Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Oregelbunden arbetstid

Här kan du läsa mer om vad som gäller för oregelbunden arbetstid på Lunds universitet.

Innehåll på sidan:


När en verksamhet behöver ha anställda i tjänst alla veckans dagar, oberoende om helgdag eller liknande infaller, kallas detta för oregelbunden arbetstid. Det kan till exempel finnas lagkrav, beslut om öppettider eller andra omständigheter som gör att arbetsuppgifter behöver utföras på tid utanför så kallad kontorsarbetstid. 

Regler för oregelbunden arbetstid regleras i lokala kollektivavtal

Vilka regler som gäller för oregelbunden arbetstid regleras i lokala kollektivavtal som Lunds universitet har förhandlat fram med de lokala arbetstagarorganisationerna.

Vid Lunds universitet finns följande lokala kollektivavtal om oregelbunden arbetstid: 

  • Universitetsövergripande lokalt kollektivavtal om oregelbunden arbetstid med genomsnittlig veckoarbetstid på 40 timmar.
    • Tillämpas för närvarande på Max IV, Botaniska trädgården och i lokalvårdsverksamheterna.
  • Universitetsövergripande lokalt kollektivavtal om oregelbunden arbetstid med genomsnittlig veckoarbetstid på 38 timmar.
    • Tillämpas för närvarande på Skissernas museum, kvälls- och helgöppna bibliotek på Juridiska fakulteten, HT-fakulteterna och Samhällsvetenskapliga fakulteten samt i den samordnare tentavaktsorganisationen. 
  • Verksamhetsspecifikt lokalt kollektivavtal om oregelbunden arbetstid för djurvårdare på Medicinska fakulteten. 
  • Verksamhetsspecifikt lokalt kollektivavtal om oregelbunden arbetstid för driftspersonal på Max IV.

De verksamhetsspecifika avtalen kan enbart tillämpas i de aktuella verksamheterna. 

Universitetsövergripande lokalt kollektivavtal om oregelbunden arbetstid med en genomsnittlig veckoarbetstid på 40 timmar

För dig som omfattas av oregelbunden arbetstid med en genomsnittlig veckoarbetstid på 40 timmar, innebär det att du har ett schema där dina arbetstider framgår. 

Utöver att arbeta på vardagar kan du även arbeta på helg, helgdagar, klämdagar och så vidare – dagar som normalt sett är arbetsfria dagar enligt Lunds universitets flextidsavtal för teknisk och administrativ personal (TA-personal). 

När du schemaläggs på en dag som vid universitetet normalt sett är en arbetsfri dag får du en kompenserande ledighet med samma antal fullgjorda arbetstimmar, antingen samma vecka eller nästkommande vecka efter tjänstgöringen. 

Normal arbetstid 

Det så kallade normtidsmåttet (det antal timmar du ska arbeta varje vecka) för helgfri måndag-fredag är 8 timmar.

Schemaläggningen anger hur många timmar du ska arbeta på annan tid, till exempel helg, kväll eller klämdag. Arbetstid som ska utföras på helg, kväll eller klämdag räknas som är fast arbetstid.

Rätt till klämdagar och förkortade arbetsdagar

Du har rätt till klämdagar enligt flextidsavtalet, samt förkortade arbetsdagar enligt Villkorsavtalet.

Möjligt att flexa om verksamhetens behov tillåter

Du som arbetar oregelbunden arbetstid enligt detta avtal har möjlighet att flexa på helgfria måndagar-fredagar, om verksamhetens behov tillåter det. Du ska då följa samma flextidsramar som kontorsarbetande personal (TA-personal), det vill säga klockan 09:00-19:00.

Universitetsövergripande lokalt kollektivavtal om oregelbunden arbetstid med en genomsnittlig veckoarbetstid på 38 timmar

För dig som omfattas av oregelbunden arbetstid och har en genomsnittlig veckoarbetstid på 38 timmar framgår din arbetstid av ditt schema. 

Din arbetstid förläggs utifrån verksamhetens behov vilket innebär att du kan arbeta på vardagar, helger, helgdagar och andra dagar som normalt sett är arbetsfria vid Lunds universitet, så som till exempel klämdagar. 

Normal arbetstid 

Genom att du enbart arbetar 38 timmar per vecka är du i förväg kompenserad för den arbetstid som förläggs på helg, helgdagar, klämdagar och så vidare. Det utgår därför ingen ytterligare kompenserande ledighet utöver arbetstidsförkortningen.

Inte rätt till klämdagar eller förkortade arbetsdagar

Du har inte rätt till eventuella klämdagar eller förkortade arbetsdagar enligt Villkorsavtalet eftersom du är kompenserad för detta genom en något lägre arbetstid per vecka. Du är däremot garanterad 9 lediga dagar per 4-veckorsperiod, eller motsvarande om längre beräkningsperiod används.

Arbetstiden per dag kan variera

Arbetstiden per dag kan variera men ska i genomsnitt högst uppgå till 8 timmar per arbetsdag under den aktuella beräkningsperioden. Det innebär att vissa arbetspass kan vara längre än 8 timmar och vissa arbetspass kan vara kortare än 8 timmar. Beräkningsperioden bestäms vid schemaläggningen och kan vara från 4 veckor till maximalt 16 veckor lång.

Arbetspass kan förläggas mellan klockan 07:00 och 22.00, och arbetstiden kan förskjutas med maximalt 1 timme, maximalt 3 gånger per kalenderår och arbetstagare. 

Det kan finnas arbetsplatsspecifika regler

Det kan förekomma ytterligare regler som universitetet och arbetstagarorganisationerna kommer överens om och som enbart gäller för en specifik arbetsplats. Om det finns några sådana regler på din arbetsplats så kommer din chef att informera dig om detta.

Möjligt att flexa om verksamhetens behov tillåter

Du som arbetar oregelbunden arbetstid enligt detta avtal har möjlighet att flexa om verksamhetens behov tillåter det. Du ska då följa samma flextidsramar som kontorsarbetande personal (TA-personal), det vill säga de yttre ramarna är klockan 07:00-19:00 eller motsvarande antal timmar om schemaläggningen är förlagd senare på dagen.

I samband med schemaläggningen ska det anges vilka möjligheter det som finns för att flexa och, vid behov, vilka flextidsramar som ska tillämpas.

Huvudregeln är att flextidsmöjligheterna ska motsvara det som gäller för kontorsarbetande personal (TA-personal), men att mellan vilka klockslag flexramen sträcker sig över kan variera utifrån verksamhetens behov av bemanning.

Om din chef begär att du ska arbeta mertid eller övertid 

Din chef kan i vissa fall begära att du arbetar mertid (vid deltidsanställning) eller övertid. Mertid och övertid är arbetstid utöver din ordinarie tjänstgöring och ska registreras i Primula i nära anslutning till att arbetet utförts, dock senast 14 kalenderdagar efter.

Mertid och övertid kan kompenseras antingen med ekonomisk kompensation eller kompensationsledighet om du och din chef är överens om detta. Uttag av kompensationsledighet ansöks i Primula och ska tas senast i kalendermånaden efter att mertids- eller övertidsarbetet har utförts. 

När kompensationsform för mertid eller övertid har beviljats i Primula, kan man inte ändra detta i efterhand. Det innebär att eventuellt kompsaldo inte kan omvandlas till ekonomisk kompensation eller tvärtom. 

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR-funktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR-frågor.