Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Avslutade projekt

Utvecklingsprojekt som avslutats de senaste åren

I listan nedan finner du avslutade projekt. Tryck på pil eller projektnamn för mer information. 

Avslutade år 2023

Projektet syftar till att implementera ett nytt resebyråavtal.
Projektperiod: oktober 2022 – mars 2023
Projektledare: Maria Plaschke, maria [dot] plaschke [at] eken [dot] lu [dot] se

Avslutade år 2022

Projektet ska bidra till att universitetet stärker forskningskvaliteten och förmågan att förhålla sig till rankingar och andra analytiska jämförelser av universitet, Projektet ska resultera i ett strategiskt förhållningssätt till ranking samt ta fram universitetsgemensamma indikatorer för fortlöpande kvalitetsuppföljning.
Projektperiod: januari 2020 - december 2022
Projektansvarig: Tim Ekberg, tim [dot] ekberg [at] rektor [dot] lu [dot] se
Projektledare: Erika Söderstjerna, erika [dot] soderstjerna [at] rektor [dot] lu [dot] se

Projektets syfte är att skapa en funktion för samordning och utveckling av support, stöd och utbildning för digitala lärmiljöer.
Projektperiod: 1 jan 2021 - 30 juni 2023
Projektledare: Jennie Paldanius, jennie [dot] paldanius [at] ldc [dot] lu [dot] se och Maria Hedberg, maria [dot] hedberg [at] ahu [dot] lu [dot] se

Syftet med projektet är att identifiera och prioritera vilka områden LU behöver arbeta med för att utveckla en hållbar och hybrid arbetsplats. Detta som en del av universitetets strävan att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Projektperiod: oktober 2021 - december 2022
Projektledare och biträdande projektledare: Cecilia Billgren, cecilia [dot] billgren [at] rektor [dot] lu [dot] se och Kajsa Roubert, kajsa [dot] roubert [at] ldc [dot] lu [dot] se

Projektet ska utarbeta förslag på innehåll, upplägg och omfattning för Lunds universitets framtida ledarskapsutveckling. I detta ingår att identifiera de krav som bör ställas och som kommer att ställas på chefer och ledare inom akademin.
Projektperiod: oktober 2021 – september 2022
Projektledare: Maria Flores, maria [dot] flores [at] education [dot] lu [dot] se

Syftet med arbetet är att öka servicen från Programförmedlingen och hantering av programförsörjningen vid LU i stort. En ny process för hur ny programvara tas in ska tas fram och implementeras i organisationen. 
Projektperiod: maj 2021 - november 2021
Projektledare: Lars Rasch, lars [dot] rasch [at] ldc [dot] lu [dot] se

Syftet med arbetet är att genomföra åtgärderna i handlingsplanen samt att genomföra en självutvärdering i det övergripande syftet att behålla EU-certifieringen HR Excellence in Research.
Projektperiod: sep 2020 – dec 2022
Projektledare: Kajsa Roubert, kajsa [dot] roubert [at] ldc [dot] lu [dot] se 

Projektet ska säkra en fungerande helhet för inköpsverksamhet vid Lunds universitet.
Projektperiod: 2021 - 2023
Projektledare: Agneta Sjöfors, agneta [dot] sjofors [at] eken [dot] lu [dot] se

Syftet med projektet är att kartlägga, analysera och sammanställa komponenter och processer på olika nivåer som underlag för ett kvalitetssystem för forskning vid Lunds universitet.
Projektperiod: 1 nov 2021 - 30 april 2022
Projektledare: Bo-Anders Jönsson, Bo-Anders [dot] Jonsson [at] med [dot] lu [dot] se

Projektet syftar till att stärka arbetet med Open  Science
Projektperiod: HT 2019 - VT 2022
Projektledare: Kristoffer Holmquist, kristoffer [dot] holmqvist [at] ub [dot] lu [dot] se

Samordning av dataskyddsfrågor för stöd till utbildning av forskning.
Projektperiod: 1 mars 2022 – 31 augusti 2022
Projektledare: Maria Hedberg, maria [dot] hedberg [at] ahu [dot] lu [dot] se

Projekt för utveckling av fakultetsövergripande kurs "Att påverka framtiden- kunskap, fakta och lärande från det breda universitetets olika områden".
Projektperiod: dec 2020 - dec 2021
Projektledare: Torbjörn Forslid, torbjorn [dot] forslid [at] litt [dot] lu [dot] se

Projektets övergripande syfte är att arbeta fram en praxis som möjliggör att på ett effektivt sätt öka antalet personer som kan antas till, och genomgå, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) genom validering av deras reella kompetens. 
Projektperiod: oktober 2020 - våren 2023
Projektledare: Monica Wendel, monica [dot] wendel [at] stu [dot] lu [dot] se

Syftet med projektet är att stärka och synliggöra nätverket HBTQ-LU inom ramen för jämställdhet- och likavillkorsarbetet.
Projektperiod: maj 2021 – 31 december 2023
Projektledare:

Avslutade år 2021

CALIE – Sweden-USA Project for Collaboration, Academic Leadership and Innovation in Higher Education. Projektet syftar till att stärka universitetens förmåga att möta långsiktiga utmaningar bl a genom att utveckla strategiska verktyg för förnyelse av utbildning och akademiskt ledarskap.
Projektperiod: tom vår 2021
Projektledare: Teresia Rindefjäll, tereseia [dot] rindefjall [at] fs [dot] lu [dot] se

Syftet med projektet är att upphandla/avropa och implementera ett system för digital långtidslagring (e-arkiv), med möjlighet att mellanlagra information.
Projektperiod: februari 2020 - januari 2022
Projektledare: Ina Skanung, ina [dot] skanung [at] ldc [dot] lu [dot] se

Fortsatt arbete med att utforma och genomföra e-infrastruktur som bygger på en nulägesanalys, samt en fördjupad behovsinventering och behovsanalys.
Projektperiod: nov 2020 – april 2021
Projektledare: Andreas Jonasson, andreas [dot] jonasson [at] fs [dot] lu [dot] se

Projektet ska bland annat ta fram ett lokalprogram och fortsätta utreda möjligheten för Lunds universitets etablering av grundutbildning på Brunnshög inom Science Village. 
Projektperiod: mars 2019 - december 2020 (förlängning till april 2021)
Projektledare: Olle Södermanm, olle [dot] soderman [at] fkem1 [dot] lu [dot] se
Biträdande projektledare: Carina Jarl, carina [dot] jarl [at] science [dot] lu [dot] se
Projektets blogg hittar du här.

Uppdraget går ut på att utveckla stöd för forskningsdatahantering vid Lunds universitet.
Projektperiod: mars 2019 - juni 2021
Projektledare: Monica Lassi, monica [dot] lassi [at] lunarc [dot] lu [dot] se
På forskningsdatabloggen kan du följa utvecklingen av stöd för forskningsdatahantering.

Utredning av hur övergripande information till befintliga studenter vid Lunds universitet kan förbättras.
Projektperiod: tom mars 2021
Projektledare: Johanne Elde, johanne [dot] elde [at] lth [dot] lu [dot] se

 

Utredning av förutsättningar och möjliga alternativ för en mer gemensam hantering av stöd runt tentamen.
Projektperiod: september 2020 - juni 2021
Projektledare: Elin Engman, elin [dot] engman [at] ldc [dot] lu [dot] se

Syftet med projektet är att stödja LU:s verksamheter inom området webbtillgänglighet och på så sätt öka tillgängligheten för användarna.
Projektperiod: april 2020 - juni 2021
Projektledare: Kajsa Roubert, kajsa [dot] roubert [at] ldc [dot] lu [dot] se
Mer information hittar du på projektets blogg.
Välkommen att kontakta projektgruppen via tillganglighet [at] kommunikation [dot] lu [dot] se.

Projektet ska förbereda och genomföra arbete inför UKÄ:s granskning.
Projektperiod: januari 2020 - juli 2021
Projektledare: Åsa Ekberg, asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se

Syftet med projektet är att utveckla effektiva och användbara arbetssätt för det universitetsgemensamma arbetet med systematiskt förebyggande arbetet mot diskriminering, för jämställdhet och likabehandling.
Projektperiod: november 2019 - februari 2021
Projektledare: Jimmie Kristensson, jimmie [dot] kristensson [at] med [dot] lu [dot] se
Läs mer om projektet här

Projektet syftar till att underlätta för Akademiintendenturens personal i deras arbete med de återkommande event de hanterar.
Projektperiod: okt 2020 - juni 2021
Projektledare: Annika Hellberg, annika [dot] hellberg [at] ldc [dot] lu [dot] se

Projektet har inrättats för självutvärdering av arbetet med breddad rekrytering vid Lund universitet.
Projektperiod: okt 2020 - aug 2021
Projektledare: Gunilla Carlecrantz, gunilla [dot] carlecrantz [at] er [dot] lu [dot] se

Projektet ska bidra till att universitetet stärker forskningskvaliteten och förmågan att förhålla sig till rankingar och andra analytiska jämförelser av universitet, Projektet ska resultera i ett strategiskt förhållningssätt till ranking samt ta fram universitetsgemensamma indikatorer för fortlöpande kvalitetsuppföljning.
Projektperiod: januari 2020 - december 2022
Projektansvarig: Tim Ekberg, tim [dot] ekberg [at] rektor [dot] lu [dot] se
Projektledare: Erika Söderstjerna, erika [dot] soderstjerna [at] rektor [dot] lu [dot] se

Projektets syfte är att skapa en funktion för samordning och utveckling av support, stöd och utbildning för digitala lärmiljöer.
Projektperiod: 1 jan 2021 - 30 juni 2023
Projektledare: Jennie Paldanius, jennie [dot] paldanius [at] ldc [dot] lu [dot] se och Maria Hedberg, maria [dot] hedberg [at] ahu [dot] lu [dot] se

Syftet med projekt är att säkra Lunds universitets försörjning av systemstöd för e-handel.
Projektperiod: nov 2020 – våren 2023
Projektledare: Agneta Sjöfors, agneta [dot] sjofors [at] eken [dot] lu [dot] se

Projektet ska ta fram arbetsformer för universitetets deltagande i SND samt ska arbeta med etablering av forskningsdatastöd.
Projektperiod: hösten 2018 - december 2022
Projektledare: Kristoffer Holmquist, kristoffer [dot] holmqvist [at] ub [dot] lu [dot] se
Läs mer om SND här.

Projektet ska säkra en fungerande helhet för inköpsverksamhet vid Lunds universitet.
Projektperiod: 2021 - 2023
Projektledare: Agneta Sjöfors, agneta [dot] sjofors [at] eken [dot] lu [dot] se

Syftet med projektet är att kartlägga, analysera och sammanställa komponenter och processer på olika nivåer som underlag för ett kvalitetssystem för forskning vid Lunds universitet.
Projektperiod: 1 nov 2021 - 30 april 2022
Projektledare: Bo-Anders Jönsson, Bo-Anders [dot] Jonsson [at] med [dot] lu [dot] se

Syftet med arbetet är att öka servicen från Programförmedlingen och hantering av programförsörjningen vid LU i stort. En ny process för hur ny programvara tas in ska tas fram och implementeras i organisationen. 
Projektperiod: maj 2021 - november 2021
Projektledare: Lars Rasch, lars [dot] rasch [at] ldc [dot] lu [dot] se

Projektet syftar till att stärka arbetet med Open  Science
Projektperiod: HT 2019 - VT 2022
Projektledare: Kristoffer Holmquist, kristoffer [dot] holmqvist [at] ub [dot] lu [dot] se

Samordning av dataskyddsfrågor för stöd till utbildning av forskning.
Projektperiod: 1 mars 2022 – 31 augusti 2022
Projektledare: Maria Hedberg, maria [dot] hedberg [at] ahu [dot] lu [dot] se

Projekt för utveckling av fakultetsövergripande kurs "Att påverka framtiden- kunskap, fakta och lärande från det breda universitetets olika områden".
Projektperiod: dec 2020 - dec 2021
Projektledare: Torbjörn Forslid, torbjorn [dot] forslid [at] litt [dot] lu [dot] se

Avslutade år 2020

Projektet syftar till att öka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och innovation inom området artificiell intelligens.
Projektperiod: september 2018 - december 2020
Projektledare: Karl Åström, karl [dot] astrom [at] math [dot] lth [dot] se
Läs mer på sidan om nätverket för artificiell intelligens och maskininlärning vid Lunds Universitet (AIML@LU).

Projektet är en förstudie för utveckling och införande av en chatbot för studieinformation med mera.
Projektperiod: januari 2020 - december 2020
Projektledare: Kajsa Roubert, kajsa [dot] roubert [at] ldc [dot] lu [dot] se

Projektet ska ta fram en första version av datahanteringsplan för beviljade projekt från Vetenskapsrådet hösten 2019.
Projektperiod: 2019 - 2020
Projektledare: Birgitta.Lastow, birgitta [dot] lastow [at] ht [dot] lu [dot] se

Projektet syftar till att öka medvetenheten om, och förutsättningar för, användningen av resfria möten.
Projektperiod: 2019-2020
Projektledare: Fredrik Palmqvist, fredrik [dot] palmqvist [at] rektor [dot] lu [dot] se

Projektet ska ge undervisande lärare tillgång till verktyget Inspera läsåret 2020/2021 samt säkerställa att det även i fortsättningen finns minst ett digitalt examinationsverktyg vid Lunds universitet.
Projektperiod: maj 2020 - december 2020
Projektledare: Ina Skanung, ina [dot] skanung [at] ldc [dot] lu [dot] se
Vill du veta mer om digital undervisning läs här.

Förstudien ska titta på förutsättningar och krav för långtidslagring av forskningsdata.
Projektperiod: hösten 2019 - hösten 2020
Projektledare: Roger Larsson, roger [dot] larsson [at] lunarc [dot] lu [dot] se

Projektet syftar till att universitetets HR-arbete för forskare ska harmonisera med The European Charter för Researchers och The Code of Conduct for Recruitement of Researchers.
Projektperiod: 2019-2020
Projektledare: Gunilla Thylander, gunilla [dot] thylander [at] hr [dot] lu [dot] se
Läs mer om HR-strategier för forskare.
Följ projektet på dess blogg.

Projektet ska införa Canvas som lärplattform, erbjuda utbildningar etc. Arbetet bedrivs tillsammans med fakulteternas koordinatorer.
Projektperiod: oktober 2018 - december 2020
Projektledare: Jennie Paldanius och Maria Hedberg
jennie [dot] paldanius [at] ldc [dot] lu [dot] semaria [dot] hedberg [at] ahu [dot] lu [dot] se
Följ projektet på dess blogg.

Projektet syftar till att studera digitaliseringens påverkan på arbetsmiljö för ärare, studenter och administratörer.
Projektperiod: våren 2019 - hösten 2020
Projektledare: Per Runesson, Elizabeth Bjarnasson och Carola Aili
per [dot] runeson [at] cs [dot] lth [dot] seelizabeth [dot] bjarnason [at] cs [dot] lth [dot] secarola [dot] aili [at] soc [dot] lu [dot] se

Projektet ska utveckla utbildning för lärare kring Agenda 2030. 
Projektperiod: 2020
Projektledare: Ulrik Mårtensson, ulrik [dot] martensson [at] nateko [dot] lu [dot] se

Utvärdering av Lunds universitets forskning med hjälp av internationella paneler.
Projektperiod: februari 2019 - december 2020
Projektledare: Mats Benner och Freddy Ståhlberg,  
mats [dot] benner [at] fek [dot] lu [dot] sefreddy [dot] stahlberg [at] med [dot] lu [dot] se
Läs mer om RQ 20 på bloggen.

Ett projekt för att stärka Lunds universitets arbete mot sexuella trakasserier och ge förutsättningar för en trygg studie- och arbetsmiljö.
Projektperiod: april 2018 - december 2020
Projektledare: Anette Agardh, anette [dot] agardh [at] med [dot] lu [dot] se
Här kan du läsa om Tellus.
Läs mer om projektet på dess blogg.

Projektet syftar till att ta fram förutsättningar för nya arbetssätt för bedömning av reell kompetens.
Projektperiod: juli 2019- juni 2020
Projektledare: Lena Örnberg, lena [dot] ornberg [at] stu [dot] lu [dot] se

Avslutade år 2019

Projektet ska ta fram en policy för forskningsdata vid Lunds universitet.
Projektperiod: 2018-2019
Projektledare: Monica Lassi, monica [dot] lassi [at] lunarc [dot] lu [dot] se
Läs mer om forskningsdatahantering på forskningsdatabloggen.

Inom projektet arbetar Lunds universitet tillsammans med regionala och nationella aktörer för att stärka såväl individer som samhällsfunktioner.
Projektperiod: 2016-2018
Projektledare: Jennie Paldanius, jennie [dot] paldanius [at] ldc [dot] lu [dot] se
Läs mer on initiativet för nyanlända akademiker.

Införande av SoleMove, ett universitetsgemensamt system för hantering av in- och utresande studenter.
Projektperiod: 2018-2019
Projektledare: Ina Skanung, ina [dot] skanung [at] ldc [dot] lu [dot] se

Kontakt

PROJEKTKONTORET
projektkontoret [at] rektor [dot] lu [dot] se

Karl Ageberg
Utvecklingsstrateg
+46 46 222 94 92
karl [dot] ageberg [at] rektor [dot] lu [dot] se

Jennie Paldanius
Utvecklingsstrateg
+46 46 222 13 15
jennie [dot] paldanius [at] ldc [dot] lu [dot] se