Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Policy och föreskrifter

Lunds universitets policy för uppdragsutbildning

  • Uppdragsutbildning ska föra ut kunskap från universitetet och därmed bidra till samhällsutvecklingen.
  • Uppdragsutbildning ska fånga upp och föra tillbaka omvärldens behov samt externa aktörers erfarenheter och perspektiv till både undervisning och forskning, vilket bidrar till universitetets kvalitetsutveckling.
  • Lunds universitet ska vara proaktivt och drivande i utvecklingen av uppdragsutbildningar i nära samverkan med företag, myndigheter och organisationer regionalt, nationellt och internationellt.
  • Uppdragsutbildningar från Lunds universitet ska kunna möta arbetsmarknadens och de yrkesverksammas kompetensutvecklingsbehov.
  • Uppdragsutbildning ska bidra till internationalisering och ökade internationella samarbeten inom utbildning och forskning.
  • Genom organisatorisk kapacitetsutveckling i form av uppdragsutbildning ska universitetet bidra till globala utvecklingsprocesser och samverkan kring de stora samhälleliga utmaningarna.
  • Uppdragsutbildning från Lunds universitet ska präglas av hög kvalitet.
  • Lunds universitet ska verka för att ge anställda möjlighet att arbeta med uppdragsutbildning inom ramen för sin tjänst.

Lunds universitet uppmuntrar dig att arbeta med uppdragsutbildning

Att arbeta med uppdragsutbildning ger dig stora utvecklingsmöjligheter samtidigt som du bidrar till att föra ut forskningsresultat och få värdefull input från omvärlden. Lunds universitet vill därför uppmuntra dig som medarbetare att arbeta med uppdragsutbildning. All planering, utveckling och genomförande av denna ska ske inom ramen för din tjänst.

Enligt föreskrifterna för organisering av uppdragsutbildning vid Lunds universitet ska samtliga avtal som tecknas gällande uppdragsutbildning, samt arkivering och diarieföring av dessa, ske via LUCE. Detsamma gäller fakturering av uppdragsutbildning mot kund.

Det är också LUCE som ansvarar för att kvalitetssäkra hanteringen av uppdragsutbildning vid Lunds universitet samt anmäla de uppdragsutbildningar som överstiger 60hp till Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Vem får köpa och delta i uppdragsutbildning? 

Uppdragsutbildning skiljer sig på några punkter från ordinarie utbildning vid högskolor och universitet. Det krävs till exempel inga formella betyg eller andra intyg på förkunskaper av deltagaren.

För att få inblick i detaljerna kring behörighetskrav, akademiska poäng, vem som får köpa, delta och så vidare kan du klicka dig vidare till vår allmänna information nedan.

Kontakt

Avdelningen för uppdragsutbildning (LUCE)

+46 46 222 07 07
info [at] education [dot] lu [dot] se

Besöksadress:
Medicon Village
Scheeletorget 1, Lund
Karta

Postadress:
Box 117
221 00 Lund

Mer om uppdragsutbildning

Artiklar om uppdragsutbildning vid LU