Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vision, mål och strategier

ETT UNIVERSITET I VÄRLDSKLASS SOM FÖRSTÅR, FÖRKLARAR OCH FÖRBÄTTRAR VÅR VÄRLD OCH MÄNNISKORS VILLKOR
Lunds universitets vision är att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. De mål och strategier vi formulerar hjälper oss att både uppfylla högskolelagens krav och nå vår fulla potential.

Det kommande decenniet står samhället inför stora globala utmaningar inom miljö och klimat, hållbar utveckling, migration, digitalisering och demografiska förändringar. Lunds universitet behöver möta dessa utmaningar men också se nya möjligheter att utveckla sin verksamhet.

Strategisk plan 2017-2026

 

På uppdrag av universitetsstyrelsen har en strategisk plan tagits fram i ett projekt lett av vicerektor Bo Ahrén. I framtagandet av planen har ett tiotal referensgrupper inom olika delar av universitetet engagerats, det har arrangerats rektorsseminarier dit alla medarbetare bjudits in och därutöver har det informerats om arbetet med planen i olika sammanhang inom universitetets verksamheter.

Den strategiska planen som omfattar perioden 2017-2026 gäller för hela Lunds universitets verksamhet och har beslutats av universitetsstyrelsen.

Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 (PDF, 267,5 KB, nytt fönster)

Prioriterade områden

Lunds universitets vision är att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. I den strategiska planen lyfts sex viktiga utvecklingsområden fram för att leva upp till detta:

  • Utbildning och forskning ska vara sammanflätade
  • Aktiva samarbeten stimuleras för att lösa samhällsutmaningarna
  • Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter
  • Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer
  • Studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer
  • Potentialen i MAX IV och ESS nyttjas maximalt

Läs mer om visioner, mål och strategier inom de respektive prioriterade områdena i den strategiska planen, se länk ovan.

Presentation av strategisk plan

Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 (power point, 3,17 MB, nytt fönster)

Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026, presentation på engelska (power point, 3,17 MB, nytt fönster)

Sidansvarig:

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen