Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samtycke

När behövs samtycke?

I de flesta fall ska du inte be om samtycke då personuppgiftshantering vid universitetet oftast har stöd i annan rättslig grund. Du ska inte heller be personer som står i beroendeställning till universitetet om samtycke. Detta innebär att du som regel inte kan använda samtycke som rättslig grund för anställda och studenter. 

Nedan anges exempel på när samtycke ska inhämtas:

 • rekrytering av personal och studenter - läs mer om detta på undersidorna Personalarbete eller Utbildning - studentkontakt. Dessa når du genom att klicka på dessa länkar:
  Personalarbete eller 
  Utbildning - studentkontakt.
   
 • administration av listor eller register över externa intressenter som donatorer, alumner och externa mottagare av nyhetsbrev - läs mer om detta på undersidan Samverkan och extern kommunikation. Denna når du genom att klicka på länken nedan.
   Samverkan och extern kommunikation.
   
 • fotografering eller filmning av personer under vissa omständigheter - se mer om detta nedan under rubriken Samtycke för bild och film
 • hantering av kontaktuppgifter till studenters anhöriga

Hur ska jag hantera samtycken?

Samtycke ska alltid vara frivilligt, informerat och dokumenterat:

 • Frivilligt: Säkerställ att personen du ber om samtycke inte står i beroendeställning till universitetet. Som regel kan samtycke inte användas för att behandla personuppgifter som rör anställda eller studenter.
 • Informerat: Du behöver informera den registrerade om vilka personuppgifter du samlar in, i vilket syfte de ska användas, hur de kommer att hanteras och om den registrerades rättigheter. Informationen måste som regel ges skriftligen. Du kan ta hjälp av den allmänna informationen om behandling av personuppgifter. Denna återfinns i sidfoten på både medarbetarwebben och vår huvudwebb. 
 • Dokumenterat: Du måste dokumentera samtycket, lätt kunna hitta det vid behov och koppla det till de personuppgifter samtycket gäller. Du behöver inte diarieföra samtycket.

Information om behandling av personuppgifter vid Lunds universitet

Det finns också en Instruktion och mall för samtycke, denna når du genom att klicka på länken nedan.
Instruktion och mall för samtycke (Word, 110 kB, öppnas i nytt fönster).

Vad gäller för barn och samtycken?

För barn upp till och med 14 års ålder behöver du be barnets vårdnadshavare om samtycke. Från 15 års ålder kan barnet själv ge sitt samtycke. Tala gärna först med vårdnadshavare även om lagen inte kräver det.

Vad gäller för samtycken insamlade innan 25 maj 2018?

Gamla samtycken gäller under förutsättning att de lever upp till aktuell lagstiftning – se ovanstående information.

Samtycke för bild och film

För mer information om vad som gäller avseende samtycke för bild och film så kan du läsa mer på Lunds universitets webbsida Bild och film - upphovsrätt och samtycke. Denna når du genom att klicka på länken nedan. 

Läs mer om samtycke för Bild och film – upphovsrätt och samtycke  

Kontakt

Lunds universitet har ett externt dataskyddsombud; Secure State Cyber AB. Kontaktperson är Sanja Hebib. Har du frågor om dataskydd - kontakta:

dataskyddsombud [at] lu [dot] se (dataskyddsombud[at]lu[dot]se)