Avslutade projekt

Utvecklingsprojekt som avslutats de senaste två åren

I listan nedan finner du avslutade projekt sorterade efter bokstavsordning. Tryck på pil eller projektnamn för mer information. 

Projektet ska ta fram en första version av datahanteringsplan för beviljade projekt från Vetenskapsrådet hösten 2019.
Projektperiod: 2019 - 2020
Projektledare: Birgitta.Lastow, birgitta [dot] lastow [at] ht [dot] lu [dot] se

Projektet syftar till att öka medvetenheten om, och förutsättningar för, användningen av resfria möten.
Projektperiod: 2019-2020
Projektledare: Fredrik Palmqvist, fredrik [dot] palmqvist [at] rektor [dot] lu [dot] se

Projektet ska ta fram en policy för forskningsdata vid Lunds universitet.
Projektperiod: 2018-2019
Projektledare: Monica Lassi, monica [dot] lassi [at] lunarc [dot] lu [dot] se
Läs mer om forskningsdatahantering på forskningsdatabloggen.

Projektet syftar till att universitetets HR-arbete för forskare ska harmonisera med The European Charter för Researchers och The Code of Conduct for Recruitement of Researchers.
Projektperiod: 2019-2020
Projektledare: Gunilla Thylander, gunilla [dot] thylander [at] hr [dot] lu [dot] se
Läs mer om HR-strategier för forskare.
Följ projektet på dess blogg.

Projektet syftar till att studera digitaliseringens påverkan på arbetsmiljö för ärare, studenter och administratörer.
Projektperiod: våren 2019 - hösten 2020
Projektledare: Per Runesson, Elizabeth Bjarnasson och Carola Aili
per [dot] runeson [at] cs [dot] lth [dot] seelizabeth [dot] bjarnason [at] cs [dot] lth [dot] secarola [dot] aili [at] soc [dot] lu [dot] se

Inom projektet arbetar Lunds universitet tillsammans med regionala och nationella aktörer för att stärka såväl individer som samhällsfunktioner.
Projektperiod: 2016-2018
Projektledare: Jennie Paldanius, jennie [dot] paldanius [at] ldc [dot] lu [dot] se
Läs mer on initiativet för nyanlända akademiker.

Införande av SoleMove, ett universitetsgemensamt system för hantering av in- och utresande studenter.
Projektperiod: 2018-2019
Projektledare: Ina Skanung, ina [dot] skanung [at] ldc [dot] lu [dot] se

Projektet syftar till att ta fram förutsättnmingar för nya arbetssätt för bedömning av reell kompetens.
Projektperiod: juli 2019- juni 2020
Projektledare: Lena Örnberg, lena [dot] ornberg [at] stu [dot] lu [dot] se

Kontakt

PROJEKTKONTORET
projektkontoret [at] rektor [dot] lu [dot] se

Karl Ageberg
Utvecklingsstrateg
+46 46 222 94 92
karl [dot] ageberg [at] rektor [dot] lu [dot] se

Sara Virkelyst
Projektledare
+46 46 222 09 39
sara [dot] virkelyst [at] rektor [dot] lu [dot] se