Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hantering av forskningsdata

Här finns information om en del av det stöd och support du som forskare kan få när det gäller krav och riktlinjer för hanteringen av forskningsdata. Du hittar även information om datahanteringsplaner, lagring och tillgängliggörande av forskningsdata.

Krav och riktlinjer

Det finns svenska lagar och regler som berör dig som forskare i din hantering av forskningsdata.

Om du hanterar forskningsdata med personuppgifter så gäller särskild lagstiftning. Du ska också registrera personuppgiftsbehandlingen i ett särskilt register på LU, PULU.

Läs mer om behandling av personuppgifter och PULU

Forskning som utförs på människor eller djur kan innebära att du som forskare måste söka etiskt tillstånd enligt regelverk för etisk prövning.

Läs mer om forskningsetik och djurförsöksetik

Forskning vid Lunds universitet är en myndighetsverksamhet och de handlingar som produceras inom forskningen tillhör universitetet. Universitetet lyder under den svenska Arkivlagen som fastställer hur arkivering av forskningsdata skall ske.

Läs mer om arkivering av forskningshandlingar

Inom universitetet finns en betydande mängd information och data som behöver skyddas och hanteras på ett säkert sätt. Universitetets funktion för informationssäkerhet tar fram regler och riktlinjer som beslutas av rektor. Detta för att du som forskare skall kunna hantera forskningsdata på ett säkert sätt.

Läs mer om informationssäkerhet på Lunds universitet

Många forskningsfinansiärer har också krav gällande hantering av forskningsdata, exempelvis för tillgängliggörande och datahanteringsplan. Läs mer på forskningsfinansiärernas respektive webbsidor för att hitta uppdaterad information om vad som gäller för ditt projekt.

Datahanteringsplaner

En datahanteringsplan (DMP) är ett dokument som ger ett ramverk för vad som ska ske med datamaterial under och efter ett forskningsprojekt. Lunds universitet har ett verktyg för datahanteringsplaner, DMP Online, som hjälper dig att skapa och uppdatera din datahanteringsplan.

Logga in i DMP Online

Fram till februari 2024 använde Lunds universitet verktyget DMP Roadmap för datahanteringsplaner. Om du har kvar en datahanteringsplan där kan du logga in och kopiera materialet för att föra över det till DMP Online (kontakta gärna ditt fakultetsbibliotek för hjälp med detta). Du kan däremot inte skapa nya planer i DMP Roadmap.

Logga in i DMP Roadmap

För support kring DMP Online och datahanteringsplaner, kontakta ditt fakultetsbibliotek.

Tillgängliggöra forskningsdata

Det finns flera plattformar och tjänster där du som forskare kan tillgängliggöra dina forskningsdata, både allmänna (som Svensk Nationell Datatjänst, SND eller Zenodo) och mer ämnesspecifika (som du kan hitta via r3data eller OSF). Förlag och tidskrifter tillhandahåller ibland tjänster för tillgängliggörande av forskningsdata. Även om data inte kan delas öppet kan du ändå publicera en beskrivning av dina forskningsdata för att göra den sökbar och synlig - FAIR.

Svensk Nationell Datatjänst (SND)

Zenodo

re3data (Registry of Research Data Repositories)

OSF

Har du frågor kring juridiska aspekter av tillgängliggörande, kontakta ditt fakultetsbibliotek som kan hjälpa dig vidare.
För frågor som rör forskningsetik, kontakta ditt fakultetsbibliotek som kan hjälpa dig vidare. Du kan också höra av dig till LU:s experter eller till din fakultets etikråd.

Forskningsetik och djurförsöksetik på Lunds universitet

Lagring av forskningsdata

För rådgivning kring tekniska lösningar för datalagring, vänd dig till ditt fakultetsbibliotek som kan lotsa dig vidare, till LDC eller din fakultets lokala IT-enhet.

Här hittar du information om lagringslösningar vd Lunds universitet:

IT-tjänster och lagring för Lunds universitet

Här hittar du information om informationssäkerhet:

Informationssäkerhet på Lunds universitet

Behöver du hjälp?

Kontakta ditt bibliotek:

Ekonomihögskolans bibliotek

HT-biblioteken

Juridiska fakultetens bibliotek

LTH:s bibliotek

Medicinska fakultetens bibliotek

Naturvetenskapliga biblioteket

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek

Universitetsbiblioteket

Servicedesk:
E-post: servicedesk [at] lu [dot] se (servicedesk[at]lu[dot]se)

Telefon: 046-222 90 00
(måndag-fredag 8:00-17:00)

Webbformulär: support.lu.se

Domänspecialister är forskare med nationella uppdrag att ge råd kring forskningsdata inom sina respektive ämnen. Du hittar mer information och kontaktuppgifter på SND:s webbplats.

Svensk Nationell Datatjänst, SND