Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hantering av forskningsdata

Här finns information om stöd och support du som forskare kan få när det gäller krav och riktlinjer för hanteringen av forskningsdata. Du hittar även information om datahanteringsplaner, lagring och tillgängliggörande av forskningsdata.

Strukturera och hantera forskningsdata

Att strukturera hanteringen av forskningsdata är ett växande behov för forskare idag. Figuren nedan visar de olika faser för data som äger rum i forskningsprocessen.

Illustration av dataflöde under forskningprocessen
Figuren visar de olika faserna för datahantering under forskningsprocessen
och är gjord med inspiration av liknande figur skapad av Svensk Nationell Datatjänst.

Principerna för FAIR data

Att göra sina data FAIR: Findable (sökbara), Accessible (tillgängliga), Interoperable (interoperabla) och Reusable (återanvändbara) blir allt viktigare för forskare. FAIR Principles anses betydelsefulla av beslutsfattare, finansiärer och forskare.

Läs en mer detaljerad beskrivning av samtliga 15 FAIR Principer

Illustration av FAIR principerna: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable.
FAIR principerna: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable.

 

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt bibliotek:
Biblioteken vid Lunds universitet

eller Servicedesk:
E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 90 00
(måndag-fredag 8:00-17:00)

Webbformulär: support.lu.se