Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studenter, logotypen och namnet Lunds universitet

Lunds universitets grafiska profil gäller för alla verksamheter som organisatoriskt är en del av universitetet, och ska endast användas där myndigheten är avsändare. Studenter ska därmed inte använda profilen, men får gärna använda universitetets logotyp. Här kan du läsa om vad som gäller för studenters användning av logotypen samt universitetets namn i olika sammanhang.

Logotypen på uppsatser och studentarbeten

Studenter som vill använda huvudlogotypen eller en fakultetslogotyp på en uppsats eller ett studentarbete måste skriva ut följande, i nära anslutning till logotypen:

  • typ av arbete (uppsats, exjobb)
  • nivå
  • kurs
  • institution/fakultet etcetera.

Exempel: om universitets logotyp placeras på framsidan av en uppsats så ska ovanstående information också tydligt skrivas ut på framsidan. Logotypen kan med fördel användas i enlighet med dessa riktlinjer, om uppsatsen ska läggas upp i LUP (Lunds universitets publikationer).

Logotypen kan även användas på andra typer av studentarbeten inom en utbildning, exempelvis på en enkät eller liknande. För att få använda logotypen krävs att arbetet:

  • är tidsbegränsat
  • görs inom en utbildning
  • inte ska leva vidare externt/publikt efter avslutad utbildning på något sätt. 

Det är viktigt att alltid skriva ut att arbetet är ett studentarbete och en del av en (specificerad) utbildning. 

Studenter som tävlar i universitetets namn

Studenter som tävlar i universitetets namn, i idrotts-/klubbsammanhang där myndigheten representeras i exempelvis en turnering på nationell eller internationell nivå, kan få använda Lunds universitets logotyp och namn i det enskilda sammanhanget. Lunds universitets logotyp får då endast användas i sin helhet, i dess godkända versioner. Logotypen får aldrig beskäras eller ändras.

Kontakta alltid sektionen Kommunikation via grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se innan universitetets logotyp används i denna typ av sammanhang. 

Studentorganisationer och namnet Lunds universitet

Studentorganisationer, föreningar och motsvarande ska generellt aldrig använda universitetets logotyp i sin profilering, varken hela eller delar av den. På samma sätt ska inte Lunds universitet eller LU användas som en del av det egna namnet. Däremot går Lund/Lunds studenters/Lunds akademiska och liknande bra att använda. 

Undantag för kårer

Kårer har rätt att använda ”vid Lunds universitet” i namnet då det kan finnas ett behov av att urskilja vilket universitet som organisationen verkar vid. Kårerna har dessutom en specifik uppgift att bevaka studenternas intresse och studier gentemot universitetet, och deltar som representanter i universitets olika organ. 

Ladda ner logotyp

Lunds universitets huvudlogotyp samt fakultetslogotyper finns att ladda ner i Bild- och mediebanken, under fliken Logotyper.

Studenter som behöver ladda ner en logotyp använder studentinloggningen, anvisningar finns på Bild- och mediebankens startsida. 

Gå till Bild- och mediebanken för att ladda ner logotypen (logga in som icke anställd med lösenord som står på startsidan)

Mallar

Det finns inga universitetsgemensamma mallar för studentarbeten. En del fakulteter och institutioner har dock tagit fram egna mallar för denna typ av produktioner. Kontakta närmsta kommunikatör för att ta reda på om det finns särskilda mallar på din fakultetet/institution.

Kontakta en kommunikatör

Studenter bör alltid stämma av med sin handledare/lärare kring vilka råd och riktlinjer som finns på respektive utbildning.

Kontakt

Sektionen Kommunikation

grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Maria Wendel
Kommunikatör
maria [dot] wendel [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 
+46 46 222 70 07

Anna Johnsson
Kommunikatör
anna_v [dot] johnsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 70 21

Petra Francke
Kommunikatör
petra [dot] francke [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 03 16