Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fakulteternas rese- och forskningsbidrag

Du som är forskare, doktorand, lärare eller docent vid Lunds universitet kan ansöka om fakulteternas rese- och forskningsbidrag. Några få kan även sökas av dig som är student på grundutbildningsnivå.

Ansökan

Ansökningsperioden för fakulteternas rese- och forskningsbidrag är i början av vår- respektive höstterminen, normalt i februari och september. Vem som kan söka de olika bidragen framgår av den aktuella ledigkungörelsen som publiceras under ansökningsperioden. Du kan endast söka bidrag från den fakultet där du är anställd/anknuten. Du ansöker direkt i ansökningssystemet för stipendier och bidrag.

Logga in eller skapa en inloggning i ansökningssystemet (ny flik)

Aktuella ansökningsdatum och ledigkungörelser 

Nästa ansökningsperiod är 29 augusti - 18 september 2024. Observera att du bara kan söka bidrag under ansökningsperioderna. 

Beslut och utbetalning

Inom de flesta fakulteter finns en stipendiegrupp som går igenom och rangordnar ansökningarna. Därefter tas beslut av fakultetsstyrelsen eller motsvarande. Fakulteterna har olika bestämmelser vad gäller hur stora belopp som delas ut samt hur ofta en person kan beviljas bidrag. Detta framgår av ledigkungörelsen. Besluten för våren brukar bli klara tidigast i april-maj och för hösten i november-december. 

För att få bidraget utbetalt måste du skicka in en rekvisition som du hittar i anslutning till din beviljade ansökan i ansökningssystemet. Om du beviljas bidrag och är anställd av Lunds universitet så ska ditt bidrag betalas ut till den aktuella institutionen. Är du inte anställd vid Lunds universitet kan utbetalningen göras till ett privat bankkonto. Under sommarperioden kan det dröja några veckor innan du får din utbetalning.

Det är inte möjligt att begära omdisponering för annat ändamål eller förlängd dispositionstid. Istället finns det möjlighet att ansöka om nytt bidrag vid nästa ansökningstillfälle.

Om din resa blivit framflyttad så kan du fortfarande använda ditt bidrag så länge det är inom dispositionstiden.

Redovisning och återbetalning

Efter avslutad resa eller projekt ska du skicka in en redogörelse. Redogörelsen gör du i ett formulär i ansökningssystemet som finns i anslutning till din beviljade ansökan. Skicka in din redogörelse snarast efter det att du använt ditt bidrag och senast sista dispositionsdag. 

Om inte hela bidraget har använts ska resterande medel återbetalas till stiftelsen. Återbetalningen görs i de flesta fall av en ekonom vid din institution.

Om din resa blivit inställd och du inte kommer att kunna använda ditt bidrag ber vi dig kontakta stipendier [at] eken [dot] lu [dot] se (stipendier[at]eken[dot]lu[dot]se)

Kontakt

Kontakta någon av våra handläggare på stipendier [at] eken [dot] lu [dot] se (stipendier[at]eken[dot]lu[dot]se)

Du kan också kontakta oss direkt. 
Emma Haverlind
+46 46 222 71 44
Emma [dot] Haverlind [at] eken [dot] lu [dot] se (Emma[dot]Haverlind[at]eken[dot]lu[dot]se)

Olof Jernryd
+46 46 222 71 48
Olof [dot] Jernryd [at] eken [dot] lu [dot] se (Olof[dot]Jernryd[at]eken[dot]lu[dot]se)

Krister Åstrand
+46 46 222 71 45
Krister [dot] Astrand [at] eken [dot] lu [dot] se (Krister[dot]Astrand[at]eken[dot]lu[dot]se)

Postadress
Lunds universitet
Stiftelseförvaltning
Box 117
221 00 Lund

Besöksadress
Sandgatan 5

Internpost
Hämtställe 31