Presentationsmaterial

Här hittar du universitetets övergripande presentationsmaterial, så som en powerpoint och en broschyr med fakta och siffror, profiltexter och en presentationsfilm – att använda som underlag när du berättar om universitetet på exempelvis en konferens eller ett studiebesök.

Presentationsbroschyr 2020

Kortfattad introduktion om Lunds universitet med aktuella uppgifter, baserade på årsredovisningen.

Vill du beställa tryckta exemplar av presentationsbroschyren? Maila media-tryck [at] service [dot] lu [dot] se  

Powerpoint-presentation

Om du ska hålla en muntlig presentation om Lunds universitet kan du utgå från denna Powerpoint-presentation med universitetsövergripande fakta och siffror. Talarstöd finns inkluderat i anteckningsvyn inne i Powerpoint. Använd de bilder som passar i din presentation för det aktuella tillfället. 

Svenska

Engelska

Powerpoint-mallar

När du ska göra din egen presentation finns Powerpointmallar i universitets grafiska profil att ladda ner i Bild- och mediebanken:

Fler mallar och verktyg hittar du på nedanstående sida:

Gå till sidan Ladda ned mallar och kommunikationsverktyg

Presentationsfilm

Presentationsfilm om Lunds universitet på två minuter. Filmen ger en överblick och förmedlar såväl basala fakta som unika egenskaper om universitetet. Framtagen för användning i varierande sammanhang så som i sociala medier, nyhetsbrev till studenter och samarbetspartners, informationsmaterial och på mässor/konferenser etcetera.

Presentationsfilmen på Youtube

Profiltexter

Att beskriva och berätta om Lunds universitet i sin helhet kan vara svårt. Vad bör du lyfta fram och vilka siffror är de rätta? Till hjälp för medarbetare som ska berätta om Lunds universitet finns ett dokument med profiltexter som uppdateras årligen:

Universitetsplatsen i Lund

Kort information om historiken och byggnaderna vid universitetsplatsen.

Institutionskarta

Institutionskartan finns endast för beställning. Kontakta Eva Andersson, eva [dot] andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Konferensmaterial och profilprodukter

I universitetets profilshop kan du beställa både konferensmaterial, gåvor/presenter till externa besök, kläder och enklare reklamprodukter.

Kontakt

Eva Westerberg
Administrativ koordinator
+46 46 222 70 10
eva [dot] westerberg [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Kontakta Eva om du vill beställa följande material i fysiska exemplar:

  • Institutionskarta
  • Folder: Universitetsplatsen i Lund

För beställning av Presentationsbroschyren maila:
media-tryck [at] service [dot] lu [dot] se