Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Personalarbete

Personuppgiftshantering inom personal- och rekryteringsarbete
Här hittar du information och stöd för dig som arbetar med personal- och rekryteringsärenden.

Inom personalarbete hanteras både medarbetares och icke anställdas personuppgifter. Det kan till exempel handla om rekrytering, lönerevision eller rehabiliteringsärenden. När du hanterar personuppgifter inom personalområdet måste du säkerställa att du både följer dataskyddslagstiftningen men även andra tillämpningsbara lagar och regler (till exempel arkivlag-, offentlighets- och sekretesslagen).

Exempel på icke-anställda vars personuppgifter hanteras inom personalarbete:

 • Sökande till tjänster vid Lunds universitet
 • Icke anställda som får ersättning för arbete, till exempel gästföreläsare och sakkunniga vid lärarrekrytering.
 • Icke anställda som får ersättning för resor och utlägg
 • Försökspersoner
 • Före detta anställda som får ersättningsutbetalningar
 • Studentrepresentanter i styrelser, nämnder och råd

Rättslig grund

Du behöver rättslig grund för att hantera personuppgifter. Den vanligaste rättsliga grunden inom personalarbete är rättslig förpliktelse, det vill säga något som universitetet måste göra för att uppfylla lag, förordning, annan författning eller kollektivavtal. Vid dessa tillfällen får du lov att behandla de personuppgifter som är nödvändiga.

I arbetet med att rekrytera personal genom att utannonsera anställningar och hantera ansökningarna gäller en annan rättslig grund, nämligen samtycke. Deras samtycken hanteras i IT-systemet Varbi, men om du får in ansökningar utanför IT-systemet så måste du informera och be om samtycke.

Läs mer på sidan Samtycke

Vad behöver du informera registrerade om?

Nyanställda och befintliga medarbetare får standardiserad information av arbetsgivaren om att Lunds universitet hanterar deras personuppgifter. Detta innebär att du inte behöver informera anställda varje gång du hanterar deras personuppgifter.

De som söker anställning via IT-systemet Varbi får information i systemet.

Det finns tillfällen då du måste informera den person vars personuppgifter du behandlar. Det gäller till exempel icke anställda som får någon form av ersättning av universitetet. 

Läs mer om vad du behöver informera om på sidan Information till registrerade

Stöd och verktyg

Sidansvarig:

Kontakt

Dataskyddsombud

dataskyddsombud [at] lu [dot] se

Ordlista

 • Personuppgiftsansvarig – den organisation som är ansvarig för hanteringen av personuppgifter. Med få undantag är Lunds universitet alltid personuppgiftsansvarig.
 • Registrerad – den person vars personuppgifter du samlar in och/eller hanterar
 • Dataskyddsombud – den roll och funktion som ansvarar för att Lunds universitet efterlever Dataskyddsförordningen
 • EU:s Dataskyddsförordning (ofta kallad Dataskyddsförordningen) – den svenska översättningen av General Data Protection Regulation (GDPR).
 • Dataskyddslagen – den svenska nationella kompletteringen till EU:s dataskyddsförordning.

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen