Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Stöd i forskningsprocessen

För dig som planerar eller driver forskningsprojekt

Hitta finansiering 

I databasen Research Professional kan du söka utlysningar inom olika forskningsområden och efter forskningsfinansiärer från hela världen.

Läs mer om Research Professional

Du kan också se närmare på förteckningar över forskningsfinansiärer.

Avtal, juridik, diarieföring och arkivering

Du kan få hjälp med olika typer av forskningsavtal av avdelningen Juridik. Information om diarieföring och arkivering finner du hos Registraturen. 

Läs mer om juridik, dokument och ärendehantering

Skriva ansökan

En del finansiärer kräver central hantering av Forskningsservice vid ansökan av forskningsmedel. Det gäller vissa svenska finansiärer, amerikanska federala forskningsfinansiärer och de flesta ansökningar inom EU:s ramprogram. 

Publicera din forskning

Universitetsbibliotekets verksamhetsområde för vetenskaplig kommunikation arbetar med stöd i olika delar av den vetenskapliga publiceringsprocessen.

Etiska överväganden

På webbplatsen för forskningsetik hittar du information om etikprövning, informerat samtycke, personuppgiftsbehandling, biobanksforskning, djurförsök och vetenskaplig oredlighet. 

Webbplatsen för forskningsetik

Website for Research Ethics

Personuppgifter och dataskydd

Här hittar du information om dataskydd och personuppgiftshantering samt en översikt över sidornas innehåll.

Webbplatsen för personuppgifter och dataskydd

Forskningens genomslag i samhället (impact)

Här finns det ett metodunderlag till dig som ska/vill följa upp vilken nytta för samhälle och näringsliv som din forskning har haft. Guiden ger dig inblick i begrepp som impact och the route to impact. 

Impact beyond academia – a guide to help preparing for impact evaluations (PDF 1,13 MB, nytt fönster)

Kontakta avdelningen för Samverkan

Projektkalkyl och redovisning

Du kan få hjälp med projektkalkyl av din institutions- eller fakultetsekonom, både vid ansökan och vid slutrapportering. 

Mallar och handledning för projektkalkylering hittar du på Ekonomiwebben. Forskningsservice hjälper dig med kalkyler och redovisning när det gäller EU-finansiering.

Ekonomiwebbens sidor för projektkalkyler och projektredovisning

Kontakta Forskningsservice

Sunet Survey - enkätverktyg

Sunet Survey är ett enkätverktyg som används vid Lunds universitet för webbaserade enkäter både inom kvalitetsarbetet och inom forskning.

Läs mer om Sunet Survey

Logga in i Sunet Survey

Forskningskommunikation

Kontakta i första hand en institutions- eller fakultetskommunikatör för att få hjälp med att upprätta en kommunikationsplan eller med att sprida dina forskningsresultat.

Riskhantering

Riskhantering kan hjälpa dig att prioritera bättre och fatta riktiga beslut. 

Läs mer om riskanalys och riskhantering

Innovation och kommersialisering

LU Innovation hjälper dig med patent och kommersialiseringsfrågor. 

Läs mer om patent och kommersialisering hos LU Innovation

Anställa personal

Ska du anställa någon i ditt forskningsprojekt får du hjälp av en personalspecialist på din institution eller fakultet. För anställning inom EU-projekt finns särskilda regler för tidrapportering. Allmän information om att anställa personal hittar du hos sektionen Personal och webbplatsen HR-webben. 

Kontakta Forskningsservice för information om anställning i EU-projekt

Läs mer på personaladministrativa HR-webben

Inköp och upphandling

Inköp gör du genom att avropa/beställa från ett befintligt avtal. Om avtal saknas kan du göra en upphandling.

Läs mer om inköp och upphandling

Rapportera

Rapporteringskrav till finansiärer skiljer sig åt mellan olika finansiärer och olika typer av projekt. Normalt framgår det i kontraktet och/eller på respektive finansiärs webbplats, vilka krav som ställs på rapportering.

För intern rapportering har sektionen Ekonomi tagit fram ett antal handböcker som hjälper dig i arbetet.

Läs mer på Ekonomiwebben

Sidansvarig:

Kontakt

Forskningsservice

Besöksadress
Kemicentrum
Naturvetarvägen 18, Lund
Entré D
Hämtställe 31

Postadress
Forskningsservice
Lunds Universitet
Box 117
221 00 LUND

Kontakta Forskningsservice

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen