekonom, både vid ansökan och vid slutrapportering. 

Checklistor, anvisningar samt mallar för projektkalkyler och kalkylstöd hittar du på Ekonomiwebben. Forskningsservice hjälper dig med kalkyler och redovisning när det gäller EU-finansiering.

Ekonomiwebbens sidor för projektkalkyler och projektredovisning

Kontakta Forskningsservice

Sunet Survey - enkätverktyg

Sunet Survey är ett enkätverktyg som används vid Lunds universitet för webbaserade enkäter både inom kvalitetsarbetet och inom forskning.

Läs mer om Sunet Survey

Logga in i Sunet Survey

Forskningskommunikation

Kontakta i första hand en institutions- eller fakultetskommunikatör för att få hjälp med att upprätta en kommunikationsplan eller med att sprida dina forskningsresultat.

Riskhantering

Riskhantering kan hjälpa dig att prioritera bättre och fatta riktiga beslut. 

Läs mer om riskanalys och riskhantering

Innovation och nyttiggörande

LU Innovation hjälper dig med patent och kommersialiseringsfrågor. 

Läs mer om patent och kommersialisering hos LU Innovation

Anställa personal

Ska du anställa någon i ditt forskningsprojekt får du hjälp av en personalspecialist på din institution eller fakultet. För anställning inom EU-projekt finns särskilda regler för tidrapportering.

Kontakta din verksamhets HR-funktion för allmän information om att anställa personal.

Kontakta Forskningsservice för information om anställning i EU-projekt

Inköp och upphandling

Inköp gör du genom att avropa/beställa från ett befintligt avtal. Om avtal saknas kan du göra en upphandling.

Läs mer om inköp och upphandling

Ekonomisk uppföljning och rapportering

Rapporteringskrav till finansiärer skiljer sig åt mellan olika finansiärer och olika typer av projekt. Normalt framgår det i kontraktet och/eller på respektive finansiärs webbplats, vilka krav som ställs på rapportering.

I uppföljningsverktyget Kuben finns det en projektdashboard för ekonomisk uppföljning av projekt och projektrapporter anpassade efter våra största finansiärers återrapporteringsmallar. Det finns bland annat en på engelska. Projektdashboarden och de anpassade projektrapporterna på svenska hittar du under valet ”Ekonomi” i Kuben. Den engelska projektrapporten finns direkt på startsidan.

Läs mer om Kuben och om hur du loggar in

Sektionen Ekonomi har tagit fram guider för de ekonomiska rapporterna i Raindance och i Kuben. De hittar du på Ekonomiwebben:

Läs mer på Ekonomiwebben

Kontakt

Forskningsservice

Besöksadress
Medicon Village
Scheeletorget 1
223 63 LUND

Postadress
Forskningsservice
Lunds Universitet
Box 117
221 00 LUND

Kontaktuppgifter på Forskningsservice blogg