Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vision, mål och strategier

Lunds universitets vision är att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. De mål och strategier vi formulerar hjälper oss att både uppfylla högskolelagens krav och nå vår fulla potential.

Det kommande decenniet står samhället inför stora globala utmaningar inom miljö och klimat, hållbar utveckling, migration, digitalisering och demografiska förändringar. Lunds universitet behöver möta dessa utmaningar men också se nya möjligheter att utveckla sin verksamhet.

Plattform för strategiarbete 2023-2024

Plattformen för strategiarbete är ett komplement till den strategiska planen och universitetets övriga strategiska arbete och ska underlätta en snabbare respons på omvärldsförändringar och ett brett engagemang. Den fungerar som vägledning och inspiration för hela organisationen.

Plattformen pekar ut fyra prioriterade strategiska utvecklingsområden:

  • Stark forskning idag och för framtiden
  • Utbildning i förändring
  • Kreativ lärande- och arbetsmiljö
  • Demokrati och globalt engagemang

De tre ledord som genomsyrar de prioriterade utvecklingsområdena är: innovativt, digitalt och hållbart.

Plattform för strategiarbete 2023-2024 (PDF 306 kB, ny flik)

Strategisk plan 2017-2026

Den strategiska planen som omfattar perioden 2017-2026 gäller för hela Lunds universitets verksamhet och har beslutats av universitetsstyrelsen.

Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 (PDF 267,5 kB, ny flik)

Prioriterade områden

Lunds universitets vision är att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. I den strategiska planen lyfts sex viktiga utvecklingsområden fram för att leva upp till detta:

  • Utbildning och forskning ska vara sammanflätade
  • Aktiva samarbeten stimuleras för att lösa samhällsutmaningarna
  • Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter
  • Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer
  • Studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer
  • Potentialen i MAX IV och ESS nyttjas maximalt

Läs mer om visioner, mål och strategier inom de respektive prioriterade områdena i den strategiska planen, se länk ovan.