Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nationella granskningar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har till uppgift att granska kvaliteten i högre utbildning och forskning. UKÄ får sitt uppdrag från regeringen. Det nationella kvalitetssäkringssystemet utgår från att lärosätena tar ett stort eget ansvar för sin interna kvalitetssäkring.

UKÄ gör fyra typer av granskningar under 2017–2022 för att säkra kvaliteten i den svenska högskolan.

Prövningar av examenstillstånd

Vid Lunds universitet gäller detta framför allt legitimationsutbildningar. Övriga utbildningar kan universitetet själv besluta om.

Granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

Lärosätesgranskningarna fokuserar på huruvida universitetets kvalitetssäkringsarbete (system) fungerar tillfredsställande utifrån UKÄ:s kriterier.
Lunds universitet granskas med start hösten 2020.

Utbildningsutvärderingar

Framför allt lärarutbildningar och ett urval av forskarutbildningar kommer att utvärderas nationellt av UKÄ. Det innebär till exempel att landets samtliga ämneslärautbildningar utvärderas samtidigt.

Tematiska utvärderingar

Under 2017 har en tematisk utvärdering om högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling genomförts. Nästa tematiska undersökning kommer att handla om lärosätenas arbete med att främja och bredda rekryteringen till högskolan. Resultaten ska redovisas senast 1 mars 2021.

Mer information om det nationella kvalitetssäkringssystemet hittar du på UKÄ:s webbplats.

Där kan du även hitta rapporter med resultat från genomförda utvärderingar, tidsplan för kommande utvärderingar med mera.

Sidansvarig:

Kontakt

För mer information om universitetets interna arbete

Åsa Ekberg
Avdelningschef
Kvalitet och utvärdering
+46 46 222 91 68
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se

För mer information om UKÄ:s utvärderingar av forskarutbildningar vid Lunds universitet

Martin Nykvist
Koordinator vid Kvalitet och utvärdering för UKÄ:s utvärdering av utbildning på forskarnivå
+46 46 222 90 47
martin [dot] nykvist [at] stu [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen