Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Personuppgifter och dataskydd - GDPR

EU:s dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen har ersatt den tidigare lagstiftningen kring hantering av personuppgifter; d.v.s. personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen är den svenska benämningen på GDPR (General Data Protection Regulation).

Dataskyddsförordningen

Vad är syftet med dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen har två grundläggande syften. Den syftar å ena sidan att skydda fysiska personer med avseende på behandlingen av personuppgifter och å andra sidan att skapa förutsättningar för det fria flödet av personuppgifter inom EU. Det finns ett antal starka principer om integritetsskydd i förordningen som ska tillämpas på ett sätt som möjliggör att andra viktiga mål för människor och samhället i stort kan uppnås. 

Vad innebär det för universitetet?

Vårt uppdrag innebär att vi får lov att hantera de personuppgifter som är nödvändiga för att bedriva utbildning, forskning och samverkan. Lunds universitet ska hantera personuppgifter på ett säkert och korrekt sätt vilket bland annat innebär att uppgifterna ska skyddas så att de inte försvinner, förvanskas eller så att obehöriga får tillgång till dem.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Intergritetsskyddsmyndighetens webbplats, imy.se, genom att klicka här (öppnas i samma fönster).

Genom att klicka på denna länk finner du information om vad som gäller vid anmälan personuppgiftsbehandling inom ramen för forskningsprojekt samt länk till PULU (öppnas i samma fönster)

Digitala utbildningar

Det finns en digital utbildning om dataskyddsförordningen, framtagen av bland annat Chalmers och KTH med kompletterande kommentarer från LU’s dataskyddsombud. Utbildningen består av korta filmsnuttar där varje avsnitt är några minuter långt och ger svar på frågor som: Vad är en personuppgift och hur får vi behandla dessa? Hur sker personuppgiftsbehandling inom forskning, utbildning samt administration och vem bär det yttersta ansvaret? Utbildningen vänder sig till alla på universitet.
Du loggar in i Canvas med ditt LUCAT-id genom att klicka här (öppnas i samma fönster).
Utbildningen kan också nås via Kompetensportalen genom att klicka här (öppnas i samma fönster).

Kontakt

Vid frågor om personuppgifter och dataskydd, kontakta:

Kristin Asgermyr
Dataskyddsombud, jurist
dataskyddsombud [at] lu [dot] se
+46 46 222 04 26

Liten ordlista

  • Personuppgiftsansvarig – den organisation som är ansvarig för hanteringen av personuppgifter. Med få undantag är Lunds universitet alltid personuppgiftsansvarig.
  • Registrerad – den person vars personuppgifter du samlar in och/eller hanterar
  • Dataskyddsombud – den roll och funktion som kontrollerar att Lunds universitet efterlever Dataskyddsförordningen
  • EU:s Dataskyddsförordning – den svenska översättningen av General Data Protection Regulation (GDPR).
  • Dataskyddslagen – den svenska nationella kompletteringen till EU:s dataskyddsförordning.