Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Avslutade projekt

Utvecklingsprojekt som avslutats de senaste två åren

I listan nedan finner du avslutade projekt sorterade efter bokstavsordning. Tryck på pil eller projektnamn för mer information. 

Projektet syftar till att öka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och innovation inom området artificiell intelligens.
Projektperiod: september 2018 - december 2020
Projektledare: Karl Åström, karl [dot] astrom [at] math [dot] lth [dot] se
Läs mer på sidan om nätverket för artificiell intelligens och maskininlärning vid Lunds Universitet (AIML@LU).

Projektet är en förstudie för utveckling och införande av en chatbot för studieinformation med mera.
Projektperiod: januari 2020 - december 2020
Projektledare: Kajsa Roubert, kajsa [dot] roubert [at] ldc [dot] lu [dot] se

Projektet ska ta fram en första version av datahanteringsplan för beviljade projekt från Vetenskapsrådet hösten 2019.
Projektperiod: 2019 - 2020
Projektledare: Birgitta.Lastow, birgitta [dot] lastow [at] ht [dot] lu [dot] se

Projektet syftar till att öka medvetenheten om, och förutsättningar för, användningen av resfria möten.
Projektperiod: 2019-2020
Projektledare: Fredrik Palmqvist, fredrik [dot] palmqvist [at] rektor [dot] lu [dot] se

Projektet ska ge undervisande lärare tillgång till verktyget Inspera läsåret 2020/2021 samt säkerställa att det även i fortsättningen finns minst ett digitalt examinationsverktyg vid Lunds universitet.
Projektperiod: maj 2020 - december 2020
Projektledare: Ina Skanung, ina [dot] skanung [at] ldc [dot] lu [dot] se
Vill du veta mer om digital undervisning läs här.

Projektet ska utarbeta en vision för Lunds universitets etablering av verksamheter på Brunnshög inom Science Village Scandinavia. 
Projektperiod: mars 2019 - december 2020
Projektledare: Olle Söderman
olle [dot] soderman [at] fkem1 [dot] lu [dot] se
Projektets blogg hittar du här.

Projektet ska ta fram en policy för forskningsdata vid Lunds universitet.
Projektperiod: 2018-2019
Projektledare: Monica Lassi, monica [dot] lassi [at] lunarc [dot] lu [dot] se
Läs mer om forskningsdatahantering på forskningsdatabloggen.

Förstudien ska titta på förutsättningar och krav för långtidslagring av forskningsdata.
Projektperiod: hösten 2019 - hösten 2020
Projektledare: Roger Larsson, roger [dot] larsson [at] lunarc [dot] lu [dot] se

Projektet syftar till att universitetets HR-arbete för forskare ska harmonisera med The European Charter för Researchers och The Code of Conduct for Recruitement of Researchers.
Projektperiod: 2019-2020
Projektledare: Gunilla Thylander, gunilla [dot] thylander [at] hr [dot] lu [dot] se
Läs mer om HR-strategier för forskare.
Följ projektet på dess blogg.

Projektet ska införa Canvas som lärplattform, erbjuda utbildningar etc. Arbetet bedrivs tillsammans med fakulteternas koordinatorer.
Projektperiod: oktober 2018 - december 2020
Projektledare: Jennie Paldanius och Maria Hedberg
jennie [dot] paldanius [at] ldc [dot] lu [dot] semaria [dot] hedberg [at] ahu [dot] lu [dot] se
Följ projektet på dess blogg.

Projektet syftar till att studera digitaliseringens påverkan på arbetsmiljö för ärare, studenter och administratörer.
Projektperiod: våren 2019 - hösten 2020
Projektledare: Per Runesson, Elizabeth Bjarnasson och Carola Aili
per [dot] runeson [at] cs [dot] lth [dot] seelizabeth [dot] bjarnason [at] cs [dot] lth [dot] secarola [dot] aili [at] soc [dot] lu [dot] se

Projektet ska utveckla utbildning för lärare kring Agenda 2030. 
Projektperiod: 2020
Projektledare: Ulrik Mårtensson, ulrik [dot] martensson [at] nateko [dot] lu [dot] se

Inom projektet arbetar Lunds universitet tillsammans med regionala och nationella aktörer för att stärka såväl individer som samhällsfunktioner.
Projektperiod: 2016-2018
Projektledare: Jennie Paldanius, jennie [dot] paldanius [at] ldc [dot] lu [dot] se
Läs mer on initiativet för nyanlända akademiker.

Utvärdering av Lunds universitets forskning med hjälp av internationella paneler.
Projektperiod: februari 2019 - december 2020
Projektledare: Mats Benner och Freddy Ståhlberg,  
mats [dot] benner [at] fek [dot] lu [dot] sefreddy [dot] stahlberg [at] med [dot] lu [dot] se
Läs mer om RQ 20 på bloggen.

Införande av SoleMove, ett universitetsgemensamt system för hantering av in- och utresande studenter.
Projektperiod: 2018-2019
Projektledare: Ina Skanung, ina [dot] skanung [at] ldc [dot] lu [dot] se

Ett projekt för att stärka Lunds universitets arbete mot sexuella trakasserier och ge förutsättningar för en trygg studie- och arbetsmiljö.
Projektperiod: april 2018 - december 2020
Projektledare: Anette Agardh, anette [dot] agardh [at] med [dot] lu [dot] se
Här kan du läsa om Tellus.
Läs mer om projektet på dess blogg.

Syftet med projektet är att utveckla effektiva och användbara arbetssätt för det universitetsgemensamma arbetet med systematiskt förebyggande arbetet mot diskriminering, för jämställdhet och likabehandling.
Projektperiod: november 2019 - februari 2021
Projektledare: Jimmie Kristensson, jimmie [dot] kristensson [at] med [dot] lu [dot] se
Läs mer om projektet här

Projektet syftar till att ta fram förutsättnmingar för nya arbetssätt för bedömning av reell kompetens.
Projektperiod: juli 2019- juni 2020
Projektledare: Lena Örnberg, lena [dot] ornberg [at] stu [dot] lu [dot] se

Kontakt

PROJEKTKONTORET
projektkontoret [at] rektor [dot] lu [dot] se

Karl Ageberg
Utvecklingsstrateg
+46 46 222 94 92
karl [dot] ageberg [at] rektor [dot] lu [dot] se

Jennie Paldanius
Projektledare
+46 46 222 13 15
jennie [dot] paldanius [at] ldc [dot] lu [dot] se

Elisabet Edman
Chefssekreterare
+46 46 222 67 69
elisabet [dot] edman [at] rektor [dot] lu [dot] se